Roche Children’s Walk 2011: Celosvětový charitativní pochod zaměstnanců upozorňuje veřejnost na děti trpící nouzí v Malawi a v ostatních částech světa

16. června, v Den afrického dítěte (OSN), se konal osmý charitativní pochod, kterého se účastnilo kolem 15 000 zaměstnanců ve více než stovce poboček Roche na celém světě. Charitativním pochodem pro dětské denní stacionáře v Malawi a na děti zaměřená dobročinná díla v zemích, kde sídlí pobočky společnosti, upozorňují zaměstnanci Roche od roku 2003 každým rokem veřejnost na děti v nouzi. Tato aktivita je podporovaná celosvětově společností Roche. Firma organizuje Children's Walk a finanční dary vybrané mezi zaměstnanci doplní částkou ve stejné výši..

Doposud se v rámci charitativního pochodu vybralo přes 7 milionů švýcarských franků na poskytování trvalé pomoci. Byly pořízeny školní uniformy a jídlo pro více než 13 000 sirotků a každoročně je umožněno vyšší školní vzdělávání až stovce dětí a odborné vzdělávání více než stovce mladých dospělých, mezi nimi také mnoha nastávajícím učitelům. Kromě toho se 3 000 mladých lidí vyučily řemeslným dovednostem jako je pletení, kování z plechu, Schreinerova úprava tkanin (tzv. “silk”, tj. úprava tkanin na silkovacím kalandru, která dodává tkaninám hedvábný lesk) a byla jim tak dána naděje na lepší budoucnost tím, že se ekonomicky postaví na vlastní nohy.

Severin Schwan, generální ředitel Roche: “Children’s Walk je důležitým dnem v kalendáři společnosti Roche. Spojuje nejen zaměstnance společnosti Roche na celém světě ve společné aktivitě pro dobrou věc, ale zároveň nám také připomíná, že každý jednotlivec může přispět ke zlepšení života lidí trpících nouzí.“

16. června, v Den afrického dítěte (OSN), se konal osmý charitativní pochod, kterého se účastnilo kolem 15 000 zaměstnanců ve více než stovce poboček Roche na celém světě.
 
Od roku 2003 se zúčastnilo charitativního pochodu na 80 000 zaměstnanců společnosti Roche na celém světě. Kromě toho každý rok účastníci charity, kteří vybrali obzvlášť velké množství finančních darů, jedou do Malawi, aby se mohli na místě přesvědčit, jak probíhá pomoc dětem v denních stacionářích, které jsou podporovány společností Roche.

Ve spolupráci s European Coalition of Positive People (ECPP) podporuje Roche pět denních stacionářů v Malawi, ve kterých je poskytnuta péče více než 3 000 dětí, kterým zemřeli rodiče na AIDS. Část vybraných darů jde na vzdělávací aktivity, které uvedly do života společně UNICEF Švýcarsko a UNICEF Malawi za účelem zlepšení školního vzdělávání a škol v Malawi. Kvůli chudobě je školní docházka nebo odborné vzdělání sirotkům často odepřeno.

Roche a ECPP se domluvily na přátelské spolupráci, která by měla přímo přispět k dobru sirotkům v Malawi. Partnerství se zasazuje o výstavbu, vybavení, vedení a stravu v centrech pro sirotky ve venkovských oblastech jižního Malawi a podporuje vyšší školní vzdělávání, stejně jako péči o sirotky.Další informace o ECPP najdete na internetu na:

V rámci partnerství s UNICEF je část vybraných prostředků dále použita na podporu škol a vzdělávacích programů v Malawi. Po výstavbě 18 učeben (a k tomu náležejících sanitárních zařízení a sboroven) na místních školách v první etapě, je nyní zaměřena pozornost na obrovský nedostatek kvalifikovaných učitelů v celé zemi. UNICEF Švýcarsko iniciuje ve spolupráci s UNICEF Malawi v jižním Malawi program výstavby vzdělávacího centra pro učitele. Část darů vybraných na Childrens’ Walk bude použita na průzkum, plánování a výstavbu této nové infrastruktury. Vysoká škola pedagogická s kapacitou až 400 studentů pomůže pokrýt akutní potřebu učitelů prvního stupně. Přispěje také k tomu, že mladým lidem s ukončeným středoškolským vzděláním bude dána nová profesní šance a budoucnost.

Pro další informace kontaktujte:

MUDr. Olga Bálková
Tel.:
e-mail:

Více

Provozovatelem těchto webových stránek je společnost ROCHE s.r.o., Sokolovská 685/136f, 186 00 Praha 8, tel. +420 220 382 111. Webové stránky a všechny její prvky jsou chráněny autorským právem a jakékoliv neoprávněné zásahy jsou protiprávní a postižitelné v občanskoprávní či trestněprávní rovině. Sekce „Produktové informace pro lékaře“ je přístupná pouze pro lékaře a farmaceuty, kteří mohou předepisovat léčivé přípravky dle příslušných právních předpisů. Webové stránky dodržují oborová etická pravidla a kodex Asociace inovativního farmaceutického průmyslu a Evropské federace farmaceutického průmyslu a asociací.

KontaktyCelosvětovělinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeTiskové zprávyKariéraNaše produktyNa čem pracujemePro planetuPrávní ustanoveníInformace o zpracování osobních údajů