Tento formulář slouží pouze pro položení medicínského dotazu, nikoli pro hlášení nežádoucích účinků. Pro nahlášení nežádoucího účinku použijte prosímnebo adresu

Děkujeme, že jste kontaktoval/a naši společnost. Váš dotaz bude zpracován a budeme Vás brzy kontaktovat.

Odesláním formuláře potvrzujete, že vyplněné údaje jsou přesné a pravdivé a že jste se seznámil/a se zpracováním osobních údajů společností ROCHE s.r.o., IČO: 49617052, se sídlem Sokolovská 685/136f, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 13202, která bude zpracovávat Vámi poskytnuté osobní údaje za účelem zpracování dotazu, vyhodnocení kvality zpracování dotazu, a to po dobu nezbytně nutnou pro vyřízení dotazu, maximálně však 3 roky. Více informací, zejména o Vašich právech, naleznete v   v části Jaká jsou moje práva?

Jedná se o nevyžádanou otázku ohledně kteréhokoli léčivého přípravku Roche nebo otázku z terapeutické oblasti kteréhokoli léčivého přípravku Roche. Společnost ROCHE s.r.o. není oprávněna poskytovat informace o konkurenčních produktech jiných firem nebo mimo terapeutické oblasti svých léčivých přípravků.

Společnost ROCHE s.r.o. je oprávněna zodpovídat medicínské dotazy pacientů pouze v rozsahu příbalové informace. V případě, že máte zájem o další podrobnosti, požádejte svého ošetřujícího lékaře.

Provozovatelem těchto webových stránek je společnost ROCHE s.r.o., Sokolovská 685/136f, 186 00 Praha 8, tel. +420 220 382 111. Webové stránky a všechny její prvky jsou chráněny autorským právem a jakékoliv neoprávněné zásahy jsou protiprávní a postižitelné v občanskoprávní či trestněprávní rovině. Sekce „Produktové informace pro lékaře“ je přístupná pouze pro lékaře a farmaceuty, kteří mohou předepisovat léčivé přípravky dle příslušných právních předpisů. Webové stránky dodržují oborová etická pravidla a kodex Asociace inovativního farmaceutického průmyslu a Evropské federace farmaceutického průmyslu a asociací.