Společnost Roche Česká republika uvádí na trh FoundationOne CDx – komplexní test pro genomové profilování, který pomůže určit nejvhodnější léčbu pro konkrétního pacienta a posouvá personalizovanou léčbu na novou úroveň

  • FoundationOne CDx analyzuje genom nádoru s cílem identifikovat klinicky významné genomové změny u širokého spektra nádorových onemocnění a přináší poznatky, které pomohou při rozhodování o nejvhodnější léčbě.

  • FoundationOne CDx hodnotí více než 300 nejčastěji mutovaných genů, o nichž je známo, že vedou ke vzniku a rozvoji nádorových onemocnění, a informuje o mutační zátěži a mikrosatelitové nestabilitě nádoru.

  • FoundationOne CDx je založen na komplexní, analyticky a klinicky validované platformě schválené americkým úřadem FDA.

Společnost Roche (SIX: RO, ROG; OTCQX: RHHBY) dnes oznámila, že v České republice byl uveden na trh komplexní doprovodný diagnostický test pro personalizovanou onkologickou léčbu FoundationOne®CDx společnosti Foundation Medicine. FoundationOne CDx pomůže lékařům při rozhodování tím, že poskytne jasnou a podrobnou zprávu, která informuje o jedinečném genomovém profilu nádorového onemocnění u pacienta, ale i o souvisejících schválených terapiích a relevantních klinických studiích.1,2 FoundationOne CDx je nástupcem FoundationOne®, původního laboratorně vyvinutého testu pro genomové profilování od společnosti Foundation Medicine. Ve Spojených státech amerických byla platforma FoundationOne CDx přezkoumána a schválena americkým úřadem FDA, a to včetně analytické a klinické validace a bioinformatiky.1,2

„Rakovina je onemocnění genomu a my se domníváme, že genomové profilování nádorového onemocnění každého pacienta na počátku léčby bude mít ohromný dopad na výsledky léčby u těchto pacientů,” uvedla Sandra Horningová, medicínská ředitelka a vedoucí oddělení globálního vývoje produktů společnosti Roche. „Snažíme se zdokonalovat přesně cílenou medicínu a poskytovat nejkomplexnější služby v oblasti genomového profilování a podpůrné nástroje pro klinické rozhodování, které mohou pomoci lékařům lépe přizpůsobovat léčebná rozhodnutí svým pacientům.“

FoundationOne CDx obsahuje aktualizovaný seznam genů, který zahrnuje všechny hlavní třídy genomových změn u 324 nejčastěji mutovaných genů, o nichž je známo, že vedou ke vzniku a rozvoji nádorových onemocnění. Test také informuje o mutační zátěži nádoru a mikrosatelitové nestabilitě a tyto genomové charakteristiky mohou pomáhat při rozhodování o léčbě nádorového onemocnění založené na protinádorové imunoterapii.1,3-4 

Test FoundationOne CDx je založen na prvním  doprovodném diagnostickém testu schváleném americkým úřadem FDA a hodnotí čtyři hlavní třídy genomických změn a určuje pacienty s pokročilým nádorovým onemocněním, kteří budou na základě svého individuálního genomového profilu pravděpodobně reagovat na cílené terapie. Vzorek tkáně je odeslán do laboratoře společnosti Foundation Medicine, kde je proveden test využívající sekvenování nové generace, který analyzuje čtyři hlavní třídy genomových alterací, mikrosatelitovou nestabilitu a mutační zátěž nádoru za použití DNA izolované ze vzorků nádorové tkáně fixovaných formalínem a zalitých v parafínu. Test byl validován na 2100 klinických vzorcích a 4200 analytických vzorcích.5 Test FoundationOne CDx by měl lékařům pomáhat při rozhodování s ohledem na genomový profil pacienta pro volbu terapie a léčbu pacienta v souladu s odbornými pokyny onkologické péče u pacientů s nádorovým onemocněním.

Foundation Medicine je molekulární informační společnost zabývající se proměnou onkologické péče, při níž je léčba založena na hlubokém porozumění genomových změn, které přispívají ke vzniku nádorového onemocnění u konkrétního pacienta. Společnost je členem skupiny Roche a nabízí kompletní sadu komplexních testů pro genomové profilování ke zjištění molekulárních změn u nádorového onemocnění daného pacienta a určení relevantních cílených terapií, imunoterapií a klinických studií. Molekulárně informační platforma společnosti Foundation Medicine si klade za cíl zlepšit každodenní péči o pacienty tím, že bude sloužit potřebám lékařů, akademických výzkumných pracovníků a těch, kteří vyvíjejí léky, a pomáhat tak posouvat využití molekulární medicíny u nádorových onemocnění.

