Produkty

V případě dotazů na konkrétní přípravek společnosti Roche s.r.o. nás kontaktujte na adrese [email protected], na telefonním čísle +420 220 382 111, nebo vyplňte tento formulář.

Aktuální informace o přípravcích společnosti Roche s.r.o. najdete na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) nebo na stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA).
Odborníkům ve zdravotnictví jsou určeny informace ze souhrnu informací o přípravku (SPC) a laické veřejnosti informace z příbalové informace (PIL).

Název léčiva Odkazy na informace o produktu
ALECENSA  SÚKL
 Tyto léčivé přípravky podléhají dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky na www.sukl.cz.     Tato informace může být také hlášena společnosti Roche na adresu [email protected] nebo +420 602 298 181 nebo přes webový formulář pro hlášení nežádoucích účinků.   
AVASTIN SÚKL; EMA
CELLCEPT SÚKL; EMA 
Příručka pro pacienty
Příručka pro lékaře
COPEGUS SÚKL
COTELLIC 

SÚKLEMA
Informační dopis pro zdravotnické pracovníky

Tyto léčivé přípravky podléhají dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky na www.sukl.cz.
Tato informace může být také hlášena společnosti Roche na adresu [email protected] nebo +420 602 298 181 nebo přes webový formulář pro hlášení nežádoucích účinků.
ERIVEDGE  SÚKL
Brožura pro pacienta
Brožura pro lékaře
Karta pro lékaře
Karta pro pacienta
Poučení pacienta
Formulář hlášení těhotenství
ESBRIET

SÚKL; EMA

Informace pro lékaře o minimalizaci rizik fotosenzitivních reakcí/vyrážky a poruch funkce jater

FUZEON SÚKL; EMA
GAZYVARO  SÚKL; EMA
HERCEPTIN

SÚKL; EMA

Moje Medicína
Farmakovigilanční program - Herceptin a těhotenství

HEMLIBRA  SÚKLEMA
Návod pro laboratorní pracovníky
Návod pro zdravotnické pracovníky
Návod pro pacienta
Karta pacienta
 Tyto léčivé přípravky podléhají dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky na www.sukl.cz.
Tato informace může být také hlášena společnosti Roche na adresu [email protected] nebo +420 602 298 181 nebo přes webový formulář pro hlášení nežádoucích účinků.
INVIRASE SÚKL; EMA
KADCYLA

SÚKL
Edukační materiál pro lékaře
Farmakovigilanční program - Kadcyla a těhotenství

MADOPAR SÚKL
MABTHERA - onkologické indikace
MABTHERA - neonkologické indikace
MIRCERA SÚKL; EMA
NEORECORMON SÚKL; EMA
OCREVUS  SÚKLEMA
 Tyto léčivé přípravky podléhají dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky na www.sukl.cz.
Tato informace může být také hlášena společnosti Roche na adresu [email protected] nebo +420 602 298 181 nebo přes webový formulář pro hlášení nežádoucích účinků.
PEGASYS SÚKL; EMA
PERJETA SÚKL; EMA
Varování pro těhotné a potenciálně těhotné ženy
POLIVY 
SÚKL, EMA
 Tyto léčivé přípravky podléhají dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky na www.sukl.cz.
Tato informace může být také hlášena společnosti Roche na adresu [email protected] nebo +420 602 298 181 nebo přes webový formulář pro hlášení nežádoucích účinků.
PULMOZYME SÚKL
RIVOTRIL SÚKL
ROACTEMRA
ROCALTROL SÚKL
ROFERON-A SÚKL
TAMIFLU SÚKL; EMA
TARCEVA SÚKL; EMA
TECENTRIQ  SÚKL; EMA

 Tyto léčivé přípravky podléhají dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky na www.sukl.cz.
Tato informace může být také hlášena společnosti Roche na adresu [email protected] nebo +420 602 298 181 nebo přes webový formulář pro hlášení nežádoucích účinků.

VALCYTE SÚKL
XELODA SÚKL; EMA
ZELBORAF SÚKL