Silné pacientské příběhy ovládnou portál MojeMedicina.cz

Portál MojeMedicina.cz připravil pro své návštěvníky nový původní filmový cyklus pacientských příběhů. Ve filmové sérii zazní emotivní vyprávění lidí, kteří mají osobní zkušenost s bojem proti závažnému onemocnění. Na základě skutečných lidských příběhů se dozvíte, jak je lékařem sdělována a pacientem přijímána nepříznivá diagnóza, jak může vážná nemoc ovlivnit nejen samotného pacienta, ale i jeho rodinu a nejbližší okolí a jaký přístup zvolit, aby šance na dlouhodobé přežití byla co největší.

Filmový projekt je postaven na propojování subjektivního, jedinečného vyprávění pacienta a objektivního popisu lékaře. Pro zvýraznění atmosféry příběhu a podtržení jeho emocionálního rozměru je výpověď pacienta doplněna autentickými fotografiemi mapujícími popisované období. „Krátké desetiminutové filmy mají diváky informovat o vybraných onemocněních, a to formou osobních, emotivně laděných příběhů pacientů. Paralelní vyprávění pacienta a lékaře se vždy potkává u jedné konkrétní diagnózy,“ vysvětluje přední český dokumentarista Martin Hanzlíček, jenž je režisérem celé filmové série. Divákovi jsou nabídnuty nejen medicínské informace, ale především konkrétní lidský prožitek začínající popisem zdravotního problému, pokračující okamžikem, kdy se pacient ocitl v péči lékaře, byla mu sdělena diagnóza a zahájena léčba. Důraz je kladen na přitažlivý obsah vyprávění. „Pomocí autentických příběhů pacientů chceme představit opravdový lidský prožitek, ale i léčebné možnosti moderní medicíny a ukázat, že i vážná a pokročilá onemocnění se dají úspěšně léčit a v některých případech také úplně vyléčit,“ říká Jiří Pešina, ředitel komunikace společnosti Roche, který je autorem scénářů desetidílné série.

Seriál byl nazahájen úvodními třemi díly v pondělí 12. února 2018.

První z nich je příběh mladé lékařky Jitky bojující se zhoubným nádorem vaječníků. Na onemocnění si hrdinka našeho prvního dílu přišla sama. Z počátku se domnívala, že se jedná o infekci močových cest, ale stav se po antibioticích nelepšil. Následovalo několik rychlých vyšetření a výsledkem byl nález rozsáhlého nádoru vaječníku. Jitka byla šokovaná, neboť se sama k sobě chovala velmi zodpovědně a vždy chodila na všechny preventivní prohlídky. Zhoubný nádor na vaječníku však vyrostl rychle, za několik měsíců, mezi dvěma lékařskými prohlídkami. Do očí se jí draly slzy. Měla pocit, že se vše kolem rozpadá a příšerně se bála smrti. I přesto dál pracovala, léčila své pacienty a největší hnací silou byly její děti a podpora manžela. V době léčby Jitce vypadaly vlasy. Nosila paruku, čehož si lidé na malém městě okamžitě všimli a informace o jejím zdravotním stavu se rychle šířila také mezi jejími pacienty.  Jako lékařka dobře věděla, že prognóza přežití může být od jednoho měsíce až do několika let. Karcinom vaječníků je totiž nevyzpytatelné onemocnění.

Ve druhém díle se seznámíme se Janem. Tento mladý muž onemocněl roztroušenou sklerózou před více než deseti lety. Začalo to nenápadně, horším našlapováním na levou nohu a zhoršeným viděním na jedno oko. Zdravotní stav se postupně plíživě zhoršoval. V současné době má hrdina našeho příběhu problém ujít bez zastavení půl kilometru. Jak nemoc ovlivnila Janův osobní, rodinný a pracovní život? Co mu pomáhá zvládat onemocnění a jak probíhá léčba primárně progresivní formy roztroušené sklerózy, která se vyskytuje asi u 10 % pacientů? Odpovědi obsahuje druhý díly cyklu pacientských příběhů.

Třetí díl se zaměřuje na rakovinu prsu. Jana měla dlouho potíže a navštěvovala různé lékaře, kteří jí uklidňovali, že je v pořádku, že se jedná pouze o zánět mléčné žlázy. Tento stav trval tak dlouho, až nádor
v prsu vyrostl, měřil 8 centimetrů a byl viditelný pouhým okem. V této fázi si Jana sama zaplatila ultrazvukové vyšetření, měsíc čekala na termín, přičemž nádor v prsu dále rostl, a navíc začal metastazovat do jater. Během vyšetření v onkologickém centru se lékaři doslova zděsili. Vyřčení diagnózy byl pro Janu šok. Zhasla naděje, ve kterou tajně doufala. Cestou od lékaře se zastavila v parku, sedla si na lavičku, pozorovala Slunce a plakala. S pomocí hned přispěchali blízcí, přátelé a rodina. Přemýšlela nad tím, jak oznámí své mamince, že má rakovinu v pokročilém stádiu. Pomohl jí bratr, který rodiče na situaci připravil. Vzhledem k typu a velikost nádoru lékařka navrhla léčbu pomocí chemoterapie a následně biologickou léčbu, bez operace. Jak Jana na léčbu zareagovala a jak se jí daří uvidíte ve třetím díle.

