Vyjádření společnosti Roche k dostupnosti léčivého přípravku Rivotril

Společnost Roche kontinuálně dodává léčivý přípravek Rivotril do distribuční sítě. Distributoři obchodující s našimi léčivými přípravky nepodléhají žádnému vlivu společnosti Roche a nemůžeme tedy nijak ovlivnit, kdo se stane konečným odběratelem našich produktů.

Léčivý přípravek Rivotril patří mezi psychotropní léky a jeho dovoz i vývoz podléhá přísným podmínkám. Naší snahou je zajistit dostupnost tohoto léčivého přípravku pro pacienty v ČR. Z tohoto důvodu velmi úzce spolupracujeme s příslušnými orgány státní správy při zajišťování importní licence, která je vždy vázána na dovoz přesně stanoveného množství léčivého přípravku.

Společnost Roche má ve svých skladech dostatečné množství balení léčivého přípravku Rivotril pro pokrytí potřeb pacientů, kteří z léčby tímto léčivým přípravkem prokazatelně profitují.

Více

Provozovatelem těchto webových stránek je společnost ROCHE s.r.o., Sokolovská 685/136f, 186 00 Praha 8, tel. +420 220 382 111. Webové stránky a všechny její prvky jsou chráněny autorským právem a jakékoliv neoprávněné zásahy jsou protiprávní a postižitelné v občanskoprávní či trestněprávní rovině. Sekce „Produktové informace pro lékaře“ je přístupná pouze pro lékaře a farmaceuty, kteří mohou předepisovat léčivé přípravky dle příslušných právních předpisů. Webové stránky dodržují oborová etická pravidla a kodex Asociace inovativního farmaceutického průmyslu a Evropské federace farmaceutického průmyslu a asociací.

KontaktyCelosvětovělinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeTiskové zprávyKariéraNaše produktyNa čem pracujemePro planetuPrávní ustanoveníInformace o zpracování osobních údajů