Společnost Roche vyhodnocena počtvrté v řadě v Dow Jonesově indexu udržitelnosti jako světová jednička v odvětví zdravotní péče

Dow Jones index udržitelnosti (Dow Jones Sustainability Index, DJSI) již počtvrté v řadě ocenil společnost Roche jako celosvětovou jedničku v odvětví zdravotní péče. Toto špičkové hodnocení mezi předními světovými farmaceutickými společnostmi, které usilují o udržitelnost dlouhodobého rozvoje, je odrazem oddanosti společnosti Roche pacientům, odborníkům, zaměstnancům a životnímu prostředí, a staví společnost Roche na pozici celosvětové jedničky v oblasti řízení udržitelných obchodních postupů.

Každoroční výběr do indexů se provádí na základě podrobné analýzy hospodářských, environmentálních a společenských výsledků firem, kterou provádí SAM, investiční skupina specializovaná na udržitelné investiční strategie. Posuzují se aspekty jako správa a řízení společnosti, řízení rizika, postupy v oblasti lidských zdrojů, zapojení akcionářů a kvalita informací o ochraně životního prostředí a rovněž další odvětvově specifické aspekty, jako jsou strategie přístupu k léčivým přípravkům a standardy v dodavatelském řetězci. Společnost Roche byla zařazována do DJSI již od roku 2004 a poprvé získala titul „Supersector Leader“ v odvětví zdravotní péče v roce 2009.
http://www.sustainability-index.com/review/supersector-leaders-2012.jsp

Provozovatelem těchto webových stránek je společnost ROCHE s.r.o., Sokolovská 685/136f, 186 00 Praha 8, tel. +420 220 382 111. Webové stránky a všechny její prvky jsou chráněny autorským právem a jakékoliv neoprávněné zásahy jsou protiprávní a postižitelné v občanskoprávní či trestněprávní rovině. Sekce „Produktové informace pro lékaře“ je přístupná pouze pro lékaře a farmaceuty, kteří mohou předepisovat léčivé přípravky dle příslušných právních předpisů. Webové stránky dodržují oborová etická pravidla a kodex Asociace inovativního farmaceutického průmyslu a Evropské federace farmaceutického průmyslu a asociací.

KontaktyCelosvětovělinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeTiskové zprávyKariéraNaše produktyNa čem pracujemePro planetuPrávní ustanoveníInformace o zpracování osobních údajů