Společnost Roche prodala léčivé přípravky Bondronat a Bonviva

Společnost Roche prodala léčivé přípravky Bondronat a Bonviva společnosti Atnahs Pharma UK Limited, Basildon, Velká Británie

Na základě globálních strategických postupů prodala společnost Roche léčivé přípravky Bondronat a Bonviva společnosti Atnahs Pharma UK Limited, Basildon, Velká Británie, která se stala novým držitelem rozhodnutí o registraci těchto dvou přípravků, a to s účinností od 4. dubna 2018. Oba léčivé přípravky zůstávají nadále dostupné na českém trhu.

Provozovatelem těchto webových stránek je společnost ROCHE s.r.o., Sokolovská 685/136f, 186 00 Praha 8, tel. +420 220 382 111. Webové stránky a všechny její prvky jsou chráněny autorským právem a jakékoliv neoprávněné zásahy jsou protiprávní a postižitelné v občanskoprávní či trestněprávní rovině. Sekce „Produktové informace pro lékaře“ je přístupná pouze pro lékaře a farmaceuty, kteří mohou předepisovat léčivé přípravky dle příslušných právních předpisů. Webové stránky dodržují oborová etická pravidla a kodex Asociace inovativního farmaceutického průmyslu a Evropské federace farmaceutického průmyslu a asociací.

KontaktyCelosvětovělinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeTiskové zprávyKariéraNaše produktyNa čem pracujemePro planetuPrávní ustanoveníInformace o zpracování osobních údajů