Zajištění provozu společnosti ROCHE s.r.o. v mimořádné situaci pandemie COVID-19

Ve středu 11. března vyhlásila Světová zdravotnická organizace (WHO) v reakci na propuknutí choroby COVID-19 pandemii. Jde o vážnou situaci a my chceme vyjádřit účast s pacienty a zdravotníky v této náročné situaci. Zároveň si uvědomujeme, že pro zvládnutí této neustále se měnící situace a omezení nákazy je nezbytné, aby po celém světě spolupracoval veřejný a soukromý sektor.

Společnost ROCHE se i v současné nelehké době snaží maximálně zajistit rozsah svých aktivit a služeb tak, aby byla plně pokryta péče o pacienty, kteří profitují z našich léčivých přípravků. Společnost ROCHE činí maximum k udržení dodávek léčiv pro české pacienty. Aktivně pokračujeme v informování všech relevantních odborníků ve zdravotnictví o našich produktech a službách, a to prostřednictvím digitálních nástrojů.

Společnost ROCHE se jako lídr v diagnostice zavázala, že bude poskytovat testovací řešení pro nejnáročnější mimořádné situace ve zdravotnictví. Jsme připraveni poskytnout tolik testů, kolik dovolí naše výrobní kapacity.

V současné době neexistují žádné účinné léčivé přípravky na léčbu lidských koronavirů. Infekční onemocnění však patří k hlavním oblastem našeho farmaceutického výzkumu a klinického vývoje. Proto poskytujeme Světové zdravotnické organizaci a dalším relevantním aktérům odborné znalosti a rady týkající se koronaviru.

Provozovatelem těchto webových stránek je společnost ROCHE s.r.o., Sokolovská 685/136f, 186 00 Praha 8, tel. +420 220 382 111. Webové stránky a všechny její prvky jsou chráněny autorským právem a jakékoliv neoprávněné zásahy jsou protiprávní a postižitelné v občanskoprávní či trestněprávní rovině. Sekce „Produktové informace pro lékaře“ je přístupná pouze pro lékaře a farmaceuty, kteří mohou předepisovat léčivé přípravky dle příslušných právních předpisů. Webové stránky dodržují oborová etická pravidla a kodex Asociace inovativního farmaceutického průmyslu a Evropské federace farmaceutického průmyslu a asociací.

KontaktyCelosvětovělinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeTiskové zprávyKariéraNaše produktyNa čem pracujemePro planetuPrávní ustanoveníInformace o zpracování osobních údajů