Vy a my společně proti rakovině tlustého střeva

V naší zemi žije 55 000 spoluobčanů, kteří jsou, nebo v minulosti byli, nemocní rakovinou tlustého střeva a konečníku. Počet lidí zasažených touto diagnózou je tedy překvapivě vysoký. Ročně je navíc diagnostikováno přibližně dalších 8,5 tisíce onemocnění, přičemž více než polovina pacientů vyhledá lékaře až v pokročilém stádiu choroby. „Řešení této vážné situace vyžaduje pozornost celé společnosti a především dlouhodobou strategii pro prevenci a léčbu tohoto zákeřného nemocnění,“ uvedl doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., ředitel Institutu biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity v Brně. Obava hovořit o věcech kolem „střev“ vede k tomu, že informovanost o možnostech diagnostiky a léčby bez mýtů a zbytečných zkreslení není v České republice taková, jaká by měla být..

V boji s rakovinou tlustého střeva a konečníku je nejdůležitější prevence a včasný záchyt onemocnění. Jak postupovat v případě již vzniklých zdravotních potíží? V první fázi je potřeba popsat problémy praktickému lékaři, který pacienta vyšetří a pošle ke specialistovi (chirurgovi, internistovi, gastroenterologovi, apod.). Příznaky kolorektálního karcinomu mohou být snadno podceněny. Pokud tedy přetrvávají, je třeba bez studu upozornit lékaře opakovaně. Odborná vyšetření mohou odhalit zhoubný nádor. Úspěšná léčba vyžaduje spolupráci zkušených patologů, chirurgů, onkologů, radioterapeutů a dalších specialistů, ale
i samotného pacienta a jeho rodiny. Zásadní je, aby pacient nebo jeho blízcí komunikovali
s ošetřujícím lékařem, vyhledali si základní informace o onemocnění a domluvili se s nejblíže dostupným onkologem, zda onemocnění bude léčit sám nebo zda doporučuje pacienta odeslat do Komplexního onkologického centra (KOC). Některé léčebné metody, jako specializovaná resekce jaterních metastáz nebo biologická léčba, jsou soustředěné
do onkologických center. Po konzultaci v KOC se pacient vrací zpět do péče místního onkologa a centrum pouze kontroluje průběh biologické léčby, nebo KOC nemocného převezme do své péče. Kvalitně zpracované a odborně garantované informace pro pacienty a jejich blízké nabízejí internetové stránky České onkologické společnostinebo portál

Veřejnost je nutné v tomto směru neustále informovat. Velkou měrou k osvětě přispívá projekt Střevo tour, který již třetím rokem organizuje občanské sdružení Onkomaják. V rámci projektu prošlo v letech 2010 -2011 nafukovací maketou tlustého střeva více než 25 tisíc lidí. Poskytované informace byly zaměřeny především na screening a včasný záchyt rakoviny tlustého střeva. Od letošního roku nabídne Střevo tour rady a pomoc také pacientům, kterým byla rakovina tlustého střeva již diagnostikována. K osvětové aktivitě Střevo tour se přihlásilo i další občanské sdružení – České ILCO a společně s Onkomajákem vytvořilo otevřenou komunikační platformu Vy + My společně proti rakovině střeva. Velká nafukovací maketa tlustého střeva letos navštíví magistrát města Prahy, Český rozhlas v Praze, natáčení seriálu FTV Prima Cesty domů, Český rozhlas ve Zlíně, poté zavítá do Městského divadla v Brně, Třebíče, Břeclavi a dalších míst po celé České republice. Aktuální data a informace najdete na internetové adreseVirtuální ozvučenou 3D prohlídku makety tlustého střeva můžete absolvovat i u počítače připojeného k internetu, a to na webové stránce projetu Vy + My -

Pro editory

Portálpřipravil cyklus vzdělávacích pořadů o vyšetřovacích a léčebných metodách. Na webové adrese https://www.mojemedicina.cz/prevence-a-screening-nadoru/rektoskopie-a-kolonoskopie/ se můžete podívat, jak probíhá vyšetření tlustého střeva a příprava na něj. V případě vašeho zájmu vám tímto udělujeme souhlas
s umístěním odkazu tohoto videa na vaše webové stránky.

Vy + My společně proti rakovině střeva

Jedná se o otevřený komunikační projekt, který vznikl z iniciativy občanských sdružení České ILCO a ONKOMAJÁK. Jeho cílem je rozptýlení mýtů o rakovině tlustého střeva a konečníku, vytvoření platformy pro spolupráci a sjednocení aktivit různých subjektů zabývajících se tématikou kolorektálního karcinomu. Dlouhodobým úkolem projektu je poskytovat informace o správné, kvalitní a dostupné zdravotní péči a léčbě, vytvořit aktivní komunitu pacientů schopných a ochotných vzít osud do vlastních rukou, pomoci při sdílení zkušeností nemocných a jejich blízkých, nabízet podporu pacientům a jejich sdružením v diskuzi s médii, plátci, lékaři i státními orgány.

Občanské sdružení ONKOMAJÁK

Hlavním cílem občanského sdružení ONKOMAJÁK je ukazovat cestu pacientům, kteří se ocitnou na rozbouřeném moři v podobě onkologického onemocnění a neví, kudy se vydat. ONKOMAJÁK svítí zářivým a silným světlem a je vidět ze všech koutů naší vlasti. Je tu proto, aby všichni, jichž se onkologické onemocnění týká, žili déle a nebáli se své diagnóze postavit. S naší pomocí se už nikdo nemusí topit v neznámých vodách.

Občanského sdružení České ILCO

Hlavním úkolem občanského sdružení České ILCO je péče o specifické potřeby občanů - stomiků, tedy těch, kterým byl ze závažných důvodů vytvořen vývod ze střev nebo močovodu. České ILCO nabízí bezplatné služby, rady a informace pacientům se stomií.
Na podzim roku 2012 oslaví České ILCO 20. výročí svého založení.

Více

Provozovatelem těchto webových stránek je společnost ROCHE s.r.o., Sokolovská 685/136f, 186 00 Praha 8, tel. +420 220 382 111. Webové stránky a všechny její prvky jsou chráněny autorským právem a jakékoliv neoprávněné zásahy jsou protiprávní a postižitelné v občanskoprávní či trestněprávní rovině. Sekce „Produktové informace pro lékaře“ je přístupná pouze pro lékaře a farmaceuty, kteří mohou předepisovat léčivé přípravky dle příslušných právních předpisů. Webové stránky dodržují oborová etická pravidla a kodex Asociace inovativního farmaceutického průmyslu a Evropské federace farmaceutického průmyslu a asociací.

KontaktyCelosvětovělinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeTiskové zprávyKariéraNaše produktyNa čem pracujemePro planetuPrávní ustanoveníInformace o zpracování osobních údajů