Informace o Kodexu Disclosure

Kodex Disclosure je kodex jednání, který vyžaduje, aby členské společnosti AIFP, jako je Roche, zveřejňovaly přehled o poskytnutých plněních (platby poskytnuté přímo či nepřímo zdravotnickým pracovníkům a organizacím).

Zveřejněná data členských společností AIFP, respektive EFPIA, budou uvádět celkovou hodnotu poskytnutých plnění zdravotnickým pracovníkům a organizacím a informace týkající se druhu provedené spolupráce. Je-li zajištěn souhlas, budou rovněž zveřejněny podrobnosti o poskytnutých plnních jednotlivým zdravotnickým pracovníkům. Více informací o použité metodice naleznete v našem dokumentu, který uvádí,

První zveřejnění společnosti Roche v České republice proběhlo v červenci 2016 na platformě a týká se poskytnutých plnění provedených v roce 2015.

Ke stažení

Kodex Disclosure EFPIAEFPIA Code Disclosure 2021 Self-Certification Letter

Provozovatelem těchto webových stránek je společnost ROCHE s.r.o., Sokolovská 685/136f, 186 00 Praha 8, tel. +420 220 382 111. Webové stránky a všechny její prvky jsou chráněny autorským právem a jakékoliv neoprávněné zásahy jsou protiprávní a postižitelné v občanskoprávní či trestněprávní rovině. Sekce „Produktové informace pro lékaře“ je přístupná pouze pro lékaře a farmaceuty, kteří mohou předepisovat léčivé přípravky dle příslušných právních předpisů. Webové stránky dodržují oborová etická pravidla a kodex Asociace inovativního farmaceutického průmyslu a Evropské federace farmaceutického průmyslu a asociací.

KontaktyCelosvětovělinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeTiskové zprávyKariéraNaše produktyNa čem pracujemePro planetuPrávní ustanoveníInformace o zpracování osobních údajů