Tichý vrah se často schovává za pocit malé sukně

8. květen je již pátým rokem Světovým dnem boje s rakovinou vaječníků. Jeho smyslem je informovat o příznacích, rizikových faktorech, diagnostice a léčbě této nemoci. Společnost Roche dlouhodobě podporuje osvětu a vzdělávání veřejnosti a v roce 2017 je jedním z hlavních partnerů Světového dne boje s rakovinou vaječníků.

V celosvětovém měřítku se každé dvě minuty jedna žena dozví diagnózu rakoviny vaječníků14. Každoročně je nově diagnostikováno 222 800 pacientek s tímto onemocněním, z toho asi 1000 v České republice2. Většina z těchto žen je navíc diagnostikována v pozdním stadiu onemocnění, kdy šance na vyléčení jsou již mizivé, a více než polovina z nich do pěti let umírá3,4. Rakovina vaječníků tak vykazuje největší úmrtnost ze všech nádorů u žen.

„Příznaky pokročilého stadia rakoviny vaječníků nejsou specifické, pacientka si může stěžovat na zvětšení objemu nebo bolesti břicha, časté močení, zácpu, nechutenství, zvracení a v některých případech i dýchací potíže,“ popsala doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA, předsedkyně České onkologické společnosti ČLS JEP. Tyto nespecifické příznaky mohou být často podceňovány, což ztěžuje včasné stanovení diagnózy. Některé ženy si dlouho chybně myslí, že pouze přibraly, přitom se v jejich břišní dutině hromadí tekutina vznikající v důsledku rozsevu nádorového bujení. Tento příznak lékaři označují jako „syndrom malé sukně“. Zhoubně rostoucí nádor vaječníků v dutině břišní obvykle na nic netlačí a nezpůsobuje výrazné bolesti. Nádorová masa přitom poměrně rychle bují, a to je příčinou zjištění onemocnění až v pokročilých stadiích. „Rakovina vaječníků se v podstatě chová jako odkvetlá pampeliška. Nádor roste a v určitém okamžiku se rychle rozšíří do dutiny břišní, stejně tak jako když fouknete do odkvetlé pampelišky,“ vysvětlil prof. MUDr. David Cibula, CSc., vedoucí Onkogynekologického centra VFN Praha. Také z tohoto důvodu se zhoubnému nádoru vaječníků říká tichý vrah. Jen málokdy se jej totiž podaří odhalit včas, protože lékaři stále nemají k dispozici žádnou rutinní spolehlivou screeningovou metodu.

Pokud u pacientky vznikne na základě vyšetření u gynekologa jakékoli podezření na rakovinu vaječníků, mělo by následovat vyšetření vaginálním ultrazvukem a vyšetření krve na zjištění hladiny krevní bílkoviny nazývané HE4, které pomáhá odhalit vznikající nádor především v prvním stadiu onemocnění, v němž žena ještě necítí žádné varující příznaky15,16. K potvrzení diagnózy následují další specifická vyšetření. „Rakovina vaječníků představuje gynekologickou malignitu s nejhorší prognózou. Možnosti léčby se liší v závislosti na velikosti, umístění a stupni rozšíření nádoru a odvíjejí se i od fyzického stavu pacientky,“ dodává docentka Prausová.

Ještě donedávna byly léčebné možnosti omezeny na chirurgii a chemoterapii9, avšak nedávné vědecké objevy umožnily, aby ženy s rakovinou vaječníků byly léčeny také biologickou léčbou10,11. „Specializovaná léčba je poskytována v komplexních onkologických centrech a každá pacientka s touto diagnózou by do nich měla být odeslána,“ zdůraznila docentka Prausová. Prevence rakoviny vaječníků téměř neexistuje. Každá žena by měla docházet na pravidelné gynekologické prohlídky a vyžádat si u svého gynekologa vyšetření vaginálním ultrazvukem.

Kontakt:

MUDr. Jiří Pešina
Head of Communications


ROCHE s. r. o., Sokolovská 685/136f, 186 00 Praha 8
telefon:
e-mail:
website:

Odkazy:

 1. WHO, IARC GLOBOCAN, Cancer Incidence and Mortality Worldwide in 2008 at

 2. SVOD

 3. Heintz APM, Odicino F, Maisonneuve P, et al. Int J Gynaecol Obstet 2006;95 (Suppl 1):S161–92

 4. American Cancer Society. Cancer Facts and Figures 2007. Atlanta, American Cancer Society 2007

 5. Goff BA, Mandel L, Muntz HG, Melancon CH. Cancer 2000;89:2068–75

 6. Goff BA, Mandel L, Melancon CH, Muntz HG. JAMA 2004; 291:2705–12

 7. Roett MA and Evans P. Am Fam Physicians 2009;80:609-616.

 8. Heintz APM, et al. Int J Gynaecol Obstet 2006;95 (Suppl 1):S161–92.

 9. CancerProgress.net http://www.cancerprogress.net/timeline/ovarian-cancer. Last accessed December 2016.

 10. Ledermann GE, et al. Ann Oncol 2013;24(Suppl 6):vi24-vi32.

 11. National Comprehensive Cancer Network.Last accessed December 2016.

 12. Foundation for Women’s cancer. http://www.foundationforwomenscancer.org/about-the-foundation/allied-support-group/ovarian-cancer-symptoms-consensus-statement/.

  Last accessed December 2016.

 13. Rebecca L. Siegel MPH, Kimberly D. Miller MPH, Ahmedin Jemal DVM, PhD, Cancer statistics, 2016,

 14. R.G.Moore et al. The use of multiple novel tumor biomarker of ovarian carcinoma in patients with a pelvic mass. Gynecologic Oncology 2008, 108, 402–408

Všechny obchodní značky v této zprávě jsou chráněny zákonem.

Více

Provozovatelem těchto webových stránek je společnost ROCHE s.r.o., Sokolovská 685/136f, 186 00 Praha 8, tel. +420 220 382 111. Webové stránky a všechny její prvky jsou chráněny autorským právem a jakékoliv neoprávněné zásahy jsou protiprávní a postižitelné v občanskoprávní či trestněprávní rovině. Sekce „Produktové informace pro lékaře“ je přístupná pouze pro lékaře a farmaceuty, kteří mohou předepisovat léčivé přípravky dle příslušných právních předpisů. Webové stránky dodržují oborová etická pravidla a kodex Asociace inovativního farmaceutického průmyslu a Evropské federace farmaceutického průmyslu a asociací.

KontaktyCelosvětovělinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeTiskové zprávyKariéraNaše produktyNa čem pracujemePro planetuPrávní ustanoveníInformace o zpracování osobních údajů