Roche vyhlašuje druhý ročník soutěže Czech DIGI@MED Award. Přibyla jedna nová kategorie

Biotechnologická společnost Roche vyhlašuje druhý ročník soutěže inovativních digitálních a mobilních řešení ve zdravotnictví Czech DIGI@MED Award. Třináctičlenná porota složená z renomovaných odborníků z oblasti medicíny, farmacie, digitálních technologií, epidemiologie, obchodu a marketingu vyhodnotí tři nejlepší nápady ve třech kategoriích a Roche je finančně podpoří v celkové výši 300 000 Kč.

Přihlašování do soutěže je možné od dnešního dne prostřednictvím webu

V prvním ročníku se zúčastnilo 13 projektů a vzešli z něj tři vítězové: mobilní kouč pro mladé lidi s cystickou fibrózou CF Hero, aplikace LISA (Liver Surgery Analyzer), která rozšiřuje možnosti současné klinické péče o pacienty s nádorovým onemocněním jater, a zavedená Záchranka, která získala čestné uznání za dosavadní přínos společnosti a pacientům.

Medicína klade čím dál větší důraz na práci s daty z běžné klinické praxe (Real World Data). S jejich pomocí je možné poznávat onemocnění podrobněji a poskytovat pacientovi péči šitou na míru. V druhém ročníku soutěže ke kategoriím Existující projekt a Nápad, prototyp, idea proto přibyla kategorie Sběr a analýza klinických, epidemiologických a sociologických dat a na jejich základě vytvořené modely.

„Jsme hrdí na to, že jsme mohli loňské vítěze podpořit finančně i mediálně a zajistit tak publicitu projektům, které mají pro pacienty opravdu velký smysl. V letošním ročníku bychom rádi viděli také inovace, které umí využít stávající datové zdroje, podpoří personalizovaný přístup k terapii a zdraví a bude možné je implementovat do zdravotnických systémů, případně je propojit s nadnárodními datovými strukturami,“ vysvětluje David Skalický, ředitel oddělení Market Access & Governmental Affairs v Roche.

Další novinkou letošního ročníku je možnost přihlásit kamarádův nebo kolegův projekt. „Stává se, že účastníci soutěží by se z mnoha různých důvodů sami nikdy nepřihlásili, proto je nově na webu v přihlašovacím formuláři možnost zadat jednoduchý popis kamarádova nebo kolegova projektu, kontakt na něj a organizátoři se s autorem už sami spojí,“ doplňuje Ivana Kalmusová z oddělení komunikace společnosti Roche.

 • Lucie Brešová, ex-Managing Director Kiwi.com, podnikatelka, investorka

 • Miloš Čermák, exšéfredaktor iHNed.cz., konzultant a spolumajitel firmy NextBig.cz

 • prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA, přednosta Onkologické a radioterapeutické kliniky FN Plzeň

 • MUDr. Renata Knorová, MBA, ředitelka zdravotnického úseku České průmyslové zdravotní pojišťovny, předsedkyně Zdravotní sekce Svazu zdravotních pojišťoven ČR

 • Prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D., náměstek ministra zdravotnictví ČR, epidemiolog

 • Diana Rádl Rogerová, řídící partnerka Deloitte

 • MUDr. Zdeňka Salcman Kučerová, MBA, ředitelka Úseku zdravotnického, Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR

 • prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA, přednosta III. interní kliniky 1. LF UK, Praha

 • Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy pro hospodářskou politiku

 • Prof. MUDr. Marek Trněný, CSc., přednosta I. Interní kliniky – kliniky Hematologie, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

 • David Vrba, Ex 3M, partner v Cocuma.cz, Digiskills.cz a RBA.cz

 • Ing. Martin Zeman, ředitel Národního centra elektronického zdravotnictví MZ ČR

 • Prof. MUDr. Tomáš Zima, Dr.Sc., rektor Univerzity Karlovy v Praze

Další informace:

Czech DIGI@MED Award:

Společnost Roche je celosvětovým průkopníkem v oblasti léčiv a diagnostiky a zaměřuje se na vědecké pokroky za účelem zlepšování lidských životů. Díky sloučení předností léčivých výrobků a diagnostických metod pod jednu střechu se společnost Roche stala vedoucím představitelem personalizované zdravotní péče, což je strategie, která má za cíl přizpůsobit správnou léčbu každému pacientovi tím nejlepším možným způsobem.

Roche je největší biotechnologická společnost na světě se skutečně specializovanými léčivými přípravky pro oblast onkologie, imunologie, infekčních onemocnění, oftalmologie a onemocnění centrálního nervového systému. Společnost Roche je také světovou jedničkou v in vitro diagnostice a tkáňové diagnostice nádorů a má významnou pozici v oblasti péče o pacienty s diabetem.

Společnost Roche, která byla založena v roce 1896, nadále hledá lepší způsoby prevence, diagnostiky a léčby nemocí a vytváření trvalého přínosu pro společnost. Spoluprací s klíčovými partnery společnost usiluje o zlepšení přístupu pacientů k inovacím v oblasti zdravotní péče. Třicet léků vyvinutých společností Roche je zařazeno na Modelový seznam hlavních léků Světové zdravotnické organizace, patří mezi ně život zachraňující antibiotika, antimalarika a protinádorové léky. Společnost Roche je již jedenáctým rokem po sobě uznávána za jednu z nejudržitelnějších společností ve farmaceutickém průmyslu podle Dow Jonesových indexů udržitelnosti (DJSI).

Společnost Roche se sídlem v Basileji ve Švýcarsku je aktivní ve více než 100 zemích a v roce 2019 zaměstnávala celosvětově okolo 98 000 lidí. V roce 2018 společnost Roche investovala 11,7 miliardy švýcarských franků do výzkumu a vývoje a oznámila prodeje ve výši 61,5 miliardy švýcarských franků. Společnost Genentech ve Spojených státech je stoprocentně vlastněným členem společnosti skupiny Roche. Společnost Roche je majoritním podílníkem ve společnosti Chugai Pharmaceutical v Japonsku. Pro více informací prosím navštivte webovou stránku

Kontakt a informace pro média:

Ivana Kalmusová
Oddělení komunikace společnosti
ROCHE s.r.o.
email:

Kristýna Grebíková
PR Manager
Guideline DIGI&PR
email:

Všechny ochranné známky použité nebo uvedené v této tiskové zprávě jsou chráněny zákonem.

Provozovatelem těchto webových stránek je společnost ROCHE s.r.o., Sokolovská 685/136f, 186 00 Praha 8, tel. +420 220 382 111. Webové stránky a všechny její prvky jsou chráněny autorským právem a jakékoliv neoprávněné zásahy jsou protiprávní a postižitelné v občanskoprávní či trestněprávní rovině. Sekce „Produktové informace pro lékaře“ je přístupná pouze pro lékaře a farmaceuty, kteří mohou předepisovat léčivé přípravky dle příslušných právních předpisů. Webové stránky dodržují oborová etická pravidla a kodex Asociace inovativního farmaceutického průmyslu a Evropské federace farmaceutického průmyslu a asociací.

KontaktyCelosvětovělinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeTiskové zprávyKariéraNaše produktyNa čem pracujemePro planetuPrávní ustanoveníInformace o zpracování osobních údajů