DIGI@MED Award 2023: Prestižní ocenění i finanční odměna čekají na digitální inovátory ve zdravotnictví. Přihlášky do soutěže je možné podávat do 15. července 2023

Biotechnologická společnost ROCHE vyhlašuje 5. ročník soutěže inovativních digitálních a mobilních řešení ve zdravotnictví Czech DIGI@MED Award. Porota složená z renomovaných odborníků z oblasti medicíny, farmacie, digitálních technologií, epidemiologie, obchodu a marketingu vyhodnotí tři nejlepší nápady ve třech kategoriích a společnost ROCHE je finančně podpoří částkou v celkové výši 300 000 Kč.

Praha, 15. května 2023 – Máte skvělý nápad nebo jste v uplynulém roce realizovali projekt, který propojuje svět medicíny a digitálních technologií? Pokud ano, pak využijte šanci zviditelnit se a představit svůj projekt či nápad odborné i laické veřejnosti. Přihlaste se do soutěže Czech DIGI@MED Award. Je to snadné, stačí v období od 15. května do 15. července vyplnit přihlašovací formulář na webu www.digimedaward.cz. Slavnostní vyhlášení výsledků
5. ročníku Czech DIGI@MED Award se uskuteční v prosinci 2023.

Soutěž Czech DIGI@MED Award je vypsána ve třech kategoriích:

 1. Nápad, idea, prototyp

  Řešení je v pilotní fázi, ve fázi testování nebo prototypu. Produkt není dosud uveden na trh.

 2. Existující projekt

  Řešení nebo jeho významná inovace je ve fázi hotového produktu, který byl uveden na trh
  v uplynulých 12 měsících.

 3. Sběr a analýza klinických, epidemiologických a sociologických dat a na jejich základě vytvořené modely.

Modely vytvořené na základě sběru a analýzy klinických, epidemiologických a sociologických dat.

Při hodnocení projektu jsou zohledňována tři hlavní kritéria. „Prvním je míra disruptivity, která se týká radikální změny technologie a jejího překonání stávajícího stavu. Zajímá nás, zda se jedná o inovaci zaměřenou na efektivitu nebo o radikální inovaci. Druhým kritériem je míra přínosu a velikost dopadu, kterou projekt přináší uživatelům. Třetím kritériem je proveditelnost projektu, kde hodnotíme jeho reálnou realizovatelnost a proveditelnost v praxi,“ popsal David Skalický, ředitel centra Access ve společnosti ROCHE.

 Členové poroty Czech DIGI@MED Award

 • prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA, přednosta Onkologické a radioterapeutické kliniky Fakultní nemocnice v Plzni

 • MUDr. Martin Kočí, předseda spolku Mladí lékaři

 • Ing. Daniel Kostan, spoluzakladatel pacientské organizace SMÁCI, z. s.

 • MUDr. Renata Knorová, MBA, ředitelka zdravotnického úseku České průmyslové zdravotní pojišťovny

 • MUDr. Zdeňka Salcman Kučerová, MBA, ředitelka Zdravotnického úseku Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR

 • prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA, přednosta III. interní kliniky 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Praha

 • MUDr. Jiří Šedo, Ph.D., náměstek ředitele pro strategie, komunikaci a vzdělávání, lékař kliniky komplexní onkologické péče MOÚ

 • Prof. MUDr. Marek Trněný, CSc., přednosta I. Interní kliniky – kliniky Hematologie, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

 • Ing. Martin Zeman, ředitel Národního centra elektronického zdravotnictví Ministerstva zdravotnictví ČR

 • Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, přednosta Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice a emeritní rektor Univerzity Karlovy.

O Czech DIGI@MED Award

Cenu Czech DIGI@MED Award každoročně uděluje společnost ROCHE s.r.o. autorům, kteří vytvořili v uplynulém roce inovativní digitální a mobilní řešení v oblasti péče o zdraví. Projekty pomáhají optimalizovat procesy ve zdravotnictví nebo přicházejí s unikátní inovací. Cena byla založena v zájmu podpory digitalizace zdravotnictví a inovátorských nápadů v oblasti medicíny a farmacie tak, aby pomáhala lékařům, zdravotníkům a především pacientům.

Více na www.digimedaward.cz  

O společnosti Roche 

Společnost Roche byla založena v roce 1896 ve švýcarské Basileji jako jeden z prvních průmyslových výrobců značkových léků a stala se největší biotechnologickou společností na světě a světovým lídrem v oblasti in vitro diagnostiky. Společnost usiluje o vědeckou excelenci při objevování a vývoji léků a diagnostik pro zlepšení a záchranu životů lidí na celém světě. Jsme průkopníkem v oblasti personalizované zdravotní péče a chceme dále měnit způsob poskytování zdravotní péče, abychom měli ještě větší dopad. Abychom mohli poskytovat tu nejlepší péči každému člověku, spolupracujeme s mnoha zúčastněnými stranami a spojujeme naše silné stránky v oblasti diagnostiky a farmacie s poznatky o datech z klinické praxe.

Jako uznání naší snahy o dlouhodobou perspektivu ve všem, co děláme, byla společnost Roche již třináctým rokem po sobě jmenována jednou z nejudržitelnějších společností ve farmaceutickém průmyslu podle indexů udržitelnosti Dow Jones. Toto ocenění také odráží naše úsilí o zlepšení přístupu ke zdravotní péči společně s místními partnery v každé zemi, kde působíme.

Genentech ve Spojených státech je stoprocentně vlastněným členem společnosti skupiny Roche. Společnost Roche je většinovým akcionářem společnosti Chugai Pharmaceutical v Japonsku.

Pro více informací prosím navštivte webovou stránku www.roche.com.

Všechny ochranné známky použité nebo uvedené v této tiskové zprávě jsou chráněny zákonem.

 

Kontakt pro média:

MUDr. Jiří Pešina 
ředitel komunikace společnosti ROCHE s.r.o.                                                                                   mobil: +420 724 370 066  
e-mail: [email protected] 

Provozovatelem těchto webových stránek je společnost ROCHE s.r.o., Sokolovská 685/136f, 186 00 Praha 8, tel. +420 220 382 111. Webové stránky a všechny její prvky jsou chráněny autorským právem a jakékoliv neoprávněné zásahy jsou protiprávní a postižitelné v občanskoprávní či trestněprávní rovině. Sekce „Produktové informace pro lékaře“ je přístupná pouze pro lékaře a farmaceuty, kteří mohou předepisovat léčivé přípravky dle příslušných právních předpisů. Webové stránky dodržují oborová etická pravidla a kodex Asociace inovativního farmaceutického průmyslu a Evropské federace farmaceutického průmyslu a asociací.

KontaktyCelosvětovělinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeTiskové zprávyKariéraNaše produktyNa čem pracujemePro planetuPrávní ustanoveníInformace o zpracování osobních údajů