Další díly nabídnou příběhy pacientů s melanomem, revmatoidní artritidou, idiopatickou plicní fibrózou, hemofilií či rakovinou plic. Všechny díly můžete zdarma sledovat na portálu

Portál MojeMedicina.cz byl spuštěn v roce 2009 a je určen všem zájemcům o informace týkající se zdraví a medicíny. Lékařům a farmaceutům nabízí po jednoduché registraci obsah, který nemůže být zprostředkován široké veřejnosti z důvodu regulace reklamy na léčivé přípravky (sekce Léčivé přípravky, Terapeutické oblasti apod.). Uživatelé z řad veřejnosti se neregistrují a mají automaticky volný přístup do všech ostatních částí portálu, doporučujeme například Průvodce pacienta.  Na portál MojeMedicina.cz zavítá každý měsíc více než 40 000 unikátních návštěvníků. Webové stránky nabízí rozsáhlý archiv, který aktuálně obsahuje více než 2000 článků, přes 1000 videí a 340 prezentací. Portál MojeMedicina.cz prošel v roce 2017 designovou úpravou a je plně responzivní, což znamená, že jeho obsah si návštěvníci mohou přečíst či přehrávat jak na počítači, tak i
v tabletech či mobilních telefonech. 

Společnost Roche je celosvětovým průkopníkem v oblasti výzkumu a vývoje léčiv a diagnostiky a zaměřuje se na vědecké pokroky za účelem zlepšování lidských životů. Díky sloučení předností léčivých výrobků a diagnostických metod pod jednu střechu se společnost Roche stala vedoucím představitelem personalizované zdravotní péče, což je strategie, která má za cíl přizpůsobit správnou léčbu každému pacientovi tím nejlepším možným způsobem.  Společnost Roche je největší biotechnologická společnost na světě se skutečně specializovanými léčivými přípravky pro oblast onkologie, imunologie, infekčních onemocnění, oftalmologie a onemocnění centrálního nervového systému. Společnost Roche je také světovou jedničkou v in vitro diagnostice a tkáňové diagnostice nádorů a má významnou pozici v oblasti péče o pacienty s diabetem.

Společnost Roche, která byla založena v roce 1896, nadále hledá lepší způsoby prevence, diagnostiky a léčby nemocí a vytváření trvalého přínosu pro společnost. Spoluprací s klíčovými partnery společnost usiluje
o zlepšení přístupu pacientů k inovacím v oblasti zdravotní péče. Dvacet devět léků vyvinutých společností Roche je zařazeno na Modelový seznam hlavních léků Světové zdravotnické organizace, patří mezi ně život zachraňující antibiotika, antimalarika a protinádorové léky.  Společnost Roche byla nepřetržitě po dobu sedmi let oceňována jakožto Vedoucí skupiny udržitelnosti v rámci Farmaceutického, biotechnologického a biologického průmyslu podle Dow Jonesových indexů udržitelnosti.

Společnost skupiny Roche se sídlem v Basileji ve Švýcarsku je aktivní ve více než 100 zemích a v roce 2016 zaměstnávala celosvětově více než 94 000 lidí. V roce 2016 společnost Roche investovala 9,9 miliardy švýcarských franků na výzkum a vývoj a oznámila prodeje ve výši 50,6 miliardy švýcarských franků. Společnost Genentech ve Spojených státech je stoprocentně vlastněným členem společnosti skupiny Roche. Společnost Roche je majoritním podílníkem ve společnosti Chugai Pharmaceutical v Japonsku. Pro více informací prosím navštivte webovou stránku

Kontakt:

MUDr. Jiří Pešina
ředitel komunikace společnosti ROCHE s.r.o.
Sokolovská 685/136f, 186 00 Praha 8
mobil:
e-mail:
website:

Všechny ochranné známky použité nebo uvedené v této tiskové zprávě jsou chráněny zákonem.

Provozovatelem těchto webových stránek je společnost ROCHE s.r.o., Sokolovská 685/136f, 186 00 Praha 8, tel. +420 220 382 111. Webové stránky a všechny její prvky jsou chráněny autorským právem a jakékoliv neoprávněné zásahy jsou protiprávní a postižitelné v občanskoprávní či trestněprávní rovině. Sekce „Produktové informace pro lékaře“ je přístupná pouze pro lékaře a farmaceuty, kteří mohou předepisovat léčivé přípravky dle příslušných právních předpisů. Webové stránky dodržují oborová etická pravidla a kodex Asociace inovativního farmaceutického průmyslu a Evropské federace farmaceutického průmyslu a asociací.

KontaktyCelosvětovělinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeTiskové zprávyKariéraNaše produktyNa čem pracujemePro planetuPrávní ustanoveníInformace o zpracování osobních údajů