Společnost Roche je podle Dow-Jonesova indexu udržitelnosti znovu jedničkou ve zdravotnickém průmyslu

Společnost Roche (SIX: RO, ROG, OTCQX: RHHBY) byla v rámci hodnocení Dow-Jonesova indexu udržitelnosti (DJSI) již pošesté v řadě vyhlášena nejlepší společností podnikající v oboru farmacie, biotechnologií a přírodních věd. Tím se zařadila mezi nejúspěšnějších 10 % společností ze všech hodnocených oborů. Žebříček indexů DJSI se sestavuje na základě hloubkové analýzy ekonomických výsledků a vlivu činnosti na životní prostředí a společnost. Přihlíží se ke způsobu řízení společnosti, komunikace se zainteresovanými stranami a řízení rizik a také k systému správy dodavatelského řetězce a k pracovním postupům. Indexy DJSI dnes slouží jako klíčové ukazatele, podle nichž se orientují investoři, kteří při sestavování svého portfolia zohledňují právě udržitelnost.

V letošním hodnocení DJSI získala společnost Roche hned v několika oblastech nejvyšší známky ve své kategorii. Vysloužila si je mimo jiné za to, jak dobře udržuje vztahy se zákazníky a spravuje dodavatelský řetězec a jak díky kvalitě svých produktů a služeb pomáhá zmírňovat zátěž spojenou se zdravotní péčí. Nejvyšších známek společnost dosáhla také v takřka všech oblastech, jež souvisejí s angažovaností zaměstnanců, například v oblasti rozvoje zaměstnanců, respektování lidských práv a schopnosti získat a udržet si kompetentní pracovníky.

„Máme velkou radost, že je společnost Roche stále považována za nejudržitelnější společnost ve své kategorii. Udržitelnost a uvažování v dlouhodobém horizontu jsou v naší společnosti velkými tématy už od jejího založení před téměř 120 lety,“ říká generální ředitel Severin Schwan. „Naším cílem i nadále zůstává vyvíjet inovace, které přinesou trvalé hodnoty, prospěch celé společnosti a udržitelnou budoucnost pro nás všechny.“

V roce 2009 představila společnost Roche celou řadu cílů pro pětileté období a také klíčové ukazatele výkonu, aby bylo možné sledovat postup jejich plnění. Kromě jiného si tehdy předsevzala, že se zaměří na různorodost svého pracovního kolektivu a minimálně o 50 % zvýší podíl žen na klíčových pozicích a že do konce roku 2014 sníží spotřebu energie a o 10 % zvýší úspornost provozu. Pokud jde o různorodost pracovního kolektivu, svého cíle společnost dosáhla o rok dříve, do konce roku 2013. Cíl v oblasti energetické úspory splnila dokonce s dvouletým předstihem, a to již na konci roku 2012. V současné době společnost Roche pracuje na formulování nových cílů, jež by jí měly pomoci dospět k ještě větší udržitelnosti provozu a jež zahrne mezi své cíle pro následujících pět let. Mimoto aktivně spolupracuje s vládami, zdravotníky a nevládními a jinými organizacemi a snaží se přispět k řešení problému nedostatečné dostupnosti zdravotní péče, s nímž se dosud mnoho regionů potýká. Angažuje se ve více než 100 projektech po celém světě, které mají usnadnit přístup k jejím produktům a diagnostickým systémům.

Společnost Roche již dvanáctý rok v řadě figuruje v seznamu indexů FTSE4Good Index Series, které hodnotí výsledky společností, jež splňují celosvětově uznávané standardy společenské odpovědnosti. Vždy se umísťuje mezi nejlepšími zaměstnavateli z celého světa.

Provozovatelem těchto webových stránek je společnost ROCHE s.r.o., Sokolovská 685/136f, 186 00 Praha 8, tel. +420 220 382 111. Webové stránky a všechny její prvky jsou chráněny autorským právem a jakékoliv neoprávněné zásahy jsou protiprávní a postižitelné v občanskoprávní či trestněprávní rovině. Sekce „Produktové informace pro lékaře“ je přístupná pouze pro lékaře a farmaceuty, kteří mohou předepisovat léčivé přípravky dle příslušných právních předpisů. Webové stránky dodržují oborová etická pravidla a kodex Asociace inovativního farmaceutického průmyslu a Evropské federace farmaceutického průmyslu a asociací.

KontaktyCelosvětovělinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeTiskové zprávyKariéraNaše produktyNa čem pracujemePro planetuPrávní ustanoveníInformace o zpracování osobních údajů