Transparentní spolupráce

Mnohaletá spolupráce společnosti Roche se zdravotnickými pracovníky a organizacemi pomohla přinést významný pokrok v léčbě pacientů. I nadále jsme odhodláni spolupracovat s celou řadou subjektů a stále se snažíme přinášet inovativní léky a diagnostická řešení v oblastech dosud přetrvávajích problémů lékařské péče.

Společnost Roche se zaměřuje na biotechnologické inovace a svou pozornost věnuje výzkumu, vývoji a výrobě nových léků a diagnostických testů, které pomáhají pacientům žít hodnotněji a déle. Pokrok ve zdravotní péči může společnost Roche naplňovat díky úzké spolupraci se zdravotnickými pracovníky a organizacemi, jež mají zkušenosti, znalosti a poznatky a vzájemně se doplňují ve vědecké činnosti.

  1. nám pomáhá dozvědět se o léčbě různých nemocí a dosud nevyřešených zdravotních potřebách.

  2. podporuje naše hodnocení potenciální nové léčby, cílení na konkrétní aspekty nemocí a rozvoj výzkumných programů, které se zaměřují na klinické potřeby.

  3. nám umožňuje pochopit, kam by naše léky měly patřit v rámci léčbného postupu a porozumět informacím, které lékaři potřebují znát, aby se správně rozhodli při léčbě konkrétních pacientů.

  4. pomáhá lékařům zajistit, aby jejich dovednosti a znalosti zůstaly aktuální, a to díky podpoře vzdělávání a odborné přípravě.

Jsme přesvědčeni, že dosáhneme více, pokud budeme pracovat společně a jsme hrdí na to, že v průběhu uplynulých let naše spolupráce se zdravotnickými organizacemi a pracovníky přinesla tak významný pokrok pro pacienty.

Společnost Roche plně podporuje snahu, aby byl vztah mezi farmaceutickým průmyslem, zdravotnickými organizacemi a pracovníky ve zdravotnictví lépe srozumitelný pro pacienty, média a další subjekty.

Zdravotničtí pracovníci a společnosti podporující výzkum, jako je Roche, spolupracují na tom, aby zlepšili porozumění různým onemocněním a aby podpořili vývoj nových léků pro pacienty v nouzi. Zdravotnické organizace a pracovníci ve zdravotnictví by měli být za vynaložený čas a odborné znalosti spravedlivě a vhodně odměňováni.

Společnost Roche uznává, že na obou stranách existuje možnost střetu zájmů, a proto podporuje kroky k tomu, aby byla poskytnutá plnění jednotlivým zdravotnickým pracovníkům nebo organizacím (včetně nemocnic, klinik, vysokých škol a výzkumných institucí) zveřejněny.

Poskytnutá plnění ze strany společnosti Roche zdravotnickým pracovníkům a zdravotnickým organizacím působícím na území České republiky jsou za roky 2015—2018 zveřejněna na webovém portálu Tyto informace jsou strukturovány tak, aby splňovaly požadavky Kodexu Disclosure AFIP, respektive EFPIA.

Více informací o tomto kodexu naleznetea podrobnosti metodiky používané společností Roche jsou dostupné

Ke stažení

Kodex Disclosure EFPIAEFPIA Code Disclosure 2022 Self-Certification Letter

Více

Provozovatelem těchto webových stránek je společnost ROCHE s.r.o., Sokolovská 685/136f, 186 00 Praha 8, tel. +420 220 382 111. Webové stránky a všechny její prvky jsou chráněny autorským právem a jakékoliv neoprávněné zásahy jsou protiprávní a postižitelné v občanskoprávní či trestněprávní rovině. Sekce „Produktové informace pro lékaře“ je přístupná pouze pro lékaře a farmaceuty, kteří mohou předepisovat léčivé přípravky dle příslušných právních předpisů. Webové stránky dodržují oborová etická pravidla a kodex Asociace inovativního farmaceutického průmyslu a Evropské federace farmaceutického průmyslu a asociací.

KontaktyCelosvětovělinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeTiskové zprávyKariéraNaše produktyNa čem pracujemePro planetuPrávní ustanoveníInformace o zpracování osobních údajů