Produkty

V případě dotazů na konkrétní přípravek společnosti Roche s.r.o. nás kontaktujte na adrese [email protected], na telefonním čísle +420 220 382 111, nebo vyplňte tento formulář.

Aktuální informace o přípravcích společnosti Roche s.r.o. najdete na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) nebo na stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA).
Odborníkům ve zdravotnictví jsou určeny informace ze souhrnu informací o přípravku (SPC) a laické veřejnosti informace z příbalové informace (PIL).

Název léčiva Odkazy na informace o produktu
ALECENSA  SÚKL; EMA
 Tyto léčivé přípravky podléhají dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky na www.sukl.cz.     Tato informace může být také hlášena společnosti Roche na adresu czech_republic.pa_susa[email protected] nebo +420 602 298 181 nebo přes webový formulář pro hlášení nežádoucích účinků.   
AVASTIN SÚKL; EMA
CELLCEPT SÚKL; EMA 
Příručka pro pacienty
Příručka pro lékaře
COTELLIC

SÚKLEMA
Informační dopis pro zdravotnické pracovníky

ENSPRYNG 
SÚKL; EMA
Karta pacienta
   Tyto léčivé přípravky podléhají dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky na www.sukl.cz.
Tato informace může být také hlášena společnosti Roche na adresu [email protected] nebo +420 602 298 181 nebo přes webový formulář pro hlášení nežádoucích účinků.
ERIVEDGE  SÚKL; EMA
Brožura pro pacienta
Karta pro lékaře
Poučení pacienta
ESBRIET

SÚKL; EMA

Informace pro lékaře o minimalizaci rizik fotosenzitivních reakcí/vyrážky a poruch funkce jater

EVRYSDI 
SÚKL; EMA
   Tyto léčivé přípravky podléhají dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky na www.sukl.cz.
Tato informace může být také hlášena společnosti Roche na adresu [email protected] nebo +420 602 298 181 nebo přes webový formulář pro hlášení nežádoucích účinků.
FUZEON SÚKL; EMA
GAVRETO  SÚKLEMA
 Tyto léčivé přípravky podléhají dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky na www.sukl.cz. Tato informace může být také hlášena společnosti Roche na adresu [email protected] nebo +420 602 298 181 nebo přes webový formulář pro hlášení nežádoucích účinků.   
GAZYVARO  SÚKL; EMA
HERCEPTIN

SÚKL; EMA

Moje Medicína
Farmakovigilanční program - Herceptin a těhotenství

HEMLIBRA  SÚKLEMA
Návod pro laboratorní pracovníky
Návod pro zdravotnické pracovníky
Návod pro pacienta
Karta pacienta
 Tyto léčivé přípravky podléhají dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky na www.sukl.cz.
Tato informace může být také hlášena společnosti Roche na adresu [email protected] nebo +420 602 298 181 nebo přes webový formulář pro hlášení nežádoucích účinků.
INVIRASE SÚKL; EMA
KADCYLA

SÚKL; EMA
Edukační materiál pro lékaře
Farmakovigilanční program - Kadcyla a těhotenství

MADOPAR SÚKL
MABTHERA - onkologické indikace
MABTHERA - neonkologické indikace
MIRCERA SÚKL; EMA
NEORECORMON SÚKL; EMA
OCREVUS  SÚKLEMA
 Tyto léčivé přípravky podléhají dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky na www.sukl.cz.
Tato informace může být také hlášena společnosti Roche na adresu [email protected] nebo +420 602 298 181 nebo přes webový formulář pro hlášení nežádoucích účinků.
PERJETA SÚKL; EMA
Varování pro těhotné a potenciálně těhotné ženy
PHESGO 
SÚKLEMA
   Tyto léčivé přípravky podléhají dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky na www.sukl.cz.
Tato informace může být také hlášena společnosti Roche na adresu [email protected] nebo +420 602 298 181 nebo přes webový formulář pro hlášení nežádoucích účinků.
POLIVY 
SÚKL, EMA
 Tyto léčivé přípravky podléhají dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky na www.sukl.cz.
Tato informace může být také hlášena společnosti Roche na adresu [email protected] nebo +420 602 298 181 nebo přes webový formulář pro hlášení nežádoucích účinků.
PULMOZYME SÚKL
ROACTEMRA
RONAPREVE 
SÚKLEMA
   Tyto léčivé přípravky podléhají dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky na www.sukl.cz.
Tato informace může být také hlášena společnosti Roche na adresu [email protected] nebo +420 602 298 181 nebo přes webový formulář pro hlášení nežádoucích účinků.
ROZLYTREK 
SÚKL; EMA
   Tyto léčivé přípravky podléhají dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky na www.sukl.cz.
Tato informace může být také hlášena společnosti Roche na adresu [email protected] nebo +420 602 298 181 nebo přes webový formulář pro hlášení nežádoucích účinků.
TAMIFLU SÚKL; EMA
TARCEVA SÚKL; EMA
TECENTRIQ 
SÚKLEMA
VALCYTE SÚKL
XELODA SÚKL; EMA
XOFLUZA 
SÚKL; EMA
   Tyto léčivé přípravky podléhají dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky na www.sukl.cz.
Tato informace může být také hlášena společnosti Roche na adresu [email protected] nebo +420 602 298 181 nebo přes webový formulář pro hlášení nežádoucích účinků.
ZELBORAF SÚKL; EMA