Divize Diagnostika společnosti Roche uvádí na trh první diagnostický test na zjištění preeklampsie

Divize Diagnostika společnosti Roche dnes oznámila, že uvádí na trh první diagnostický test in vitro pro zjištění preeklampsie. Společnost Roche obdržela certifikát CE pro imunoanalytické testy hladiny PlGF a sFlt-1 pro použití se systémy Elecsys / cobas e založenými na elektrochemiluminiscenční imunoanalýze..

Preeklampsie představuje závažný problém v těhotenství, který zasahuje matku i nenarozené dítě. U žen trpících preeklampsií dochází ke zvýšení krevního tlaku a obsahu bílkovin v moči a k zadržování vody. Preeklampsie se objevuje nejméně u 5–8 % těhotných žen a je hlavní příčinou předčasného porodu a následné neonatální morbidity a mortality. Preeklampsie se většinou objevuje u zdravých žen – prvorodiček a zvýšené riziko jejího vzniku existuje například u žen s chronickou hypertenzí, cukrovkou nebo onemocněním ledvin. Preeklampsii je nyní možné zjistit, až když se rozvine. „V současné době neexistují žádné prediktory předznamenávající vznik preeklampsie. Možnost určit ženy, které by měli lékař a porodní asistentka důkladně sledovat, by byla velice cenná,“ uvedl James Creeden, lékařský ředitel diagnostické divize společnosti Roche.

Podle zjištění mají významný podíl na rozvoji preeklampsie angiogenní růstové faktory, jako je PlGF (Placenta Growth Factor) a sFlt-1 (soluble fms-like tyrosine kinase-1). PlGF je odpovědný za normální funkci placenty, a tudíž i za správně probíhající těhotenství, zatímco sFlt-1 má vliv na ukončení těhotenství v posledních týdnech gravidity. U žen, které postihne preeklampsie, se hladina těchto proteinů cirkulujících v jejich těle změní. Hladina sFlt-1 v plazmě se zvýší jak před stanovením diagnózy, tak i v době klinického projevu preeklampsie, zatímco hladina PlGF je oproti normálnímu těhotenství nižší. Na základě kombinovaného poměru sFlt-1/PlGF pak lze rozeznat normální průběh těhotenství od těhotenství provázeného preeklampsií.

„Tento test představuje pro zdraví žen další důležitý mezník. Jsme hrdí, že jsme první společností, která lékařům a laboratořím tuto inovativní technologii poskytuje,“ řekl Dirk Ehlers, ředitel prodejní jednotky Profesionální diagnostika společnosti Roche.

Další informace:

MUDr. Olga Bálková

Provozovatelem těchto webových stránek je společnost ROCHE s.r.o., Sokolovská 685/136f, 186 00 Praha 8, tel. +420 220 382 111. Webové stránky a všechny její prvky jsou chráněny autorským právem a jakékoliv neoprávněné zásahy jsou protiprávní a postižitelné v občanskoprávní či trestněprávní rovině. Sekce „Produktové informace pro lékaře“ je přístupná pouze pro lékaře a farmaceuty, kteří mohou předepisovat léčivé přípravky dle příslušných právních předpisů. Webové stránky dodržují oborová etická pravidla a kodex Asociace inovativního farmaceutického průmyslu a Evropské federace farmaceutického průmyslu a asociací.

KontaktyCelosvětovělinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeTiskové zprávyKariéraNaše produktyNa čem pracujemePro planetuPrávní ustanoveníInformace o zpracování osobních údajů