Společnost Roche prodala léčivý přípravek Dilatrend® společnosti CHEPLAPHARM

Na základě globálních strategických postupů společnost Roche prodala léčivý přípravek Dilatrend® společnosti CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH, která se stala novým držitelem rozhodnutí o registraci léčivého přípravku Dilatrend®, a to s účinností od 17. srpna 2017. Do 25. 8. 2017 zůstává společnost Roche stále distributorem tohoto léčivého přípravku a po tomto datu bude již distribuci zajišťovat společnost CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH. Léčivý přípravek Dilatrend® tedy zůstává stále dostupný na českém trhu.

Provozovatelem těchto webových stránek je společnost ROCHE s.r.o., Sokolovská 685/136f, 186 00 Praha 8, tel. +420 220 382 111. Webové stránky a všechny její prvky jsou chráněny autorským právem a jakékoliv neoprávněné zásahy jsou protiprávní a postižitelné v občanskoprávní či trestněprávní rovině. Sekce „Produktové informace pro lékaře“ je přístupná pouze pro lékaře a farmaceuty, kteří mohou předepisovat léčivé přípravky dle příslušných právních předpisů. Webové stránky dodržují oborová etická pravidla a kodex Asociace inovativního farmaceutického průmyslu a Evropské federace farmaceutického průmyslu a asociací.

KontaktyCelosvětovělinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeTiskové zprávyKariéraNaše produktyNa čem pracujemePro planetuPrávní ustanoveníInformace o zpracování osobních údajů