Kodex Disclosure je kodex jednání, který vyžaduje, aby členské společnosti AIFP, jako je Roche, zveřejňovaly přehled o poskytnutých plněních (platby poskytnuté přímo či nepřímo zdravotnickým pracovníkům a organizacím).   

Zveřejněná data členských společností AIFP, respektive EFPIA, budou uvádět celkovou hodnotu poskytnutých plnění zdravotnickým pracovníkům a organizacím a informace týkající se druhu provedené spolupráce. Je-li zajištěn souhlas, budou rovněž zveřejněny podrobnosti o poskytnutých plnních jednotlivým zdravotnickým pracovníkům. Více informací o použité metodice naleznete v našem dokumentu, který uvádí, jak společnost Roche realizuje Kodex Disclosure.

První zveřejnění společnosti Roche v České republice proběhlo v červenci 2016 na platformě www.transparentnispoluprace.cz a týká se poskytnutých plnění provedených v roce 2015.

Další informace o Kodexu Disclosure lze nalézt na následujících odkazech:

Kodex Disclosure EFPIA  
Kodex Disclsoure AIFP