Zdraví. Životní prostředí. Udržitelná společnost.

Náš přístup

Udržitelnost vždy byla základní součástí fungování Roche. Přes 125 let Roche zlepšuje životy pacientů a naším největším přínosem společnosti jsou neustálé inovace. Udržitelné chování pro nás ale také znamená chránit životní prostředí a šetrně využívat přírodní zdroje, vytvářet příjemné pracovní prostředí, být důvěryhodným partnerem a mít zájem o komunity, ve kterých žijeme.

MEDx TalksDIGI@MED

Náš společenský dopad

se po celém světě léčí přípravky Roche

do výzkumu a vývoje ve zdravotnictví

spokojených zaměstnanců ve všech třech divizích Roche ČR

žen v managamentu společnosti

zaměstancnů věří, že jejich práce má pozitivní dopad na společnosti

jsme podpořili zdravotnické pracovníky a organizace v roce 2021

jsme rozdělili na grantech pro pacientské organizace v roce 2021

pacientských organizací jsme podpořili v roce 2021

pokles našeho dopadu na životní prostředí na zaměstnance o 30 %

pochází z udržitelných zdrojů

emisí skleníkových plynů od roku 2004

testů provedených s našimi diagnostickými produkty v roce 2021

na seznamu základních léků WHO

jsme na prvních příčkách Dow Jonesova indexu udržitelnosti

Naše aktivity

Sledujte naše aktivity

Naši zaměstnanci se v roce 2021 zapojili do dobrovolnictví (240 hodin) v Psychiatrické léčebně Bohnice a Domově pro zrakově postižené Palata. Zároveň přispěli částkou 76 063 Kč na nadaci Naše dítě.

Naši zaměstnanci pravidelně přispívají na podporu znevýhodněných dětí. Roche pak celou vybranou částku zdvojnásobí.

Každoročně se účastníme cvičení na podporu lidí s roztroušenou sklerózou.

Spolupracujeme s pacientskými organizacemi při osvětě v oblasti prevence rakoviny prsu.

Aktivně se naše kolegyně a naši kolegové účastní osvětových akcí v oblasti prevence rakoviny děložního čípku a vaječníků.

Každoročně pořádáme dny zdraví a udržitelnosti pro všechny lidi z Roche.

Rodiče prvňáčků s nimi mohou strávit první školní den.

Na tzv. Lunch talks se pravidelně vzděláváme především v diagnostických oblastech, kterým se věnujeme.

Jsme odpovědní globálně i lokálně

Naše udržitelné podnikání je pravidelně vysoce hodnoceno globálním indexem udržitelnosti. Na lokální úrovni jsme součástí komunit odpovědných firem.

Pravidelně se umisťujeme na prvních příčkách v Dow Jones Sustainability Indexu, který sleduje oblast udržitelnosti ve farmaceutickém, biotechnologickém a biologickém průmyslu.

Platforma Byznys pro společnost sdružuje největší hráče v oblasti byznysu.

Asociace společenské odpovědnosti sdružuje nejdůležitější firmy v oblasti udržitelného podnikání.

Více

Provozovatelem těchto webových stránek je společnost ROCHE s.r.o., Sokolovská 685/136f, 186 00 Praha 8, tel. +420 220 382 111. Webové stránky a všechny její prvky jsou chráněny autorským právem a jakékoliv neoprávněné zásahy jsou protiprávní a postižitelné v občanskoprávní či trestněprávní rovině. Sekce „Produktové informace pro lékaře“ je přístupná pouze pro lékaře a farmaceuty, kteří mohou předepisovat léčivé přípravky dle příslušných právních předpisů. Webové stránky dodržují oborová etická pravidla a kodex Asociace inovativního farmaceutického průmyslu a Evropské federace farmaceutického průmyslu a asociací.

KontaktyCelosvětovělinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeTiskové zprávyKariéraNaše produktyNa čem pracujemePro planetuPrávní ustanoveníInformace o zpracování osobních údajů