Mnohaletá spolupráce společnosti Roche se zdravotnickými pracovníky a organizacemi pomohla přinést významný pokrok v léčbě pacientů. I nadále jsme odhodláni spolupracovat s celou řadou subjektů a stále se snažíme přinášet inovativní léky a diagnostická řešení v oblastech dosud přetrvávajích problémů lékařské péče.

Společnost Roche se zaměřuje na biotechnologické inovace a svou pozornost věnuje výzkumu, vývoji a výrobě nových léků a diagnostických testů, které pomáhají pacientům žít hodnotněji a déle. Pokrok ve zdravotní péči může společnost Roche naplňovat díky úzké spolupraci se zdravotnickými pracovníky a organizacemi, jež mají zkušenosti, znalosti a poznatky a vzájemně se doplňují ve vědecké činnosti.

Vzájemná spolupráce je nezbytná, protože:

  1. nám pomáhá dozvědět se o léčbě různých nemocí a dosud nevyřešených zdravotních potřebách.
  2. podporuje naše hodnocení potenciální nové léčby, cílení na konkrétní aspekty nemocí a rozvoj výzkumných programů, které se zaměřují na klinické potřeby.
  3. nám umožňuje pochopit, kam by naše léky měly patřit v rámci léčbného postupu a porozumět informacím, které lékaři potřebují znát, aby se správně rozhodli při léčbě konkrétních pacientů.
  4. pomáhá lékařům zajistit, aby jejich dovednosti a znalosti zůstaly aktuální, a to díky podpoře vzdělávání a odborné přípravě.

Jsme přesvědčeni, že dosáhneme více, pokud budeme pracovat společně a jsme hrdí na to, že v průběhu uplynulých let naše spolupráce se zdravotnickými organizacemi a pracovníky přinesla tak významný pokrok pro pacienty.

Poskytnutá plnění od společnosti Roche zdravotnickým pracovníkům a organizacím v průběhu roku 2015, 2016 a 2017

Společnost Roche plně podporuje snahu, aby byl vztah mezi farmaceutickým průmyslem, zdravotnickými organizacemi a pracovníky ve zdravotnictví lépe srozumitelný pro pacienty, média a další subjekty.

Zdravotničtí pracovníci a společnosti podporující výzkum, jako je Roche, spolupracují na tom, aby zlepšili porozumění různým onemocněním a aby podpořili vývoj nových léků pro pacienty v nouzi. Zdravotnické organizace a pracovníci ve zdravotnictví by měli být za vynaložený čas a odborné znalosti spravedlivě a vhodně odměňováni.

Společnost Roche uznává, že na obou stranách existuje možnost střetu zájmů, a proto podporuje kroky k tomu, aby byla poskytnutá plnění jednotlivým zdravotnickým pracovníkům nebo organizacím (včetně nemocnic, klinik, vysokých škol a výzkumných institucí) zveřejněny.

Poskytnutá plnění ze strany společnosti Roche zdravotnickým pracovníkům a zdravotnickým organizacím působícím na území České republiky jsou za roky 2015, 2016 a 2017 zveřejněna na webovém portálu www.transparentnispoluprace.cz. Tyto informace jsou strukturovány tak, aby splňovaly požadavky Kodexu Disclosure AFIP, respektive EFPIA.

Více informací o tomto kodexu naleznete zde a podrobnosti metodiky používané společností Roche jsou dostupné zde.