Společnost Roche oznamuje, že se 14. září 2015 stala novým členem Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP). Roche je největší biotechnologickou společností na světě, vyvíjí klinicky úzce specializovaná léčiva používaná v onkologii, imunologii, infekčním lékařství, očním lékařství a neurovědách. Roche je také celosvětově nejvýznamnějším dodavatelem testů in vitro diagnostiky, testů nádorových onemocnění založených na tkáňové diagnostice a má významné zásluhy na průkopnických objevech v léčbě diabetu. „Strategickým cílem společnosti Roche je vývoj léků a diagnostických metod, které přispívají k podstatnému zlepšení zdraví a kvality života pacientů a zvyšují jejich šanci na přežití. Z tohoto důvodu je pro nás naprosto zásadní, aby byl pro české pacienty zajištěn přístup k inovativním lékům,“ řekla Dr. Christiane Hamacher, generální ředitelka Roche s.r.o.

Společnost Roche již v uplynulých letech úzce spolupracovala s AIFP, dodržovala nejen vlastní etický kodex, ale i Etický kodex asociace a od samého počátku se připojila k celoevropské iniciativě Transparentní spolupráce mezi zdravotnickými odborníky a zařízeními a farmaceutickými společnostmi. „Posláním AIFP je sdružovat farmaceutické firmy, které se intenzivně věnují výzkumu a vývoji a přináší na trh inovativní léčbu. Takovou firmou je bez pochyby i firma Roche, proto mě velmi těší, že ji mohu přivítat mezi členy naší asociace,“ uvedl Mgr. Jakub Dvořáček, výkonný ředitel AIFP. Roche je v letošním roce už druhou farmaceutickou firmu, která se k AIFP připojila. AIFP sdružuje nyní v České republice celkem 32 členských společností.

Společnost Roche sídlí ve švýcarské Basileji a díky kombinaci farmaceutických produktů a diagnostických metod je lídrem v oblasti zdravotnického výzkumu. Roche je největší biotechnologickou společností na světě, vyvíjí klinicky úzce specializovaná léčiva používaná v onkologii, imunologii, infekčním lékařství, očním lékařství a neurovědách. Společnost Roche je také celosvětově nejvýznamnějším dodavatelem testů in vitro diagnostiky, testů nádorových onemocnění založených na tkáňové diagnostice a má významné zásluhy na průkopnických objevech v léčbě diabetu. Strategickým cílem personalizovaných léčebných postupů společnosti Roche je vývoj léků a diagnostických metod, které přispívají k podstatnému zlepšení zdraví a kvality života pacientů a zvyšují jejich šanci na přežití. Společnost Roche byla založena v roce 1896 a více než století celosvětově významně přispívá ke zlepšení zdravotní péče. Světová zdravotnická organizace registruje v Seznamu nepostradatelných léků 28 léčivých přípravků vyvinutých společností Roche, mezi které patří život zachraňující antibiotika, antimalarika a chemoterapie.

V roce 2014 společnost Roche zaměstnávala 88 500 zaměstnanců na celém světě a do výzkumu a vývoje investovala 8,9 miliard švýcarských franků. Koncern dosáhl obratu ve výši 47,5 miliard švýcarských franků. Skupina Roche je výhradním vlastníkem americké společnosti Genentech.

V japonské společnosti Chugai Pharmaceutical vlastní společnost Roche majoritní podíl. Další informace naleznete na adrese:

Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) sdružuje farmaceutické společnosti, které dokáží vyvinout a uvést na trh nové, účinnější a bezpečnější léčivé přípravky. AIFP je členem Evropské federace farmaceutických společností (EFPIA) a úzce spolupracuje s Americkou asociací inovativních farmaceutických firem (PhRMA). Po vstupu Roche do AIFP sdružuje v České republice celkem 32 členských společností. Více informací naleznete na

MUDr. Jiří Pešina
Head of Communication

ROCHE s.r.o., Dukelských hrdinů 52, 170 00 Praha 7
telefon:
e-mail:
website:

Všechny ochranné známky použité nebo uvedené v této tiskové zprávě jsou chráněny zákonem.

Provozovatelem těchto webových stránek je společnost ROCHE s.r.o., Sokolovská 685/136f, 186 00 Praha 8, tel. +420 220 382 111. Webové stránky a všechny její prvky jsou chráněny autorským právem a jakékoliv neoprávněné zásahy jsou protiprávní a postižitelné v občanskoprávní či trestněprávní rovině. Sekce „Produktové informace pro lékaře“ je přístupná pouze pro lékaře a farmaceuty, kteří mohou předepisovat léčivé přípravky dle příslušných právních předpisů. Webové stránky dodržují oborová etická pravidla a kodex Asociace inovativního farmaceutického průmyslu a Evropské federace farmaceutického průmyslu a asociací.