Mozkobouření – jediný český podcast o roztroušené skleróze od srpna dostupný ve všech podcastových aplikacích

Od srpna 2023 je všeobecně dostupný český podcast s názvem „Mozkobouření“, který pokrývá všechny aspekty života s roztroušenou sklerózou (RS). Při tomto onemocnění se imunitní systém doslova bouří proti mozkovým buňkám. Specialisté z center pro léčbu RS poutavou formou vysvětlují, jak se roztroušená skleróza projevuje, diagnostikuje a léčí.  Zaměřují se na nové poznatky o nemoci, ale i na tipy, jak život s RS úspěšně zvládat.

Praha, 14. srpna 2023 – Roztroušená skleróza je chronické autoimunitní onemocnění, při kterém imunitní systém napadá ochranný obal nervových vláken centrálního nervového systému a ovlivňuje schopnost nervových buněk v mozku a míše spolu vzájemně komunikovat. Podstata nemoci je u všech lidí podobná, ale její průběh a příznaky se liší od člověka k člověku.

Roztroušenou sklerózu obestírá mnoho mýtů, polopravd, a dokonce i naprostých nesmyslů. Co je to za onemocnění? Koho nejčastěji postihuje? Jak souvisí s pamětí? Existuje prevence? Tyto základní otázky nás ponoří do tajů roztroušené sklerózy a našeho mozku. „Abychom dokázali říci, že člověk má roztroušenou sklerózu, potřebujeme pro to nejen běžné neurologické vyšetření, ale i speciální metody, mezi něž patří magnetická rezonance či odběr mozkomíšního moku,“ říká MUDr. Jana Lízrová, Ph.D. z Centra pro demyelinizační onemocnění při Neurologické klinice 1.LF UK a VFN v Praze. Jak se všechna tato vyšetření provádějí a nakolik jsou pro pacienta náročná? Co se odehrává za zavřenými dveřmi vyšetřoven?  A co se děje dál v případě, že je pacientovi RS diagnostikována? To jsou otázky, které zajímají každého, kdo diagnostickým procesem prochází. V podcastu Mozkobouření se na všechny tyto aspekty zaměřujeme s různých úhlů a jdeme ještě dál.

Jak se léčí roztroušená skleróza? „Není to vůbec jednoduché, protože není jen jedna univerzální léčba. Moderní terapie zahrnuje celou řadu postupů a k pacientovi musíme přistupovat individuálně. Třeba dobrá nálada a schopnost radovat se z malých věcí je důležitou součástí léčby eresky,“ vysvětluje MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D. z Centra pro diagnostiku a léčbu demyelinizačních onemocnění při Neurologické klinice FN Ostrava a LF OU. Jak se zvládají ataky onemocnění a jakým způsobem dokáží lékaři onemocnění dlouhodobě do značné míry zkrotit? Jak se léčí příznaky nemoci a jaký význam má pomocná léčba ve formě aktivního přístupu k životu? Odpovědi na tyto a další otázky nabízí podcast Mozkobouření, který je od srpna 2023 dostupný ve všech podcastových aplikacích.

 

Kde Mozkobouření najdete:

Webové stránky: www.mozkoboureni.cz

Podcastové aplikace:

O společnosti Roche

Společnost Roche byla založena v roce 1896 ve švýcarské Basileji jako jeden z prvních průmyslových výrobců značkových léků a stala se největší biotechnologickou společností na světě a světovým lídrem v oblasti in vitro diagnostiky. Společnost usiluje o vědeckou excelenci při objevování a vývoji léků a diagnostik pro zlepšení a záchranu životů lidí na celém světě. Jsme průkopníkem v oblasti personalizované zdravotní péče a chceme dále měnit způsob poskytování zdravotní péče, abychom měli ještě větší dopad. Abychom mohli poskytovat tu nejlepší péči každému člověku, spolupracujeme s mnoha zúčastněnými stranami a spojujeme naše silné stránky v oblasti diagnostiky a farmacie s poznatky o datech z klinické praxe.

Jako uznání naší snahy o dlouhodobou perspektivu ve všem, co děláme, byla společnost Roche již třináctým rokem po sobě jmenována jednou z nejudržitelnějších společností ve farmaceutickém průmyslu podle indexů udržitelnosti Dow Jones. Toto ocenění také odráží naše úsilí o zlepšení přístupu ke zdravotní péči společně s místními partnery v každé zemi, kde působíme.

Genentech ve Spojených státech je stoprocentně vlastněným členem společnosti skupiny Roche. Společnost Roche je většinovým akcionářem společnosti Chugai Pharmaceutical v Japonsku.

Pro více informací prosím navštivte webovou stránku www.roche.com.

Všechny ochranné známky použité nebo uvedené v této tiskové zprávě jsou chráněny zákonem.

 

 

 

Kontakt pro média:

 

MUDr. Jiří Pešina                                                                        

ředitel komunikace společnosti ROCHE s.r.o.                                                                                                    

mobil: +420 724 370 066  

e-mail: [email protected] 

Provozovatelem těchto webových stránek je společnost ROCHE s.r.o., Sokolovská 685/136f, 186 00 Praha 8, tel. +420 220 382 111. Webové stránky a všechny její prvky jsou chráněny autorským právem a jakékoliv neoprávněné zásahy jsou protiprávní a postižitelné v občanskoprávní či trestněprávní rovině. Sekce „Produktové informace pro lékaře“ je přístupná pouze pro lékaře a farmaceuty, kteří mohou předepisovat léčivé přípravky dle příslušných právních předpisů. Webové stránky dodržují oborová etická pravidla a kodex Asociace inovativního farmaceutického průmyslu a Evropské federace farmaceutického průmyslu a asociací.

KontaktyCelosvětovělinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeTiskové zprávyKariéraNaše produktyNa čem pracujemePro planetuPrávní ustanoveníInformace o zpracování osobních údajů