Pochodu Children’s Walk 2014 se zúčastnil rekordní počet zemí

Heslem letošního pochodu Children’s Walk bylo „Keep on Walking“ (Jen dál) a vyšlo na něj na 18 000 zaměstnanců Roche ze 128 pracovišť. To je rekordní počet zúčastněných pracovišť i zaměstnanců v celé historii pořádání této akce. Podle odhadů se podařilo vybrat kolem 1,3 milionu švýcarských franků.

Finance získané od roku 2003 jsme využili ke skutečně prospěšným účelům:

  • vybavili jsme 5 center pro osiřelé děti

  • poskytli jsme příspěvek 17 000 sirotků

  • pomohli jsme zajistit 5,6 milionu porcí jídla

  • financovali jsme nákup 30 000 školních uniforem

  • vybralo se téměř 12,5 milionu švýcarských franků

Ze srdce DĚKUJEME všem kolegům, kteří se pochodu zúčastnili!

Ještě před koncem tohoto roku se devět zaměstnanců vypraví do Malawi, kde se budou moci osobně přesvědčit, jaká zlepšení naše pomoc během let přinesla a jaké projekty byly díky našim darům realizovány. Ambasadoři byli vybráni ze seznamu zaměstnanců, kterým se podařilo získat nejvíce prostředků a v Africe budou očima i ušima svých kolegů. Jejich úkolem bude mimo jiné přiblížit své zážitky z cesty všem kolegům a pomoci přesvědčit další spolupracovníky, aby se zúčastnili příštího ročníku pochodu.

Malawi je stále jednou z nejchudších zemí světa, a přestože procento nakažených virem HIV v populaci klesá, bez výrazné pomoci stále nedokáže zlepšit životní podmínky dětí, které dosud v mnoha případech trpí podvýživou.

Provozovatelem těchto webových stránek je společnost ROCHE s.r.o., Sokolovská 685/136f, 186 00 Praha 8, tel. +420 220 382 111. Webové stránky a všechny její prvky jsou chráněny autorským právem a jakékoliv neoprávněné zásahy jsou protiprávní a postižitelné v občanskoprávní či trestněprávní rovině. Sekce „Produktové informace pro lékaře“ je přístupná pouze pro lékaře a farmaceuty, kteří mohou předepisovat léčivé přípravky dle příslušných právních předpisů. Webové stránky dodržují oborová etická pravidla a kodex Asociace inovativního farmaceutického průmyslu a Evropské federace farmaceutického průmyslu a asociací.

KontaktyCelosvětovělinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeTiskové zprávyKariéraNaše produktyNa čem pracujemePro planetuPrávní ustanoveníInformace o zpracování osobních údajů