Společnost ROCHE byla označena za světového lídra v oblasti udržitelného hospodaření s vodou

Udržitelnost je nedílnou součástí obchodní strategie společnosti Roche. Cílem společnosti je snížit spotřebu vody na zaměstnance o 10 % do roku 2020.

Společnost Roche (SIX: RO, ROG, OTCQX: RHHBY) byla poprvé označena za světového lídra díky svým aktivitám zaměřeným na udržitelnější hospodaření s vodou. CDP, nezisková globální platforma pro zveřejňování informací o životním prostředí, zařadila společnost Roche na letošní Water A-List. Více než 800 institucionálních investorů s aktivy v celkové výši přes 100 bilionů dolarů žádá prostřednictvím platformy CDP po společnostech, aby zveřejnily, jak řídí rizika vyplývající ze zhoršujícího se zásobování vodou. Společnosti uvedené na seznamu A-List obdržely nejvyšší hodnocení v souladu s metodikou hodnocení vody CDP.

"Jsme nesmírně rádi, že jsme získali uznání za naše snahy v oblasti udržitelného hospodaření s vodou," uvedl generální ředitel společnosti Roche Severin Schwan. "Jedná se o velký úspěch, který ukazuje, že vývoj inovativní léčby a diagnostiky a ochrana životního prostředí jdou u společnosti Roche ruku v ruce."

Cílem společnosti je snížit spotřebu vody na zaměstnance o 10 % od roku 2015 do roku 2020. Všechny pobočky společnosti Roche vyvíjejí nebo již realizují programy, které mají za cíl zvýšit efektivitu využívání vody. Opatření na ochranu vodních zdrojů a snížení spotřeby vody jsou zaváděna zejména v oblastech s nedostatkem vody. Aktivity na tomto poli zahrnují například zavedení procesů méně náročných na vodu, zpětné získávání vody a opětovné využití vody ke snížení nebo eliminaci závlahové vody. Další informace naleznete v pozičním dokumentu Roche o vodě.

Společnost Roche se zavázala podporovat ochranu vody, chránit vodní zdroje a zlepšovat přístup k čisté vodě. V této souvislosti společnost podporuje mezinárodní a národní iniciativy, jako je WASH Pledge (Přístup k bezpečné vodě, sanitaci a hygieně na pracovišti). WASH Pledge je iniciativou WBCSD (Světová podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj), která má za cíl zajistit přístup k bezpečné vodě, sanitaci a hygieně pro zaměstnance. Všechny společnosti skupiny Roche musí dodržovat ustanovení WASH ve všech prostorách, kde mají zaměstnanci společnosti Roche stálé pracoviště.

Již více než 120 let je udržitelnost nedílnou součástí obchodní strategie společnosti Roche. Při řízení udržitelnosti využívá společnost Roche holistický přístup: kromě ochrany životního prostředí se strategie společnosti zaměřuje i na zlepšení přístupu k produktům a dosažení trvalého pokroku v oblastech, jako je společenská odpovědnost, udržitelnost dodavatelského řetězce, přilákání a udržení osob. Další příklady našich aktivit v oblasti udržitelnosti naleznete zde:

CDP je mezinárodní nezisková organizace, která vede společnosti a vlády ke snižování emisí skleníkových plynů, ochraně vodních zdrojů a lesů. Byli jsme investory označeni za poskytovatele výzkumu v oblasti klimatu číslo jedna, pracujeme s institucionálními investory s aktivy v celkové hodnotě přes 100 bilionů dolarů a využíváme potenciál investorů a kupujících k tomu, abychom motivovali společnosti ke zveřejnění a řízení dopadu na životní prostředí. V roce 2017 zveřejnilo údaje týkající se životní prostředí prostřednictvím platformy CDP více než 6 300 společností s přibližně 55% světové tržní kapitalizace. Kromě toho tak učinilo více než 500 měst a 100 států a regionů, což činí platformu CDP jedním z globálně nejbohatších zdrojů informací o tom, jak společnosti a vlády řídí změnu životního prostředí. Organizace CDP, dříve známá pod jménem Carbon Disclosure Project, je zakládajícím členem koalice We Mean Business. Více informací naleznete naMetodologie a kritéria pro zařazení na Water A List jsou k dispozici na internetových stránkách

