Diagnostická divize

Roche Diagnostics je předním světovým výrobcem diagnostických systémů a poskytovatelem zdravotnických informací. Jsme zaměřeni na výzkum, vývoj, marketing a servis produktů a řešení nejenom pro laboratoře, lékaře a pacienty, ale také pro výzkum a průmysl.
Zákazníci na celém světě spoléhají na naše kvalitní výrobky. Potřeby zákazníků jsou to, co pohání naši snahu neustálého zlepšování, snažíme se nabízet řešení a služby, které zvyšují efektivitu a pohodlí našich zákazníků.

Na klíčových výzkumných a výrobních pracovištích na celém světě pracuje více než 16 500 lidí, máme pobočky ve více než 50 zemích, ale naše výrobky jsou dostupné v ještě větším počtu zemí na světě.

Roche Diagnostics poskytuje inovativní, cenově výhodná, rychlá a spolehlivá řešení pro biomedicínský výzkum, laboratorní diagnostiku a monitorování zdravotního stavu samotným pacientem. Dnes se doslova po celém světě věnujeme spolupráci s našimi zákazníky - vědci, lékaři a pacienty - a pomáháme jim naplňovat jejich potřeby a požadavky. Na světě pravděpodobně neexistuje laboratoř, která by nepoužívala některý z našich diagnostických výrobků.

Pro klinické laboratoře nabízí diagnostická divize biochemické a imunochemické analyzátory řady cobas. Přístroje různých kapacit a výkonů mohou fungovat samostatně, anebo ve stavebnicovém uspořádání, kdy uživatel definuje potřeby své laboratoře a přístroj je mu sestaven na míru. Analytické systémy je možné doplnit ze široké nabídky přístrojů pre- a post analytické fáze. Součástí nabídky jsou i přístroje pro močovou analýzu řady. Ke všem diagnostickým systémům nabízí diagnostická divize odpovídající reagencie, spotřební materiál, testovací proužky a samozřejmě kvalitní servis a podporu.

V segmentu molekulární diagnostiky jsou zahrnuty jednak plně automatizované přístroje řady cobas a jejich reagencie pro rutinní použití v molekulární diagnostice s využitím metody polymerázové řetězové reakce (PCR). Tyto produkty jsou určeny pro extrahumánní i lidský genom a  to nejen pro identifikaci onemocnění, ale i pro monitorování léčby, předpověď úspěšnosti léčby a volbu vhodné terapie a dále také  pro skreeningová vyšetření.

Dále do segmentu molekulární  diagnostiky  patří jednotlivé  reagencie určené zejména pro využití ve vědecké výzkumu v oblasti molekulární  a buněčné biologie a to opět na principu PCR a dalších molekulárně biologických, včetně systémů pro tzv. novou generaci sekvenování.

Tkáňová diagnostika  -  Ventana vyvíjí přístroje a reagencie pro automatizované barvení histologických preparátů tkání pacientů s onkologickými a infekčními nemocemi. Dále je zaměřena na digitalizaci snímání obarvených histologických preparátů a informační systémy řešení průchodu vzorků histopatologickou laboratoří. Tkáňová diagnostika je typickým příkladem rozšiřujících se diagnostických možností lékařů a individualizaci léčby vážně nemocných (tzv. personalizovaná medicína), např. stanovením exprese genu Her-2 u pacientek s karcinomem prsu.

Produkty POCT zahrnují výrobky pro diagnostiku mimo laboratoř, přímo u pacienta. Tento segment zahrnuje přístrojové vybavení pro jednotky intenzivní péče, urgentní diagnostiku pacientů v kritických stavech ale i pro ambulantní péči. Tak například přístroje pro monitorování krevního srážení u nemocných léčených warfarinem-přístroje  CoaguChek® - využívají praktičtí lékaři, ambulatní specialisté a samotní pacienti.

Prodejní jednotka Diabetes Care poskytuje špičkové vybavení jak diabetických pacientů - glukometry, testovací proužky a inzulínové pumpy - tak profesionálních diabetologických pracovišť.

Více

Provozovatelem těchto webových stránek je společnost ROCHE s.r.o., Sokolovská 685/136f, 186 00 Praha 8, tel. +420 220 382 111. Webové stránky a všechny její prvky jsou chráněny autorským právem a jakékoliv neoprávněné zásahy jsou protiprávní a postižitelné v občanskoprávní či trestněprávní rovině. Sekce „Produktové informace pro lékaře“ je přístupná pouze pro lékaře a farmaceuty, kteří mohou předepisovat léčivé přípravky dle příslušných právních předpisů. Webové stránky dodržují oborová etická pravidla a kodex Asociace inovativního farmaceutického průmyslu a Evropské federace farmaceutického průmyslu a asociací.

KontaktyCelosvětovělinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeTiskové zprávyKariéraNaše produktyNa čem pracujemePro planetuPrávní ustanoveníInformace o zpracování osobních údajů