Tichý vrah každoročně ohrožuje čtvrt miliónu žen na světě

Rakovina vaječníků od diagnostiky k léčbě

Rakovina vaječníků je každoročně diagnostikovaná u téměř čtvrt milionu žen na světě. Tento typ rakoviny má nejvyšší úmrtnost ze všech gynekologických nádorů. Příznaky bývají nejasné a často i špatně diagnostikovatelné, takže se na nemoc ve většině případů přijde až v pokročilejších stádiích, kdy prognóza není optimistická..

Rakovině vaječníků se proto často říká „tichý vrah“. Podstatná část (přes 90 %) nádorů vaječníků vzniká v důsledku nekontrolovaného růstu a množení buněk epitelu, které tvoří povrch vaječníku. Rakovina zasahující tento typ buněk je známá jako epitelový nádor vaječníků. Další typy rakoviny vaječníků vznikají ze zárodečných buněk, ze kterých vznikají vajíčka nebo z pojivových tkání v okolí vaječníků, které se nazývají stromální buňky. „Pokud je nádor vaječníku odhalen v raném stádiu, může být většinou chirurgicky odstraněn a pacientka může být vyléčena. Prvotní příznaky však často nebývají jasně rozeznatelné a

ve většině případů se nádor rozšiřuje do dalších částí těla – metastazuje - ještě předtím, než je diagnostikován,“ říká MUDr. Josef Chovanec, Ph.D., primář oddělení gynekologické onkologie Masarykova onkologického ústavu v Brně.

Základní mechanismus vedoucí ke vzniku rakoviny vaječníků není dobře znám, ale předpokládá se, že je spojený s rozmnožováním a ovulací. „Riziko rozvoje rakoviny vaječníků je u ženy vyšší, pokud její matka nebo sestra onemocněla rakovinou vaječníků, prsu nebo dělohy. Nejvíce jsou rakovinou vaječníků ohroženy ženy nad 50 let. Vyšší riziko mají ženy, které nikdy nerodily, nebraly antikoncepci, začaly brzy menstruovat nebo u nich menopauza nastoupila později, než je obvyklé. Rakovina vaječníků je ve většině případů diagnostikována až po menopauze. S vyšším rizikem by měly počítat i ženy, které měly v minulosti cysty nebo endometriózu. Obezita, kouření a sedavý způsob života také přispívaní k rozvoji onemocnění.

Dosud neexistuje žádný rutinní a jednoduchý test, který by rakovinu vaječníků přesně a spolehlivě odhaloval, takže zatím není možné populaci na tuto nemoc spolehlivě testovat. To znamená, že u většiny žen se nemoc odhalí až v pokročilejším stádiu, kdy už může být nádor velký a mohl se rozšířit do dalších částí těla,“ vysvětlil primář Chovanec. U přibližně 70 % žen s rakovinou vaječníků je nemoc diagnostikována ve III. a IV. stádiu. Sledování frekvence a kombinace určitých příznaků může včasné diagnóze napomoci. Mezi příznaky, kterých je potřeba si všímat, patří úporné nadýmání, bolesti břicha, nepravidelná menstruace, ztráta chuti k jídlu, únava, změny stolice (zácpa, plynatost), abnormální krvácení

z pochvy. Žena, která přijde s podobnými příznaky je vyšetřena gynekologem. Pokud vznikne na základě vyšetření jakékoli podezření, mělo by následovat vyšetření ultrazvukem a vyšetření krve na zjištění vyšší hladiny krevní bílkoviny nazývané CA-125. Pokud vznikne potřeba toto vyšetření dále doplnit, provede se vyšetření pomocí výpočetní tomografie. K potvrzení diagnózy a stanovení stupně pokročilosti nádoru vaječníků je potřeba provést operační zákrok.

Staging určuje pokročilost nádoru a to, jestli se rozšířil do dalších částí těla. Pomáhá stanovit, která

z možností léčby je pro pacientku nejvhodnější. Statistiky nádorových onemocnění často používají pojem „celkové pětileté přežití“, aby pacientům s určitým typem nádorového onemocnění umožnily lepší pochopení dlouhodobější prognózy. Více než polovina žen, jimž byla diagnostikována rakovina vaječníků,

do pěti let žít nebude. Celkové pětileté přežití je u žen s rakovinou vaječníků 45 %. Pro srovnání, u pacientek s rakovinou prsu je šance přežití pěti let 89 %. „Možnosti léčby rakoviny vaječníků jsou většinou omezeny na operativní postup a chemoterapii. Po 15 letech stagnace léčebných možností, mají lékaři nově

od letošního roku k dispozici i biologickou léčbu. Ozařování se při léčbě rakoviny vaječníků obvykle nepoužívá,“ shrnul léčebné možnosti primář Chovanec.

