Formulář na zadávání požadavků na lékařské informace

Tento formulář slouží pouze pro položení medicínského dotazu, nikoli pro hlášení nežádoucích účinků. Pro nahlášení nežádoucího účinku použijte prosímnebo adresu

Kontaktní údaje

Děkujeme, že jste kontaktoval/a naši společnost. Váš dotaz bude zpracován a budeme Vás brzy kontaktovat.

Odesláním formuláře potvrzujete, že vyplněné údaje jsou přesné a pravdivé a že jste se seznámil/a se zpracováním osobních údajů společností ROCHE s.r.o., IČO: 49617052, se sídlem Sokolovská 685/136f, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 13202, která bude zpracovávat Vámi poskytnuté osobní údaje za účelem zpracování dotazu, vyhodnocení kvality zpracování dotazu, a to po dobu nezbytně nutnou pro vyřízení dotazu, maximálně však 3 roky. Více informací, zejména o Vašich právech, naleznete v   v části Jaká jsou moje práva?

Co je medicínský dotaz?

Jedná se o nevyžádanou otázku ohledně kteréhokoli léčivého přípravku Roche nebo otázku z terapeutické oblasti kteréhokoli léčivého přípravku Roche. Společnost ROCHE s.r.o. není oprávněna poskytovat informace o konkurenčních produktech jiných firem nebo mimo terapeutické oblasti svých léčivých přípravků.

Poznámka pro pacienty

Společnost ROCHE s.r.o. je oprávněna zodpovídat medicínské dotazy pacientů pouze v rozsahu příbalové informace. V případě, že máte zájem o další podrobnosti, požádejte svého ošetřujícího lékaře.

Provozovatelem těchto webových stránek je společnost ROCHE s.r.o., Sokolovská 685/136f, 186 00 Praha 8, tel. +420 220 382 111. Webové stránky a všechny její prvky jsou chráněny autorským právem a jakékoliv neoprávněné zásahy jsou protiprávní a postižitelné v občanskoprávní či trestněprávní rovině. Sekce „Produktové informace pro lékaře“ je přístupná pouze pro lékaře a farmaceuty, kteří mohou předepisovat léčivé přípravky dle příslušných právních předpisů. Webové stránky dodržují oborová etická pravidla a kodex Asociace inovativního farmaceutického průmyslu a Evropské federace farmaceutického průmyslu a asociací.

KontaktyCelosvětovělinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeTiskové zprávyKariéraNaše produktyNa čem pracujemePro planetuPrávní ustanoveníInformace o zpracování osobních údajů