Převod registrace léčivého přípravku Pegasys v EU

V souladu s globálními postupy firma Roche převedla registraci léčivého přípravku Pegasys v EU na nového držitele rozhodnutí o registraci, společnost zr Pharma& GmbH, Rakousko, v České republice zastoupená společností ELVA Pharma s.r.o., a to s účinností dne 12. 8. 2021. Přípravek i nadále zůstává dostupný na českém trhu.

Provozovatelem těchto webových stránek je společnost ROCHE s.r.o., Sokolovská 685/136f, 186 00 Praha 8, tel. +420 220 382 111. Webové stránky a všechny její prvky jsou chráněny autorským právem a jakékoliv neoprávněné zásahy jsou protiprávní a postižitelné v občanskoprávní či trestněprávní rovině. Sekce „Produktové informace pro lékaře“ je přístupná pouze pro lékaře a farmaceuty, kteří mohou předepisovat léčivé přípravky dle příslušných právních předpisů. Webové stránky dodržují oborová etická pravidla a kodex Asociace inovativního farmaceutického průmyslu a Evropské federace farmaceutického průmyslu a asociací.

KontaktyCelosvětovělinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeTiskové zprávyKariéraNaše produktyNa čem pracujemePro planetuPrávní ustanoveníInformace o zpracování osobních údajů