Společnost Roche je již desátým rokem v řadě jedničkou v oboru farmacie podle Dow Jonesových indexů udržitelnosti

  • Udržitelnost je nedílnou součástí obchodní strategie společnosti Roche 

  • Společnost Roche si mimořádně dobře vedla v kategoriích Marketingové postupy, Environmentální a sociální zpravodajství a Přínos v oblasti zdraví

Společnost Roche (SIX: RO, ROG; OTCQX: RHHBY) byla již podesáté v řadě oceněna jako nejvíce udržitelná společnost v oboru farmacie podle Dow Jonesových indexů udržitelnosti (DJSI). Ty jsou založeny na hloubkové analýze ekonomických, sociálních a environmentálních výsledků. Skupina indexů DJSI slouží jako měřítko pro investory, kteří do svých portfolií zahrnují aspekty udržitelnosti.

Společnost Roche obhájila vedoucí postavení díky své vynikající strategii udržitelnosti, která je plně zakotvena v jejím podnikání a kultuře.

„Jsme hrdí na to, že byly opět oceněny naše snahy v oblasti udržitelnosti,“ uvedl generální ředitel společnosti Roche Severin Schwan. „Naším nejdůležitějším přínosem pro společnost je vývoj léčiv a diagnostických testů, které výrazně zlepšují životy lidí. Otevřený a konstruktivní dialog s dalšími společnostmi, univerzitami, lékaři a pacienty je zásadní pro to, abychom porozuměli potřebám našich partnerů v oblasti zdravotnictví a mohli spolupracovat na rychlejším vývoji cílenějších medicínských řešení.“

Jako příklad můžeme uvést partnerství společnosti Roche s nadací Michaela J. Foxe pro výzkum Parkinsonovy choroby (MJFF). Od roku 2010 společnost Roche aktivně podporuje studii zkoumající progresi Parkinsonovy choroby na základě biomarkerů (PPMI) v rámci spolupráce mezi společnostmi, neziskovými organizacemi a soukromými osobami. Díky tomuto partnerství bude společnost Roche brzy moct nabídnout účastníkům studie přístup ke své digitální platformě biomarkerů, která sleduje příznaky progrese onemocnění. Anonymizovaná data shromážděná díky této technologii budou pravidelně zpřístupněna PPMI, a to pro celou vědeckou komunitu – včetně konkurentů společnosti Roche. Doufáme, že díky tomu budeme schopni lépe zkoumat progresi onemocnění, urychlit klinický vývoj a zlepšit léčbu Parkinsonovy nemoci.

Partnerství, jako je toto, pomáhají urychlit klinické studie a zpřístupnit pacientům vysoce potřebnou léčbu co nejdříve, proto jsou naprosto nezbytná pro další rozvoj medicíny.

Již více než 120 let je udržitelnost nedílnou součástí podnikání společnosti Roche. Společnost Roche má k řízení udržitelnosti holistický přístup: kromě zlepšování přístupu k jejím produktům se strategie společnosti zaměřuje i na dosahování neustálého pokroku v oblastech, jako je společenská odpovědnost, ochrana životního prostředí, udržitelnost dodavatelského řetězce, získání a udržení pracovníků.

Společnost Roche má největší přínos pro společnost tím, že zlepšuje přístup ke zdravotní péči. Činí tak vývojem nejlepších diagnostických testů a léčivých přípravků, které jsou schopny uspokojit některé z nejvíce naléhavých medicínských potřeb na světě.

Společnost Roche si je vědoma, že toto nemůže dělat sama. Ví, že klíčem k vytváření udržitelné hodnoty a růstu je partnerství s dalšími subjekty a navázání otevřeného a konstruktivního dialogu. Tímto způsobem společnost Roche nejen vytváří hodnotu pro společnost prostřednictvím svých léčiv a technologií, ale zároveň sama dosahuje udržitelného hospodářského růstu.

