Informace o převodu registrace léčivých přípravků Inhibace a Inhibace Plus

V souladu s globálními strategickými postupy společnost Roche převedla registraci léčivých přípravků Inhibace a Inhibace Plus na společnost CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH, Německo, která je novým držitelem rozhodnutí o registraci obou léčivých přípravků, a to s účinností od 1. 3. 2019.

Léčivé přípravky Inhibace a Inhibace Plus zůstávají i nadále dostupné na českém trhu.

Provozovatelem těchto webových stránek je společnost ROCHE s.r.o., Sokolovská 685/136f, 186 00 Praha 8, tel. +420 220 382 111. Webové stránky a všechny její prvky jsou chráněny autorským právem a jakékoliv neoprávněné zásahy jsou protiprávní a postižitelné v občanskoprávní či trestněprávní rovině. Sekce „Produktové informace pro lékaře“ je přístupná pouze pro lékaře a farmaceuty, kteří mohou předepisovat léčivé přípravky dle příslušných právních předpisů. Webové stránky dodržují oborová etická pravidla a kodex Asociace inovativního farmaceutického průmyslu a Evropské federace farmaceutického průmyslu a asociací.

KontaktyCelosvětovělinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeTiskové zprávyKariéraNaše produktyNa čem pracujemePro planetuPrávní ustanoveníInformace o zpracování osobních údajů