Produktové informace pro veřejnost (Veřejně přístupná odborná informační služba - VPOIS)

Aktuální informace o přípravcích společnosti Roche s.r.o. najdete na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL).

Odborníkům ve zdravotnictví jsou určeny informace ze souhrnu informací o přípravku (SPC) a laické veřejnosti informace z příbalové informace (PIL).

UPOZORNĚNÍ pro léčivé přípravky Enspryng, Evrysdi, Columvi, Gavreto, Lunsumio, Phesgo, Polivy, Ronapreve, Rozlytrek, Vabysmo a Xofluza.

Tyto léčivé přípravky podléhají dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou. Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na

Tato informace může být také hlášena společnosti Roche na adresu nebonebo přes  pro hlášení nežádoucích účinků.

V případě dotazů na konkrétní přípravek společnosti Roche s.r.o. nás kontaktujte na adrese na telefonním čísle nebo 

Více

Provozovatelem těchto webových stránek je společnost ROCHE s.r.o., Sokolovská 685/136f, 186 00 Praha 8, tel. +420 220 382 111. Webové stránky a všechny její prvky jsou chráněny autorským právem a jakékoliv neoprávněné zásahy jsou protiprávní a postižitelné v občanskoprávní či trestněprávní rovině. Sekce „Produktové informace pro lékaře“ je přístupná pouze pro lékaře a farmaceuty, kteří mohou předepisovat léčivé přípravky dle příslušných právních předpisů. Webové stránky dodržují oborová etická pravidla a kodex Asociace inovativního farmaceutického průmyslu a Evropské federace farmaceutického průmyslu a asociací.

KontaktyCelosvětovělinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeTiskové zprávyKariéraNaše produktyNa čem pracujemePro planetuPrávní ustanoveníInformace o zpracování osobních údajů