Příklady našich aktivit v oblasti udržitelného rozvoje naleznete zde:

Tento mezinárodní žebříček je každoročně vyhlašován společnostmi S&P Dow Jones Indices a RobecoSAM a hodnotí výsledky nejudržitelněji podnikajících firem na světě. Společnost RobecoSAM ke každému hodnocení zve více než 3400 veřejných akciových společností. Nejlepší společnosti v jednotlivých oblastech se poté vybírají na základě systematického posouzení trvale udržitelného podnikání (CSA) společností RobecoSAM. Do indexů jsou pak zahrnuty pouze firmy, které jsou na základě tohoto posouzení špičkou ve svém oboru. Posouzení komplexně zkoumá dlouhodobé ekonomické výsledky, společenský přínos a vliv na životní prostředí podle kritérií, jež odpovídají trendům v oblasti udržitelnosti, a to jak trendům typickým pro daný obor, tak trendům obecným.

Společnost Roche je celosvětovým průkopníkem v oblasti léčiv a diagnostiky a zaměřuje se na vědecké pokroky za účelem zlepšování lidských životů. Díky sloučení předností léčivých výrobků a diagnostických metod pod jednu střechu se společnost Roche stala vedoucím představitelem personalizované zdravotní péče, což je strategie, která má za cíl přizpůsobit správnou léčbu každému pacientovi tím nejlepším možným způsobem.

Společnost Roche je největší biotechnologická společnost na světě se skutečně specializovanými léčivými přípravky pro oblast onkologie, imunologie, infekčních onemocnění, oftalmologie a onemocnění centrálního nervového systému. Společnost Roche je také světovou jedničkou v in vitro diagnostice a tkáňové diagnostice nádorů a má významnou pozici v oblasti péče o pacienty s diabetem.

Společnost Roche, která byla založena v roce 1896, nadále hledá lepší způsoby prevence, diagnostiky a léčby nemocí a vytváření trvalého přínosu pro společnost. Spoluprací s klíčovými partnery společnost usiluje o zlepšení přístupu pacientů k inovacím v oblasti zdravotní péče. Třicet léků vyvinutých společností Roche je zařazeno na Modelový seznam hlavních léků Světové zdravotnické organizace, patří mezi ně život zachraňující antibiotika, antimalarika a protinádorové léky.  Společnost Roche byla nepřetržitě po dobu devíti let oceňována jakožto Vedoucí skupiny udržitelnosti v rámci Farmaceutického, biotechnologického a biologického průmyslu podle Dow Jonesových indexů udržitelnosti.

Společnost skupiny Roche se sídlem v Basileji ve Švýcarsku je aktivní ve více než 100 zemích a v roce 2017 zaměstnávala celosvětově okolo 94 000 lidí. V roce 2017 společnost Roche investovala 10,4 miliardy švýcarských franků na výzkum a vývoj a oznámila prodeje ve výši 53,3 miliardy švýcarských franků. Společnost Genentech ve Spojených státech je stoprocentně vlastněným členem společnosti skupiny Roche. Společnost Roche je majoritním podílníkem ve společnosti Chugai Pharmaceutical v Japonsku. Pro více informací prosím navštivte webovou stránku

Kontakt pro média:

MUDr. Jiří Pešina
ředitel komunikace společnosti ROCHE s.r.o.

Sokolovská 685/136f, 186 00 Praha 8
mobil:
e-mail:
website:

Všechny ochranné známky použité nebo uvedené v této tiskové zprávě jsou chráněny zákonem.

Provozovatelem těchto webových stránek je společnost ROCHE s.r.o., Sokolovská 685/136f, 186 00 Praha 8, tel. +420 220 382 111. Webové stránky a všechny její prvky jsou chráněny autorským právem a jakékoliv neoprávněné zásahy jsou protiprávní a postižitelné v občanskoprávní či trestněprávní rovině. Sekce „Produktové informace pro lékaře“ je přístupná pouze pro lékaře a farmaceuty, kteří mohou předepisovat léčivé přípravky dle příslušných právních předpisů. Webové stránky dodržují oborová etická pravidla a kodex Asociace inovativního farmaceutického průmyslu a Evropské federace farmaceutického průmyslu a asociací.

KontaktyCelosvětovělinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeTiskové zprávyKariéraNaše produktyNa čem pracujemePro planetuPrávní ustanoveníInformace o zpracování osobních údajů