Společnost ROCHE vstupuje do Asociace inovativního farmaceutického průmyslu

Společnost Roche oznamuje, že se 14. září 2015 stala novým členem Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP). Roche je největší biotechnologickou společností na světě, vyvíjí klinicky úzce specializovaná léčiva používaná v onkologii, imunologii, infekčním lékařství, očním lékařství a neurovědách. Roche je také celosvětově nejvýznamnějším dodavatelem testů in vitro diagnostiky, testů nádorových onemocnění založených na tkáňové diagnostice a má významné zásluhy na průkopnických objevech v léčbě diabetu. „Strategickým cílem společnosti Roche je vývoj léků a diagnostických metod, které přispívají k podstatnému zlepšení zdraví a kvality života pacientů a zvyšují jejich šanci na přežití. Z tohoto důvodu je pro nás naprosto zásadní, aby byl pro české pacienty zajištěn přístup k inovativním lékům,“ řekla Dr. Christiane Hamacher, generální ředitelka Roche s.r.o.

Společnost Roche již v uplynulých letech úzce spolupracovala s AIFP, dodržovala nejen vlastní etický kodex, ale i Etický kodex asociace a od samého počátku se připojila k celoevropské iniciativě Transparentní spolupráce mezi zdravotnickými odborníky a zařízeními a farmaceutickými společnostmi. „Posláním AIFP je sdružovat farmaceutické firmy, které se intenzivně věnují výzkumu a vývoji a přináší na trh inovativní léčbu. Takovou firmou je bez pochyby i firma Roche, proto mě velmi těší, že ji mohu přivítat mezi členy naší asociace,“ uvedl Mgr. Jakub Dvořáček, výkonný ředitel AIFP. Roche je v letošním roce už druhou farmaceutickou firmu, která se k AIFP připojila. AIFP sdružuje nyní v České republice celkem 32 členských společností.

Společnost Roche sídlí ve švýcarské Basileji a díky kombinaci farmaceutických produktů a diagnostických metod je lídrem v oblasti zdravotnického výzkumu. Roche je největší biotechnologickou společností na světě, vyvíjí klinicky úzce specializovaná léčiva používaná v onkologii, imunologii, infekčním lékařství, očním lékařství a neurovědách. Společnost Roche je také celosvětově nejvýznamnějším dodavatelem testů in vitro diagnostiky, testů nádorových onemocnění založených na tkáňové diagnostice a má významné zásluhy na průkopnických objevech v léčbě diabetu. Strategickým cílem personalizovaných léčebných postupů společnosti Roche je vývoj léků a diagnostických metod, které přispívají k podstatnému zlepšení zdraví a kvality života pacientů a zvyšují jejich šanci na přežití. Společnost Roche byla založena v roce 1896 a více než století celosvětově významně přispívá ke zlepšení zdravotní péče. Světová zdravotnická organizace registruje v Seznamu nepostradatelných léků 28 léčivých přípravků vyvinutých společností Roche, mezi které patří život zachraňující antibiotika, antimalarika a chemoterapie.

V roce 2014 společnost Roche zaměstnávala 88 500 zaměstnanců na celém světě a do výzkumu a vývoje investovala 8,9 miliard švýcarských franků. Koncern dosáhl obratu ve výši 47,5 miliard švýcarských franků. Skupina Roche je výhradním vlastníkem americké společnosti Genentech.

V japonské společnosti Chugai Pharmaceutical vlastní společnost Roche majoritní podíl. Další informace naleznete na adrese:

Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) sdružuje farmaceutické společnosti, které dokáží vyvinout a uvést na trh nové, účinnější a bezpečnější léčivé přípravky. AIFP je členem Evropské federace farmaceutických společností (EFPIA) a úzce spolupracuje s Americkou asociací inovativních farmaceutických firem (PhRMA). Po vstupu Roche do AIFP sdružuje v České republice celkem 32 členských společností. Více informací naleznete na

Kontakt:

MUDr. Jiří Pešina
Head of Communication

ROCHE s.r.o., Dukelských hrdinů 52, 170 00 Praha 7
telefon:
e-mail:
website:

Všechny ochranné známky použité nebo uvedené v této tiskové zprávě jsou chráněny zákonem.

Provozovatelem těchto webových stránek je společnost ROCHE s.r.o., Sokolovská 685/136f, 186 00 Praha 8, tel. +420 220 382 111. Webové stránky a všechny její prvky jsou chráněny autorským právem a jakékoliv neoprávněné zásahy jsou protiprávní a postižitelné v občanskoprávní či trestněprávní rovině. Sekce „Produktové informace pro lékaře“ je přístupná pouze pro lékaře a farmaceuty, kteří mohou předepisovat léčivé přípravky dle příslušných právních předpisů. Webové stránky dodržují oborová etická pravidla a kodex Asociace inovativního farmaceutického průmyslu a Evropské federace farmaceutického průmyslu a asociací.

KontaktyCelosvětovělinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeTiskové zprávyKariéraNaše produktyNa čem pracujemePro planetuPrávní ustanoveníInformace o zpracování osobních údajů