Historie Roche v České republice

Společnost F. Hoffmann-La Roche má obchodní zastoupení v České republice od konce osmdesátých let.

V roce 1992 byla založena pražská pobočka Roche Czechoslovakia. Po rozpadu federace v roce 1993 se pobočka přeorientovala pouze na Českou republiku.

Ve vedení české pobočky se od roku 1992 vystřídalo pět generálních ředitelů: 1992-1997 Ivo Filípek, 1997-2000 Dragan Soljakovski, 2000-2015 Tomáš Votruba, 2015-2016 Christiane Hamacher a od roku 2016 Robin Turner.

Společnost Roche je biotechnologickou firmou, jejíž produkty se uplatňují v diagnostice i léčbě. 

Roche s.r.o. patří mezi nejúspěšnější farmaceutické firmy v České republice, a to díky mimořádně kvalitnímu portfoliu léků, které nacházejí své uplatnění především v léčbě pacientů s onkologickými a autoimunitními chorobami, v oblasti virologie a transplantační medicíny. Společnost Roche má též významné postavení v oblasti in vitro diagnostiky a histologické diagnostiky zhoubných onemocnění. Strategie léčby usiluje o maximálně individuální přístup k pacientovi, jehož zdraví, délka a kvalita života je pro společnost prioritou.

Produkty společnosti Roche určené pro včasnou detekci, prevenci, diagnostiku a léčbu vážných onemocnění ve velké míře pomáhají ke zlepšení zdraví a kvality života nemocných spoluobčanů. Společnost Roche je hrdá na to, že dokáže lékařům a jejich pacientům zajistit nové a lepší prostředky pro boj s tak závažnými nemocemi, jako jsou onkologická a autoimunitní onemocnění, transplantace orgánů či virový zánět jater.

K výborným obchodním výsledkům významnou měrou přispívá i kvalitní a stabilizovaný tým zaměstnanců čítající 190 lidí. Vedení společnosti klade důraz na oblast lidských zdrojů, výběr talentů a péči o své zaměstnance. Vytváření pracovních podmínek a kontinuální vzdělávání zaměstnanců odpovídá standardu stoprocentní dcery švýcarské skupiny Roche. 

Více

Provozovatelem těchto webových stránek je společnost ROCHE s.r.o., Sokolovská 685/136f, 186 00 Praha 8, tel. +420 220 382 111. Webové stránky a všechny její prvky jsou chráněny autorským právem a jakékoliv neoprávněné zásahy jsou protiprávní a postižitelné v občanskoprávní či trestněprávní rovině. Sekce „Produktové informace pro lékaře“ je přístupná pouze pro lékaře a farmaceuty, kteří mohou předepisovat léčivé přípravky dle příslušných právních předpisů. Webové stránky dodržují oborová etická pravidla a kodex Asociace inovativního farmaceutického průmyslu a Evropské federace farmaceutického průmyslu a asociací.

KontaktyCelosvětovělinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeTiskové zprávyKariéraNaše produktyNa čem pracujemePro planetuPrávní ustanoveníInformace o zpracování osobních údajů