DIGI@MED Award 2024: Společnost ROCHE i letos ocení digitální inovátory, přibývá nová kategorie

Biotechnologická společnost ROCHE vyhlašuje 6. ročník soutěže Czech DIGI@MED Award. Tato soutěž oceňuje inovativní digitální a mobilní řešení v oblasti zdravotnictví. Porota, složená z odborníků z medicíny, farmacie, digitálních technologií, epidemiologie, obchodu a marketingu, vyhodnotí tři nejlepší nápady ve čtyřech kategoriích a společnost ROCHE je finančně podpoří částkou 400 000 Kč.

Praha, 6. května 2024 - Máte skvělý nápad, nebo jste v posledním roce realizovali projekt, který propojuje medicínu a digitální technologie? Přihlaste se do Czech DIGI@MED Award a představte svůj projekt odborné i laické veřejnosti. V letošním roce byla přidána nová kategorie Efektivní zdravotnictví pod záštitou iniciativy Zdravotnictví 2030+. Tato kategorie oslovuje akademické týmy a podporuje návrhy, které reagují na aktuální stav a vývoj zdravotnictví. Přihlášení je snadné, stačí do 15. července 2024 vyplnit formulář na webu www.digimedaward.cz.

Kategorie soutěže Czech DIGI@MED Award:

 1. Nápad, idea, prototyp: Řešení v pilotní fázi, testování nebo prototypu. Produkt dosud není na trhu.

 2. Existující projekt: Řešení nebo jeho inovace, které je hotovým produktem uvedeným na trh v posledních 12 měsících.

 3. Sběr a analýza dat: Projekty, které se zaměřují na sběr a analýzu klinických, epidemiologických nebo sociologických dat, a modely, které z nich vycházejí.

 4. Efektivní zdravotnictví: Kategorie pod záštitou iniciativy Zdravotnictví 2030+, zahrnující studie technických, organizačních nebo legislativních opatření, které zvyšují efektivitu zdravotnictví a využití prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Hodnotící kritéria:

 1. Míra disruptivity: Radikální změna technologie, která překonává stávající stav.

 2. Přínos: Míra přínosu a dopad na uživatele.

 3. Proveditelnost: Reálná realizovatelnost a proveditelnost v praxi.

Členové poroty Czech DIGI@MED Award

 • prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA, přednosta Onkologické a radioterapeutické kliniky Fakultní nemocnice v Plzni

 • MUDr. Martin Kočí, předseda spolku Mladí lékaři

 • Ing. Daniel Kostan, spoluzakladatel pacientské organizace SMÁCI, z. s.

 • MUDr. Renata Knorová, MBA, ředitelka zdravotnického úseku České průmyslové zdravotní pojišťovny

 • MUDr. Zdeňka Salcman Kučerová, MBA, ředitelka Zdravotnického úseku Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR

 • prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA, přednosta III. interní kliniky 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Praha

 • MUDr. Jiří Šedo, Ph.D., náměstek ředitele pro strategie, komunikaci a vzdělávání, lékař kliniky komplexní onkologické péče MOÚ

 • JUDr. Ladislav Švec, ředitel Kanceláře zdravotního pojištění ČR

 • Prof. MUDr. Marek Trněný, CSc., přednosta I. Interní kliniky – kliniky Hematologie, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

 • Ing. Martin Zeman, ředitel Národního centra elektronického zdravotnictví Ministerstva zdravotnictví ČR

 • Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, přednosta Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice a emeritní rektor Univerzity Karlovy.

Součástí Czech Digi Med Award bude i konference, která se uskuteční 27. června. Konference bude zaměřena na téma „Žádoucí strukturální změny ve zdravotnictví aneb a co jsme zapomněli?'“

Slavnostní vyhlášení výsledků 6. ročníku Czech DIGI@MED Award se uskuteční v prosinci 2024.

O Czech DIGI@MED Award

Cenu Czech DIGI@MED Award každoročně uděluje společnost ROCHE s.r.o. autorům, kteří vytvořili v uplynulém roce inovativní digitální a mobilní řešení v oblasti péče o zdraví. Projekty pomáhají optimalizovat procesy ve zdravotnictví nebo přicházejí s unikátní inovací. Cena byla založena v zájmu podpory digitalizace zdravotnictví a inovátorských nápadů v oblasti medicíny a farmacie tak, aby pomáhala lékařům, zdravotníkům a především pacientům.

Více na www.digimedaward.cz  

O společnosti Roche 

Společnost Roche byla založena v roce 1896 ve švýcarské Basileji jako jeden z prvních průmyslových výrobců značkových léků a stala se největší biotechnologickou společností na světě a světovým lídrem v oblasti in vitro diagnostiky. Společnost usiluje o vědeckou excelenci při objevování a vývoji léků a diagnostik pro zlepšení a záchranu životů lidí na celém světě. Jsme průkopníkem v oblasti personalizované zdravotní péče a chceme dále měnit způsob poskytování zdravotní péče, abychom měli ještě větší dopad. Abychom mohli poskytovat tu nejlepší péči každému člověku, spolupracujeme s mnoha zúčastněnými stranami a spojujeme naše silné stránky v oblasti diagnostiky a farmacie s poznatky o datech z klinické praxe.

Jako uznání naší snahy o dlouhodobou perspektivu ve všem, co děláme, byla společnost Roche již třináctým rokem po sobě jmenována jednou z nejudržitelnějších společností ve farmaceutickém průmyslu podle indexů udržitelnosti Dow Jones. Toto ocenění také odráží naše úsilí o zlepšení přístupu ke zdravotní péči společně s místními partnery v každé zemi, kde působíme.

Genentech ve Spojených státech je stoprocentně vlastněným členem společnosti skupiny Roche. Společnost Roche je většinovým akcionářem společnosti Chugai Pharmaceutical
v Japonsku. Pro více informací prosím navštivte webovou stránku www.roche.com.

Všechny ochranné známky použité nebo uvedené v této tiskové zprávě jsou chráněny zákonem.

 

Kontakt pro média:
MUDr. Jiří Pešina
ředitel komunikace společnosti ROCHE s.r.o. 
mobil: +420 724 370 066 
e-mail: [email protected]  

Provozovatelem těchto webových stránek je společnost ROCHE s.r.o., Sokolovská 685/136f, 186 00 Praha 8, tel. +420 220 382 111. Webové stránky a všechny její prvky jsou chráněny autorským právem a jakékoliv neoprávněné zásahy jsou protiprávní a postižitelné v občanskoprávní či trestněprávní rovině. Sekce „Produktové informace pro lékaře“ je přístupná pouze pro lékaře a farmaceuty, kteří mohou předepisovat léčivé přípravky dle příslušných právních předpisů. Webové stránky dodržují oborová etická pravidla a kodex Asociace inovativního farmaceutického průmyslu a Evropské federace farmaceutického průmyslu a asociací.

KontaktyCelosvětovělinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeTiskové zprávyKariéraNaše produktyNa čem pracujemePro planetuPrávní ustanoveníInformace o zpracování osobních údajů