Roche vyhlašuje Czech DIGI@MED Award

Biotechnologická společnost Roche se rozhodla každoročně udělovat cenu Czech DIGI@MED Award autorům, kteří v uplynulém roce vytvořili inovativní digitální a mobilní řešení v oblasti péče o zdraví a optimalizace procesů ve zdravotnictví, popř. přicházejí s unikátní inovací. Odborná porota vybere nápady a projekty a společnost Roche je finančně podpoří v celkové výši 200 000 Kč. Oceněny mohou být nejen nápady a prototypy, ale i fungující řešení, která již byla uvedena na trh před méně než jedním rokem. Maximální částka pro udělení ceny v jedné kategorii je 100 000 Kč.

Přihlašování do soutěže je možné od dnešního dne, a to prostřednictvím internetové aplikace na

Odborná porota DIGI@MED Award sdružuje 10 předních odborníků z oboru medicíny, farmacie, digitálních technologií, obchodu a marketingu. Jejími členy jsou:

  • prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA, přednosta III. interní kliniky 1. LF UK, Praha

  • prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA, přednosta Onkologické a radioterapeutické kliniky FN Plzeň

  • prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., ředitel ÚZIS

  • Lucie Brešová, ex-Managing Director Kiwi.com, podnikatelka, investorka

  • Miloš Čermák, exšéfredaktor iHNed.cz., konzultant a spolumajitel firmy NextBig.cz

  • Martin Holečko, zakladatel a CEO Future Port Prague

  • Diana Rádl Rogerová, řídící partnerka Deloitte

  • Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy pro hospodářskou politiku

  • David Vrba, Ex 3M, partner v Cocuma.cz, Digiskills.cz a RBA.cz

  • Martin Zeman, ředitel Národního centra elektronického zdravotnictví MZ ČR

Cena Czech DIGI@MED Award byla vyhlášena v zájmu podpory digitalizace zdravotnictví a inovátorských nápadů v oblasti medicíny a farmacie. „Našim cílem je stimulovat mladé inovátory a podpořit inovativní myšlenky využívající digitální technologie ve zdravotnictví a v oblasti podpory zdraví. Projekty, které v praxi přináší užitek nejen lékařům a farmaceutům, ale zejména pacientům,“ vysvětluje David Skalický, ředitel oddělení Market Access & Governmental Affairs společnosti Roche.

V roce 2019 se budou hodnotit inovativní počiny publikované nebo realizované v roce 2018. Soutěžit mohou fyzické osoby, které doloží, že práce vznikla z větší části, tj. z více než 50 %, na území České republiky či byla vytvořena s více než 50% podílem občana České republiky. Pokud má práce více autorů, musí hlavní autor písemně doložit souhlas všech spoluautorů s přihlášením do soutěže. Uzávěr přihlášek bude 10. června. Následně se v červenci uskuteční prezentace vybraných projektů a v září slavnostní vyhlášení výsledků.

Více informací na

Společnost Roche je celosvětovým průkopníkem v oblasti léčiv a diagnostiky a zaměřuje se na vědecké pokroky za účelem zlepšování lidských životů. Díky sloučení předností léčivých výrobků a diagnostických metod pod jednu střechu se společnost Roche stala vedoucím představitelem personalizované zdravotní péče, což je strategie, která má za cíl přizpůsobit správnou léčbu každému pacientovi tím nejlepším možným způsobem.

Roche je největší biotechnologická společnost na světě se skutečně specializovanými léčivými přípravky pro oblast onkologie, imunologie, infekčních onemocnění, oftalmologie a onemocnění centrálního nervového systému. Společnost Roche je také světovou jedničkou v in vitro diagnostice a tkáňové diagnostice nádorů a má významnou pozici v oblasti péče o pacienty s diabetem.

Společnost Roche, která byla založena v roce 1896, nadále hledá lepší způsoby prevence, diagnostiky a léčby nemocí a vytváření trvalého přínosu pro společnost. Spoluprací s klíčovými partnery společnost usiluje o zlepšení přístupu pacientů k inovacím v oblasti zdravotní péče. Třicet léků vyvinutých společností Roche je zařazeno na Modelový seznam hlavních léků Světové zdravotnické organizace, patří mezi ně život zachraňující antibiotika, antimalarika a protinádorové léky. Společnost Roche byla nepřetržitě po dobu deseti let oceňována jakožto Vedoucí skupiny udržitelnosti v rámci Farmaceutického, biotechnologického a biologického průmyslu podle Dow Jonesových indexů udržitelnosti.

Společnost Roche se sídlem v Basileji ve Švýcarsku je aktivní ve více než 100 zemích a v roce 2018 zaměstnávala celosvětově okolo 94 000 lidí. V roce 2018 společnost Roche investovala 11 miliard švýcarských franků do výzkumu a vývoje a oznámila prodeje ve výši 56,8 miliardy švýcarských franků. Společnost Genentech ve Spojených státech je stoprocentně vlastněným členem společnosti skupiny Roche. Společnost Roche je majoritním podílníkem ve společnosti Chugai Pharmaceutical v Japonsku. Pro více informací prosím navštivte webovou stránku

Kontakt:

MUDr. Jiří Pešina
ředitel komunikace společnosti ROCHE s.r.o.

Sokolovská 685/136f
186 00 Praha 8
mobil:
e-mail:
website:

Všechny ochranné známky použité nebo uvedené v této tiskové zprávě jsou chráněny zákonem.

Provozovatelem těchto webových stránek je společnost ROCHE s.r.o., Sokolovská 685/136f, 186 00 Praha 8, tel. +420 220 382 111. Webové stránky a všechny její prvky jsou chráněny autorským právem a jakékoliv neoprávněné zásahy jsou protiprávní a postižitelné v občanskoprávní či trestněprávní rovině. Sekce „Produktové informace pro lékaře“ je přístupná pouze pro lékaře a farmaceuty, kteří mohou předepisovat léčivé přípravky dle příslušných právních předpisů. Webové stránky dodržují oborová etická pravidla a kodex Asociace inovativního farmaceutického průmyslu a Evropské federace farmaceutického průmyslu a asociací.

KontaktyCelosvětovělinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeTiskové zprávyKariéraNaše produktyNa čem pracujemePro planetuPrávní ustanoveníInformace o zpracování osobních údajů