Mnohaletá spolupráce společnosti Roche se zdravotnickými pracovníky a organizacemi pomohla přinést významný pokrok v léčbě pacientů. I nadále jsme odhodláni spolupracovat s celou řadou subjektů a stále se snažíme přinášet inovativní léky a diagnostická řešení v oblastech dosud přetrvávajích problémů lékařské péče.

Společnost Roche se zaměřuje na biotechnologické inovace a svou pozornost věnuje výzkumu, vývoji a výrobě nových léků a diagnostických testů, které pomáhají pacientům žít hodnotněji a déle. Pokrok ve zdravotní péči může společnost Roche naplňovat díky úzké spolupraci se zdravotnickými pracovníky a organizacemi, jež mají zkušenosti, znalosti a poznatky a vzájemně se doplňují ve vědecké činnosti.

Vzájemná spolupráce je nezbytná, protože:

  1. nám pomáhá dozvědět se o léčbě různých nemocí a dosud nevyřešených zdravotních potřebách.
  2. podporuje naše hodnocení potenciální nové léčby, cílení na konkrétní aspekty nemocí a rozvoj výzkumných programů, které se zaměřují na klinické potřeby.
  3. nám umožňuje pochopit, kam by naše léky měly patřit v rámci léčbného postupu a porozumět informacím, které lékaři potřebují znát, aby se správně rozhodli při léčbě konkrétních pacientů.
  4. pomáhá lékařům zajistit, aby jejich dovednosti a znalosti zůstaly aktuální, a to díky podpoře vzdělávání a odborné přípravě.

Jsme přesvědčeni, že dosáhneme více, pokud budeme pracovat společně a jsme hrdí na to, že v průběhu uplynulých let naše spolupráce se zdravotnickými organizacemi a pracovníky přinesla tak významný pokrok pro pacienty.

Poskytnutá plnění od společnosti Roche zdravotnickým pracovníkům a organizacím v průběhu roku 2015—2018

Společnost Roche plně podporuje snahu, aby byl vztah mezi farmaceutickým průmyslem, zdravotnickými organizacemi a pracovníky ve zdravotnictví lépe srozumitelný pro pacienty, média a další subjekty.

Zdravotničtí pracovníci a společnosti podporující výzkum, jako je Roche, spolupracují na tom, aby zlepšili porozumění různým onemocněním a aby podpořili vývoj nových léků pro pacienty v nouzi. Zdravotnické organizace a pracovníci ve zdravotnictví by měli být za vynaložený čas a odborné znalosti spravedlivě a vhodně odměňováni.

Společnost Roche uznává, že na obou stranách existuje možnost střetu zájmů, a proto podporuje kroky k tomu, aby byla poskytnutá plnění jednotlivým zdravotnickým pracovníkům nebo organizacím (včetně nemocnic, klinik, vysokých škol a výzkumných institucí) zveřejněny.

Poskytnutá plnění ze strany společnosti Roche zdravotnickým pracovníkům a zdravotnickým organizacím působícím na území České republiky jsou za roky 2015—2018 zveřejněna na webovém portálu www.transparentnispoluprace.cz. Tyto informace jsou strukturovány tak, aby splňovaly požadavky Kodexu Disclosure AFIP, respektive EFPIA.

Více informací o tomto kodexu naleznete zde a podrobnosti metodiky používané společností Roche jsou dostupné zde.