Historie F.Hoffmann - La Roche AG

Zakladatel společnosti Roche
Společnost Roche založil před více než 100 lety Švýcar Fritz Hoffmann, který se vyučil ve firmách obchodujících s rostlinnými extrakty a průmyslovými chemikáliemi. 

r. 1894 společně s lékárníkem Maxem Carl Traubem převzal výrobní zařízení firmy Bohny, Hollinger & Cie v basilejské Grenzacherstrasse a ve stejném roce založil společnost s ručením omezeným Hoffmann, Traub & Co. Ta se 1. října 1896, po odchodu Trauba z firmy, přejmenovala na F. Hoffmann-La Roche & Co. 

Již v roce 1897 založil Hoffmann továrnu v Grenzachu a potom filiálky v Paříži (1903), New Yorku (1905), Vídni (1907), Londýně (1908), St. Petersburgu (1910) a Yokohamě (1912). Tím byl již v prvních letech existence položen základ mezinárodní struktury společnosti. 

Jméno společnosti vzniklo jako zkrácená forma dívčího jména Hoffmannovy manželky Adele La Roche. Byla to pouhá náhoda, že se toto jméno stalo názvem celé společnosti. 

Na přelomu století vyjádřil generální zástupce firmy ve Francii nesouhlas s názvem značkového produktu Sirolin, který byl navržen spol. Roche v Basileji, a použil pro tento produkt ve Francii název "Sirop Roche". To bylo nepříjemné pro Fritze Hoffmanna-La Roche, neboť to zkomplikovalo celosvětovou propagaci Sirolinu. Jako řešení tohoto problému přidal ve všech zemích slova "La Roche" k ochranné známce Sirolin; to bylo později zkráceno na "Roche".

Hoffmann byl jedním z prvních, kdo pochopili podstatu patentovaného lékařského produktu: látka k přímému použití, ve standardním složení a s jednotným účinkem, která nese ochrannou známku. Předvídal, že budoucnost patří právě takovým produktům a byl také jedním z průkopníků marketingu, který tehdy používal naprosto nové propagační strategie. Stál za úspěchem preparátu Sirolin a dalších značkových produktů uvedených na trh. Propagační aktivity nebyly zaměřeny pouze na spotřebitele a lékárníky, ale také na lékaře. Hoffmann kladl velký důraz na publikování kvalitních článků napsaných vědci společnosti Roche v odborných lékařských časopisech. Další skutečnou novinku v tehdejší Evropě bylo vydávání vlastních firemních vědeckých periodik.

r. 1919 se z firmy stala akciová společnost se základním kapitálem 4 miliónů švýcarských franků a proběhla finanční restrukturalizace. Hoffmann se v té době potýkal se zdravotními problémy v důsledku velké zátěže způsobené válkou. Na jaře 1919 vážně onemocněl a 18. dubna 1920 nemoci ledvin podlehl. Fritz Hoffmann se nedožil toho, aby viděl, jak jeho firma dokázala překonat těžkou krizi, začala se rozrůstat a zvyšovat svou produkci. 

roce 1929 se firma přestěhovala do nových prostor v Nutley (New Jersey, USA), svého dnešního amerického sídla, a zaregistrovala se zde pod názvem Hoffmann-La Roche Inc.

Mezi největší úspěchy firmy patří první komerční produkce vitaminů ve třicátých letech nebo zavedení bakteriostatik v letech čtyřicátých a psychoterapeutických preparátů v letech padesátých a šedesátých.

Erudovaní odborníci firmy Hoffmann-La Roche Inc. stáli u kolébky biotechnologie v letech osmdesátých. Jejich práce nese své plody také v letech devadesátých, kdy došlo ke zlomu ve vývoji diagnostických metod v souvislosti s bojem proti AIDS, novým přístupem k léčení obezity a s řešením problému odmítání transplantových orgánů hostitelským organismem člověka. 

V  současnosti je F. Hoffmann-La Roche Ltd. jedním z předních koncernů farmaceutického a diagnostického průmyslu se zaměřením na výzkum. Podporou intenzivního výzkumu přispívá ke zcela zásadnímu pokroku v oblasti medicíny a farmakoterapie. Svými inovativními produkty určenými pro včasnou detekci, prevenci, diagnostiku a léčbu onemocnění pomáhá ve velké míře ke zlepšení zdraví a kvality života světové populace. Roche je světovou jedničkou v oblasti biotechnologií, vyrábí úzce diferencovaná léčiva pro onkologii, imunologii, infekční onemocnění, oftalmologii a neurologii. Strategie činnosti společnosti Roche usiluje o maximálně individualizovaný přístup k pacientovi, kdy je léčba „šitá na míru“ na základě různých faktorů týkajících se samotného pacienta a jeho onemocnění.

Společnost Roche celosvětově zaměstnává přes 94 tisíc lidí a ročně investuje do výzkumu a vývoje přibližně 10,4 miliard švýcarských franků. K dobrému jménu a světové pověsti společnosti Hoffmann-La Roche přispívají též četné aktivity podporující informovanost a osvětu každého pacienta.

Více

Roche Global Milestones

Provozovatelem těchto webových stránek je společnost ROCHE s.r.o., Sokolovská 685/136f, 186 00 Praha 8, tel. +420 220 382 111. Webové stránky a všechny její prvky jsou chráněny autorským právem a jakékoliv neoprávněné zásahy jsou protiprávní a postižitelné v občanskoprávní či trestněprávní rovině. Sekce „Produktové informace pro lékaře“ je přístupná pouze pro lékaře a farmaceuty, kteří mohou předepisovat léčivé přípravky dle příslušných právních předpisů. Webové stránky dodržují oborová etická pravidla a kodex Asociace inovativního farmaceutického průmyslu a Evropské federace farmaceutického průmyslu a asociací.

KontaktyCelosvětovělinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeTiskové zprávyKariéraNaše produktyNa čem pracujemePro planetuPrávní ustanoveníInformace o zpracování osobních údajů