Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo naTato informace může být také hlášena společnosti Roche na adresunebonebo přes webový formulář pro hlášení nežádoucích účinků.

Vyplněním a odesláním formuláře pro hlášení nežádoucích účinků berete na vědomí, že společnost ROCHE s.r.o. bude zpracovávat Vámi poskytnuté osobní údaje dle zákonných požadavků souvisejících s riziky léčivých přípravků. Zpracování údajů probíhá v souladu se zákonem o léčivech a obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679.

Kontakt na lékaře

Uveďte, prosím, kontakt na ošetřujícího lékaře.

Informace o léku a reakci

Uveďte, kterého léku se nežádoucí účinek týká.

Informace o pacientovi

Uveďte, prosím, informace o osobě, u které se objevil nežádoucí účinek.

Kontaktní údaje

V případě doplňujících informací Vás nebo Vašeho
ošetřujícího lékaře budeme kontaktovat.

Hlášení bylo odesláno

Co to je nežádoucí účinek?

Nežádoucím účinkem léčivého přípravku se rozumí nepříznivá a nezamýšlená odezva na jeho podání.

Léčivý přípravek může být podán jak v souladu se schválenými informacemi o přípravku (příbalový leták, souhrn údajů o přípravku), tak i mimo tyto schválené údaje (v rozporu s registrací).

Patří sem proto i nežádoucí účinky, které se objeví v souvislosti s předávkováním (podání množství léčivého přípravku, které převyšuje maximální doporučenou schválenou dávku), nesprávným použitím léku (léčivé přípravky jsou záměrně a nesprávně používány v rozporu se schválenými informacemi), zneužitím/nadužíváním léku (záměrné nadměrné používání léků, které je doprovázeno škodlivými fyzickými nebo psychickými účinky), chybným podáním léku (neúmyslné/nezamýšlené chybné předepsání či podání léku) či v souvislosti s expozicí léku v zaměstnání.

Odesláním formuláře potvrzujete, že vyplněné údaje jsou přesné a pravdivé a že jste se seznámil/a se zpracováním osobních údajů společností ROCHE s.r.o., IČO: 49617052, se sídlem Sokolovská 685/136f, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 13202, která bude zpracovávat Vámi poskytnuté osobní údaje za účelem zpracování/vyřízení dotazu a plnění zákonné povinnosti dle § 91 zákona č. 378/2007 Sb., zákona o léčivech – povinnost shromažďovat informace o rizicích léčivých přípravků, vyhodnocovat informace a činit vhodná opatření – po dobu stanovenou právními předpisy. Poté budou poskytnuté osobní údaje anonymizovány. Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány a uchovávány v rámci skupiny Roche. Více informací, zejména o Vašich právech, naleznete vv části Jaká jsou moje práva?

Provozovatelem těchto webových stránek je společnost ROCHE s.r.o., Sokolovská 685/136f, 186 00 Praha 8, tel. +420 220 382 111. Webové stránky a všechny její prvky jsou chráněny autorským právem a jakékoliv neoprávněné zásahy jsou protiprávní a postižitelné v občanskoprávní či trestněprávní rovině. Sekce „Produktové informace pro lékaře“ je přístupná pouze pro lékaře a farmaceuty, kteří mohou předepisovat léčivé přípravky dle příslušných právních předpisů. Webové stránky dodržují oborová etická pravidla a kodex Asociace inovativního farmaceutického průmyslu a Evropské federace farmaceutického průmyslu a asociací.

KontaktyCelosvětovělinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeTiskové zprávyKariéraNaše produktyNa čem pracujemePro planetuPrávní ustanoveníInformace o zpracování osobních údajů