DIGI@MED Award 2021: Digitální inovátoři ve zdravotnictví se mohou zviditelnit a získat finanční odměnu

Biotechnologická společnost Roche vyhlašuje třetí ročník soutěže inovativních digitálních a mobilních řešení ve zdravotnictví Czech DIGI@MED Award. Třináctičlenná porota složená z renomovaných odborníků z oblasti medicíny, farmacie, digitálních technologií, epidemiologie, obchodu a marketingu vyhodnotí tři nejlepší nápady ve třech kategoriích a společnost Roche je finančně podpoří částkou v celkové výši 300 000 Kč.

Máte skvělý nápad nebo jste v uplynulém roce realizovali projekt, který propojuje svět medicíny a digitálních technologií? Pak využijte šanci zviditelnit se a představit svůj projekt či nápad odborné i laické veřejnosti. Přihlaste se do soutěže Czech DIGI@MED Award. Zapojit se je velmi snadné, stačí vyplnit přihlašovací formulář na webu

Do soutěže je možné se hlásit do 15. července 2021. Následně hodnotící porota vybere vítěze tří kategorií, kterými jsou: 1. Existující projekt, 2. Nápad, prototyp, idea a 3. Sběr a analýza klinických, epidemiologických a sociologických dat a na jejich základě vytvořené modely.

„Ve třetím ročníku soutěže Czech DIGI@MED Award bychom rádi ocenili digitální projekty podporující zejména zdravotnicko-sociální oblast či péči o chronicky nemocné, ale také ty, které podporují prevenci a screening závažných či civilizačních onemocnění nebo personalizaci medicíny,“ popsal David Skalický, ředitel centra Access ve společnosti Roche. Slavnostní vyhlášení výsledků 3. ročníku Czech DIGI@MED Award se uskuteční v listopadu 2021.

Cenu Czech DIGI@MED Award každoročně uděluje společnost Roche Česká republika autorům, kteří vytvořili v uplynulém roce inovativní digitální a mobilní řešení v oblasti péče o zdraví. Projekty pomáhají optimalizovat procesy ve zdravotnictví nebo přicházejí s unikátní inovací. Cena byla založena v zájmu podpory digitalizace zdravotnictví a inovátorských nápadů v oblasti medicíny a farmacie tak, aby pomáhala lékařům, zdravotníkům a především pacientům.

Více na

Lucie Brešová, ex-Managing Director Kiwi.com, podnikatelka, investorka

Miloš Čermák, exšéfredaktor iHNed.cz., konzultant a spolumajitel firmy NextBig.cz

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA, přednosta Onkologické a radioterapeutické kliniky FN Plzeň

MUDr. Renata Knorová, MBA, ředitelka zdravotnického úseku České průmyslové zdravotní pojišťovny, předsedkyně Zdravotní sekce Svazu zdravotních pojišťoven ČR

Prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D., epidemiolog

Diana Rádl Rogerová, řídící partnerka Deloitte

MUDr. Zdeňka Salcman Kučerová, MBA, ředitelka Úseku zdravotnického, Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA, přednosta III. interní kliniky 1. LF UK, Praha

Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy pro hospodářskou politiku

Prof. MUDr. Marek Trněný, CSc., přednosta I. Interní kliniky – kliniky Hematologie, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

David Vrba, Ex 3M, partner v Cocuma.cz, Digiskills.cz a RBA.cz

Ing. Martin Zeman, ředitel Národního centra elektronického zdravotnictví MZ ČR

Prof. MUDr. Tomáš Zima, Dr.Sc., rektor Univerzity Karlovy v Praze

Společnost Roche je celosvětovým průkopníkem v oblasti léčiv a diagnostiky a zaměřuje se na vědecké pokroky za účelem zlepšování lidských životů. Díky sloučení předností léčivých výrobků a diagnostických metod pod jednu střechu se společnost Roche stala vedoucím představitelem personalizované zdravotní péče, což je strategie, která má za cíl přizpůsobit správnou léčbu každému pacientovi tím nejlepším možným způsobem.

Roche je největší biotechnologická společnost na světě se skutečně specializovanými léčivými přípravky pro oblast onkologie, imunologie, infekčních onemocnění, oftalmologie a onemocnění centrálního nervového systému. Společnost Roche je také světovou jedničkou v in vitro diagnostice a tkáňové diagnostice nádorů a má významnou pozici v oblasti péče o pacienty s diabetem.

Společnost Roche, která byla založena v roce 1896, nadále hledá lepší způsoby prevence, diagnostiky a léčby nemocí a vytváření trvalého přínosu pro společnost. Spoluprací s klíčovými partnery společnost usiluje o zlepšení přístupu pacientů k inovacím v oblasti zdravotní péče. Více než třicet léků vyvinutých společností Roche je zařazeno na Modelový seznam hlavních léků Světové zdravotnické organizace, patří mezi ně život zachraňující antibiotika, antimalarika a protinádorové léky. Společnost Roche je již dvanáctým rokem po sobě uznávána za jednu z nejudržitelnějších společností ve farmaceutickém průmyslu podle Dow Jonesových indexů udržitelnosti (DJSI).

Společnost Roche se sídlem v Basileji ve Švýcarsku je aktivní ve více než 100 zemích a v roce 2020 zaměstnávala celosvětově více než 100 tisíc lidí. V roce 2020 společnost Roche investovala 12,2 miliardy švýcarských franků do výzkumu a vývoje a oznámila prodeje ve výši 58,3 miliardy švýcarských franků. Společnost Genentech ve Spojených státech je stoprocentně vlastněným členem společnosti skupiny Roche. Společnost Roche je majoritním podílníkem ve společnosti Chugai Pharmaceutical v Japonsku.

Pro více informací prosím navštivte webovou stránku

Všechny ochranné známky použité nebo uvedené v této tiskové zprávě jsou chráněny zákonem.

Kontakt pro média:

MUDr. Jiří Pešina
ředitel komunikace společnosti ROCHE s.r.o.

Sokolovská 685/136f, 186 00 Praha 8
mobil:
e-mail:
website:

Vlaďka Svobodová
GUIDELINE DIGI & PR

mobil:
e-mail:

Provozovatelem těchto webových stránek je společnost ROCHE s.r.o., Sokolovská 685/136f, 186 00 Praha 8, tel. +420 220 382 111. Webové stránky a všechny její prvky jsou chráněny autorským právem a jakékoliv neoprávněné zásahy jsou protiprávní a postižitelné v občanskoprávní či trestněprávní rovině. Sekce „Produktové informace pro lékaře“ je přístupná pouze pro lékaře a farmaceuty, kteří mohou předepisovat léčivé přípravky dle příslušných právních předpisů. Webové stránky dodržují oborová etická pravidla a kodex Asociace inovativního farmaceutického průmyslu a Evropské federace farmaceutického průmyslu a asociací.

KontaktyCelosvětovělinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeTiskové zprávyKariéraNaše produktyNa čem pracujemePro planetuPrávní ustanoveníInformace o zpracování osobních údajů