Farmaceutická divize ROCHE mění organizační strukturu v České republice

Farmaceutická divize společnosti ROCHE s.r.o. oznamuje, že od 1. října 2013 mění svou vnitřní organizační strukturu. Jedná se o rozhodnutí, které reflektuje dynamicky se rozvíjející trh moderních léčivých přípravků a personalizovaných léčebných postupů.

„Nová vnitřní struktura farmaceutické divize představuje největší změnu ve dvacetileté historii ROCHE s.r.o. Jsme přesvědčeni, že restrukturalizace přispěje k intenzivnějším kontaktům s našimi zákazníky a napomůže k většímu naplňování jejich potřeb. Z této změny by měli profitovat především pacienti, kteří stojí v našem hodnotovém žebříčku na prvním místě,“ říká RNDr. Tomáš Votruba, CSc., MBA, generální ředitel ROCHE s.r.o.

Žádný ze stávajících zaměstnanců nebyl v rámci restrukturalizace propuštěn. Naopak, dynamický rozvoj společnosti, očekávaný příchod nových léčivých přípravků a rozšíření indikací stávajících léků bude pravděpodobně do budoucna vyžadovat mírný nárůst počtu zaměstnanců.

Společnost ROCHE vždy udávala a udává směr v oblasti inovací. Změnou firemní struktury a novým pojetím v řízení a organizaci se stává také průkopníkem v oblasti změn v tradičním personálním uspořádání farmaceutických firem.

ROCHE s.r.o. patří mezi nejúspěšnější farmaceutické firmy v České republice, a to díky mimořádně kvalitnímu portfoliu léků, které nacházejí své uplatnění především při léčbě pacientů s onkologickými a autoimunitními chorobami, v oblasti virologie a transplantační medicíny. Farmaceutická divize ROCHE s.r.o. zaměstnává 110 lidí a v roce 2012 dosáhla prodejů ve výši 3533 mil. Kč. Strategickým cílem personalizovaných léčebných postupů společnosti ROCHE je vývoj léků a diagnostických metod, které přispívají k podstatnému zlepšení zdraví a kvality života pacientů a zvyšují jejich šanci na vyléčení či dlouhodobé přežití.

Kontakt:
MUDr. Jiří Pešina
Communication Affairs Manager

ROCHE s.r.o., Dukelských hrdinů 52, 170 00 Praha 7
telefon:
e-mail:
website:

Provozovatelem těchto webových stránek je společnost ROCHE s.r.o., Sokolovská 685/136f, 186 00 Praha 8, tel. +420 220 382 111. Webové stránky a všechny její prvky jsou chráněny autorským právem a jakékoliv neoprávněné zásahy jsou protiprávní a postižitelné v občanskoprávní či trestněprávní rovině. Sekce „Produktové informace pro lékaře“ je přístupná pouze pro lékaře a farmaceuty, kteří mohou předepisovat léčivé přípravky dle příslušných právních předpisů. Webové stránky dodržují oborová etická pravidla a kodex Asociace inovativního farmaceutického průmyslu a Evropské federace farmaceutického průmyslu a asociací.

KontaktyCelosvětovělinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeTiskové zprávyKariéraNaše produktyNa čem pracujemePro planetuPrávní ustanoveníInformace o zpracování osobních údajů