Produktové informace pro lékaře

V případě dotazů na konkrétní přípravek společnosti Roche s.r.o. nás kontaktujte na adrese na telefonním čísle nebo 

Aktuální informace o přípravcích společnosti Roche s.r.o. najdete na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) nebo na stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA).
Odborníkům ve zdravotnictví jsou určeny informace ze souhrnu informací o přípravku (SPC) a laické veřejnosti informace z příbalové informace (PIL).

Produkty společnosti Roche tvoří velmi úzce diferencovaná léčiva určená k léčbě zhoubných onkologických onemocnění, dále antivirotika, protizánětlivé léky, léky určené pro choroby metabolismu a centrálního nervového systému.

Strategie činnosti společnosti Roche usiluje o maximálně individuální přístup k pacientovi, jehož zdraví, délka  a kvalita života je pro společnost prioritou.

UPOZORNĚNÍ pro léčivé přípravky Enspryng, Evrysdi, Columvi, Gavreto, Lunsumio, Phesgo, Polivy, Ronapreve, Rozlytrek, Vabysmo a Xofluza.

▼ Tyto léčivé přípravky podléhají dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky na
Tato informace může být také hlášena společnosti Roche na adresu  nebonebo přes  pro hlášení nežádoucích účinků.

Více

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví? Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky. Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník dle zákona č. 40/1995 Sb. a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, pokud vstoupí na stránky určené převážně pro odborníky.

Provozovatelem těchto webových stránek je společnost ROCHE s.r.o., Sokolovská 685/136f, 186 00 Praha 8, tel. +420 220 382 111. Webové stránky a všechny její prvky jsou chráněny autorským právem a jakékoliv neoprávněné zásahy jsou protiprávní a postižitelné v občanskoprávní či trestněprávní rovině. Sekce „Produktové informace pro lékaře“ je přístupná pouze pro lékaře a farmaceuty, kteří mohou předepisovat léčivé přípravky dle příslušných právních předpisů. Webové stránky dodržují oborová etická pravidla a kodex Asociace inovativního farmaceutického průmyslu a Evropské federace farmaceutického průmyslu a asociací.

KontaktyCelosvětovělinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeTiskové zprávyKariéraNaše produktyNa čem pracujemePro planetuPrávní ustanoveníInformace o zpracování osobních údajů