Portálpřipravil cyklus vzdělávacích pořadů o vyšetřovacích a léčebných metodách. Na webové adrese http://www.mojemedicina.cz/vysetrovaci-a-lecebne-metody/zakladni-gynekologicke-vysetreni/ se můžete podívat na Gynekologicko-porodnickou kliniku 2. Lékařské fakulty University Karlovy a Fakultní nemocnice Motol. Přednosta této kliniky prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc. vysvětluje, jak by mělo základní gynekologické vyšetření správně probíhat. Dozvíte se v jakém věku a jak často by měly dívky a ženy na preventivní prohlídku chodit, co všechno se dá gynekologickým vyšetřením zjistit, jaké pomůcky gynekolog používá, jaké informace si máte před vyšetřením pro lékaře připravit a také co si obléknout

na sebe. V případě vašeho zájmu vám tímto udělujeme souhlas s umístěním odkazu na toto video na vaše webové stránky.

ONKO Unie o.p.s. je platforma pro setkávání lékařů podílejících se na léčbě onkologických onemocnění, pacientů se zhoubnými nádory i mecenášů, jejichž společným cílem je podporovat zlepšení kvality života onkologicky nemocných v České republice. K hlavním cílům ONKO Unie patří systematická edukace veřejnosti, onkologicky nemocných, jejich rodin a svépomocných organizací a prosazování potřeby zlepšit kvalitu diagnostiky a efektivity léčby nádorového onemocnění, a to včetně podpůrné a paliativní péče. ONKO unie podporuje diskuse pacientů, lékařů i kompetentních autorit v rámci rozhodovacího procesu úhrady nákladné léčby pacientů se zhoubnými nádory a systematicky buduje vztahy se zahraničními lékařskými a pacientskými organizacemi. Více informací na

Společnost Roche sídlí ve švýcarské Basileji a je jedním z předních koncernů farmaceutického a diagnostického průmyslu se zaměřením na výzkum. Je světovou jedničkou v oblasti biotechnologií a vyvíjí klinicky úzce specializovaná léčiva určená k léčbě onkologických onemocnění, dále antivirotika, protizánětlivé léky, léky určené pro choroby metabolismu a centrální nervové soustavy. Společnost Roche je také celosvětově nejvýznamnějším dodavatelem testů in vitro diagnostiky a testů nádorových onemocnění založených na tkáňové diagnostice. Dále nese významné zásluhy na průkopnických objevech

v léčbě diabetu. Strategickým cílem personalizovaných léčebných postupů společnosti Roche je vývoj léků a diagnostických metod, které přispívají k podstatnému zlepšení zdraví a kvality života pacientů a zvyšují jejich šanci na přežití. V roce 2011 měla společnost Roche více než 80 000 zaměstnanců na celém světě a

do výzkumu a vývoje investovala přes 8 miliard švýcarských franků. Koncern dosáhl obratu ve výši 42,5 miliard švýcarských franků. Skupina Roche je výhradním vlastníkem americké společnosti Genentech.

V japonské společnosti Chugai Pharmaceutical vlastní společnost Roche majoritní podíl. Další informace naleznete na adrese

Další informace poskytnou:

MUDr. Jiří Pešina
mobil:
e-mail:


Janetta Bogdanová
mobil:
e-mail:

Provozovatelem těchto webových stránek je společnost ROCHE s.r.o., Sokolovská 685/136f, 186 00 Praha 8, tel. +420 220 382 111. Webové stránky a všechny její prvky jsou chráněny autorským právem a jakékoliv neoprávněné zásahy jsou protiprávní a postižitelné v občanskoprávní či trestněprávní rovině. Sekce „Produktové informace pro lékaře“ je přístupná pouze pro lékaře a farmaceuty, kteří mohou předepisovat léčivé přípravky dle příslušných právních předpisů. Webové stránky dodržují oborová etická pravidla a kodex Asociace inovativního farmaceutického průmyslu a Evropské federace farmaceutického průmyslu a asociací.

KontaktyCelosvětovělinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeTiskové zprávyKariéraNaše produktyNa čem pracujemePro planetuPrávní ustanoveníInformace o zpracování osobních údajů