Světový den hepatitid - World Hepatitis Day 2009

Světový den hepatitid, který i letos připadá na 19. května, má za cíl připomenout existenci virového zánětu jater a pomoci zamezit šíření nakažlivé a vysoce zákeřné žloutenky C, proti které neexistuje preventivní očkování. Komunikované téma má velmi úzkou vazbu na drogovou problematiku. U narkomanů, kteří injekčně užívají drogy, byl zjištěn stokrát vyšší výskyt žloutenky C v porovnání s běžnou populací v Česku. V běžné populaci jsou infekcí zasaženy tři desetiny procenta, mezi injekčními narkomany v průměru 35 procent. Mezi dlouhodobými uživateli je to však více než 60 procent..

Nebezpečné jsou všechny aktivity, při kterých může dojít k přímému kontaktu s lidskou krví. Vysoce rizikové je použití špatně sterilizovaných nástrojů, které se dostávají do opakovaného styku s lidskou krví různých osob (opakované použití jehel při aplikaci nitrožilních drog, piercing, tetování, akupunktura). Nebezpečné je rovněž sdílení osobních věcí, které mohou mít na sobě zaschlou krev (hřebeny, zubní kartáčky, žiletky atd). Míra přenosu pohlavním stykem je nízká, ale není zanedbatelná. Riziko je větší při poškození sliznice pohlavního ústrojí (záněty, infekce) nebo u rizikových sexuálních praktik, které mohou způsobit kontakt krve s krví (např. sex při menstruaci). Do roku 1992 se u nás neprováděly testy na přítomnost viru v krvi. Lidé, kteří dostali krevní transfúzi před rokem 1992 mohou být nakaženi a nemusí si být vědomi infekce, pokud se u nich nerozvinuly příznaky onemocnění . Žloutenka C se nepřenáší při běžném kontaktu - objímání, líbání, podání ruky, vzduchem, jídlem.

Každý by se měl nad sebou zamyslet a pokud má třeba jen malou pochybnost, zda náhodou také nepatří mezi nakažené jedince, může zatelefonovat na anonymní bezplatnou telefonní linku 800 33 11 22 a pohovořit o své nejistotě s odborným lékařem. Role odborného garanta kampaně se v ČR ujala Česká hepatologická společnost ČLS JEP. Jako zdroj informací slouží též internetové stránky

Diagnostika a léčba pacientů s virovými hepatitidami je v České republice na vysoké úrovni. Společnost Roche nabízí biochemickým laboratořím a zdravotním ústavům metody pro stanovení diagnózy virové hepatitidy C a dále metody pro sledování virové zátěže u pacientů, kteří jsou léčeni pegylovaným interferonem, event. v kombinaci s ribavirinem. Jde o dva základní typy vyšetření. První stanovuje protilátky proti strukturám viru HCV. Tato diagnostika umožňuje odhalit onemocnění se zpožděním 8-10 týdnů po infekci. Modernější metoda stanovuje přímo původce nemoci – virus HCV. Jde o technologii polymerázové řetězové reakce, PCR (Polymerase Chain Reaction). Společnost Roche je celosvětovým vlastníkem patentu této metody. Zásadní výhodou stanovení přímo původce viru je včasný záchyt infikovaných jedinců, odezva je pozitivní za 7 dní od infekce. Ve většině zemí Evropské unie (bohužel ne v ČR) se přímé stanovení viru používá v transfuzní službě k odhalení infikovaných krevních přípravků.

Léčba pacientů infikovaných hepatitidou se u nás nijak neliší od léčebných postupů používaných v nejvyspělejších státech světa a podobné jsou i terapeutické výsledky. Léčba je dostupná pro všechny pacienty, kteří ji potřebují a je plně hrazena zdravotními pojišťovnami. Hlavním úkolem současnosti je aktivní vyhledávání a léčba nemocných s chronickými hepatitidami B a C, dříve než se u nich onemocnění dostane do pokročilých stadií, kdy je již kvalita a délka jejich života výrazně ovlivněna a léčebné možnosti omezené. Neléčený, chronicky probíhající virový zánět jater typu C se naplno projeví po dvaceti až třiceti letech a může skončit jaterní cirhózou nebo rakovinou jater. Konečná fáze hepatitidy C je v současnosti nejčastějším důvodem pro transplantaci jater.

Kontakt:

MUDr. Jiří Pešina

mobil:
e-mail:

Provozovatelem těchto webových stránek je společnost ROCHE s.r.o., Sokolovská 685/136f, 186 00 Praha 8, tel. +420 220 382 111. Webové stránky a všechny její prvky jsou chráněny autorským právem a jakékoliv neoprávněné zásahy jsou protiprávní a postižitelné v občanskoprávní či trestněprávní rovině. Sekce „Produktové informace pro lékaře“ je přístupná pouze pro lékaře a farmaceuty, kteří mohou předepisovat léčivé přípravky dle příslušných právních předpisů. Webové stránky dodržují oborová etická pravidla a kodex Asociace inovativního farmaceutického průmyslu a Evropské federace farmaceutického průmyslu a asociací.

KontaktyCelosvětovělinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeTiskové zprávyKariéraNaše produktyNa čem pracujemePro planetuPrávní ustanoveníInformace o zpracování osobních údajů