Pro více informací navštivtenebo sledujte
Foundation Medicine na Twitteru (@FoundationMedicineATCG).

Společnost Roche je celosvětovým průkopníkem v oblasti léčiv a diagnostiky a zaměřuje se na vědecké pokroky za účelem zlepšování lidských životů. Díky sloučení předností léčivých výrobků a diagnostických metod pod jednu střechu se společnost Roche stala vedoucím představitelem personalizované zdravotní péče, což je strategie, která má za cíl přizpůsobit správnou léčbu každému pacientovi tím nejlepším možným způsobem.

Společnost Roche je největší biotechnologická společnost na světě se skutečně specializovanými léčivými přípravky pro oblast onkologie, imunologie, infekčních onemocnění, oftalmologie a onemocnění centrálního nervového systému. Společnost Roche je také světovou jedničkou v in vitro diagnostice a tkáňové diagnostice nádorů a má významnou pozici v oblasti péče o pacienty s diabetem.

Společnost Roche, která byla založena v roce 1896, nadále hledá lepší způsoby prevence, diagnostiky a léčby nemocí a vytváření trvalého přínosu pro společnost. Spoluprací s klíčovými partnery společnost usiluje o zlepšení přístupu pacientů k inovacím v oblasti zdravotní péče. Třicet léků vyvinutých společností Roche je zařazeno na Modelový seznam hlavních léků Světové zdravotnické organizace, patří mezi ně život zachraňující antibiotika, antimalarika a protinádorové léky. Společnost Roche byla nepřetržitě po dobu devíti let oceňována jakožto Vedoucí skupiny udržitelnosti v rámci Farmaceutického, biotechnologického a biologického průmyslu podle Dow Jonesových indexů udržitelnosti.

Společnost skupiny Roche se sídlem v Basileji ve Švýcarsku je aktivní ve více než 100 zemích a v roce 2017 zaměstnávala celosvětově okolo 94 000 lidí. V roce 2017 společnost Roche investovala 10,4 miliardy švýcarských franků na výzkum a vývoj a oznámila prodeje ve výši 53,3 miliardy švýcarských franků. Společnost Genentech ve Spojených státech je stoprocentně vlastněným členem společnosti skupiny Roche. Společnost Roche je majoritním podílníkem ve společnosti Chugai Pharmaceutical v Japonsku. Pro více informací prosím navštivte webovou stránku

Kontakt:

MUDr. Jiří Pešina
ředitel komunikace společnosti


ROCHE s.r.o.
Sokolovská 685/136f, 186 00 Praha 8
mobil:
e-mail:
website:

Všechny ochranné známky použité nebo uvedené v této tiskové zprávě jsou chráněny zákonem.

Odkazy:

  1. Foundation Medicine Inc. Media release [Internet: accessed September 2018]. Dostupné na: http://investors.foundationmedicine.com/news-releases/news-release-details/fda-approves-foundation-medicines-foundationone-cdxtm-first-and

  2. Foundation Medicine Inc. FoundationOne CDx Technical Information. [Internet: cit. září 2018]. Dostupné na:

  3. Hellman MD, et al. Nivolumab plus Ipilimumab in Lung Cancer with a High Tumor Mutational Burden. N Engl J Med. 2018; 378:2093-2104.

  4. Dudley JC, et al. Microsatellite Instability as a Biomarker for PD-1 Blockade. Clin Cancer Res. 2016; 22:813-20

  5. Foundation Medicine website: FoundationOne CDx – “Go Beyond FoundationOne®”. [Internet: cit. září 2018]. Dostupné na:

Provozovatelem těchto webových stránek je společnost ROCHE s.r.o., Sokolovská 685/136f, 186 00 Praha 8, tel. +420 220 382 111. Webové stránky a všechny její prvky jsou chráněny autorským právem a jakékoliv neoprávněné zásahy jsou protiprávní a postižitelné v občanskoprávní či trestněprávní rovině. Sekce „Produktové informace pro lékaře“ je přístupná pouze pro lékaře a farmaceuty, kteří mohou předepisovat léčivé přípravky dle příslušných právních předpisů. Webové stránky dodržují oborová etická pravidla a kodex Asociace inovativního farmaceutického průmyslu a Evropské federace farmaceutického průmyslu a asociací.

KontaktyCelosvětovělinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeTiskové zprávyKariéraNaše produktyNa čem pracujemePro planetuPrávní ustanoveníInformace o zpracování osobních údajů