ROCHE s.r.o. slaví 20. výročí

V říjnu 2012 oslavila farmaceutická divize společnosti Roche s.r.o. významné jubileum. Před 20 lety se z české obchodní kanceláře F.Hoffmann-La Roche Ltd. stala samostatná právnická osoba Roche s.r.o..

Společnost ROCHE je biotechnologickou firmou, jejíž produkty se uplatňují v diagnostice i léčbě. Roche s.r.o. patří mezi nejúspěšnější farmaceutické firmy v České republice, a to díky mimořádně kvalitnímu portfoliu léků, které nacházejí své uplatnění především v léčbě pacientů s onkologickými a autoimunitními chorobami, v oblasti virologie a transplantační medicíny. K vynikajícím obchodním výsledkům přispívá nemalou měrou také nesmírné úsilí, oddanost a vůle všech našich zaměstnanců. Vývoj společnosti Roche s.r.o. dobře demonstruje porovnání celkového počtu zaměstnanců a úrovně prodejů v roce 1993 oproti roku 2011. V roce 1993 dokázalo 27 zaměstnanců vytvořit tržbu 195 205 000,-Kč. Naproti tomu v roce 2011, kdy bylo v zaměstnaneckém poměru 111 lidí, dosáhl obrat 3 603 189 672,- Kč. O zaměstnání v Roche s.r.o. je na pracovním trhu stále velký zájem, přičemž fluktuace našich zaměstnanců je nízká. Roche s.r.o. chce i v dalších letech ve velké míře pomáhat ke zlepšení zdraví a kvality života nemocných spoluobčanů.

Provozovatelem těchto webových stránek je společnost ROCHE s.r.o., Sokolovská 685/136f, 186 00 Praha 8, tel. +420 220 382 111. Webové stránky a všechny její prvky jsou chráněny autorským právem a jakékoliv neoprávněné zásahy jsou protiprávní a postižitelné v občanskoprávní či trestněprávní rovině. Sekce „Produktové informace pro lékaře“ je přístupná pouze pro lékaře a farmaceuty, kteří mohou předepisovat léčivé přípravky dle příslušných právních předpisů. Webové stránky dodržují oborová etická pravidla a kodex Asociace inovativního farmaceutického průmyslu a Evropské federace farmaceutického průmyslu a asociací.

KontaktyCelosvětovělinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeTiskové zprávyKariéraNaše produktyNa čem pracujemePro planetuPrávní ustanoveníInformace o zpracování osobních údajů