Společnosti ROCHE s.r.o. oznamuje, že od 1. dubna 2015 se funkce generální ředitelky ujímá dr. Christiane Hamacher. Ve vedení společnosti nahrazuje RNDr. Tomáše Votrubu, CSc., MBA, který ROCHE s.r.o. řídil v uplynulých 15 letech a k 31. březnu 2015 se rozhodl odejít do důchodu.

Christiane Hamacher začala pracovat pro společnost Roche před 8 lety jako ředitelka obchodní jednotky v rámci Roche Pharma Německo. Poté od roku 2010 pracovala v San Franciscu na pozici Life Cycle Leader a od roku 2012 řídila z pozice generální ředitelky pobočku Roche v Norsku.

Přejeme Christiane Hamacher hodně úspěchů v její nové pozici a děkujeme Tomášovi Votrubovi za vynikající práci, díky níž dovedl společnost ROCHE s.r.o. mezi nejúspěšnější farmaceutické firmy v České republice.

Provozovatelem těchto webových stránek je společnost ROCHE s.r.o., Sokolovská 685/136f, 186 00 Praha 8, tel. +420 220 382 111. Webové stránky a všechny její prvky jsou chráněny autorským právem a jakékoliv neoprávněné zásahy jsou protiprávní a postižitelné v občanskoprávní či trestněprávní rovině. Sekce „Produktové informace pro lékaře“ je přístupná pouze pro lékaře a farmaceuty, kteří mohou předepisovat léčivé přípravky dle příslušných právních předpisů. Webové stránky dodržují oborová etická pravidla a kodex Asociace inovativního farmaceutického průmyslu a Evropské federace farmaceutického průmyslu a asociací.