Společnost Roche je celosvětovým průkopníkem v oblasti léčiv a diagnostiky a zaměřuje se na vědecké pokroky za účelem zlepšování lidských životů. Díky sloučení předností léčivých výrobků a diagnostických metod pod jednu střechu se společnost Roche stala vedoucím představitelem personalizované zdravotní péče, což je strategie, která má za cíl přizpůsobit správnou léčbu každému pacientovi tím nejlepším možným způsobem.

Společnost Roche je největší biotechnologická společnost na světě se skutečně specializovanými léčivými přípravky pro oblast onkologie, imunologie, infekčních onemocnění, oftalmologie a onemocnění centrálního nervového systému. Společnost Roche je také světovou jedničkou v in vitro diagnostice a tkáňové diagnostice nádorů a má významnou pozici v oblasti péče o pacienty s diabetem.

Společnost Roche, která byla založena v roce 1896, nadále hledá lepší způsoby prevence, diagnostiky a léčby nemocí a vytváření trvalého přínosu pro společnost. Spoluprací s klíčovými partnery společnost usiluje o zlepšení přístupu pacientů k inovacím v oblasti zdravotní péče. Dvacet devět léků vyvinutých společností Roche je zařazeno na Modelový seznam hlavních léků Světové zdravotnické organizace, patří mezi ně život zachraňující antibiotika, antimalarika a protinádorové léky. Společnost Roche byla nepřetržitě po dobu sedmi let oceňována jakožto Vedoucí skupiny udržitelnosti v rámci Farmaceutického, biotechnologického a biologického průmyslu podle Dow Jonesových indexů udržitelnosti.

Společnost skupiny Roche se sídlem v Basileji ve Švýcarsku je aktivní ve více než 100 zemích a v roce 2016 zaměstnávala celosvětově více než 94 000 lidí. V roce 2016 společnost Roche investovala 9,9 miliardy švýcarských franků na výzkum a vývoj a oznámila prodeje ve výši 50,6 miliardy švýcarských franků. Společnost Genentech ve Spojených státech je stoprocentně vlastněným členem společnosti skupiny Roche. Společnost Roche je majoritním podílníkem ve společnosti Chugai Pharmaceutical v Japonsku. Pro více informací prosím navštivte webovou stránku

Roche Group Media Relations

telefon:
e-mail:

  • Nicolas Dunant (Head)

  • Patrick Barth

  • Ulrike Engels-Lange

  • Simone Oeschger

  • Anja von Treskow

Roche v České republice

MUDr. Jiří Pešina (Head of Communications)

mobil:
e-mail:
website:

Všechny ochranné známky použité nebo zmíněné v této zprávě jsou chráněny zákonem.

Provozovatelem těchto webových stránek je společnost ROCHE s.r.o., Sokolovská 685/136f, 186 00 Praha 8, tel. +420 220 382 111. Webové stránky a všechny její prvky jsou chráněny autorským právem a jakékoliv neoprávněné zásahy jsou protiprávní a postižitelné v občanskoprávní či trestněprávní rovině. Sekce „Produktové informace pro lékaře“ je přístupná pouze pro lékaře a farmaceuty, kteří mohou předepisovat léčivé přípravky dle příslušných právních předpisů. Webové stránky dodržují oborová etická pravidla a kodex Asociace inovativního farmaceutického průmyslu a Evropské federace farmaceutického průmyslu a asociací.

KontaktyCelosvětovělinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeTiskové zprávyKariéraNaše produktyNa čem pracujemePro planetuPrávní ustanoveníInformace o zpracování osobních údajů