Podle Dow-Jonesových indexů udržitelnosti je společnost Roche jedničkou ve zdravotnickém průmyslu již sedmý rok v řadě

Společnost Roche oznamuje, že se 14. září 2015 stala novým členem Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP). Roche je největší biotechnologickou společností na světě, vyvíjí klinicky úzce specializovaná léčiva používaná v onkologii, imunologii, infekčním lékařství, očním lékařství a neurovědách. Roche je také celosvětově nejvýznamnějším dodavatelem testů in vitro diagnostiky, testů nádorových onemocnění založených na tkáňové diagnostice a má významné zásluhy na průkopnických objevech v léčbě diabetu.

Společnost Roche si své prvenství v oboru farmacie udržela díky tomu, že její mnohostranná strategie udržitelnosti zasahuje do oblastí podnikového řízení, provozu i spolupráce se zainteresovanými stranami. Naše společnost si vedla obdivuhodně hned v několika kategoriích; jako příklady můžeme uvést dodržování etického kodexu a souladu s předpisy, řízení rizik a krizových situací, řízení dodavatelského řetězce, dodržování a řízení zásad ochrany životního prostředí a získávání a udržování talentů.

Společnost Roche v uplynulém roce navázala více než 100 nových partnerských vztahů napříč akademickou obcí, výzkumnými institucemi, firmami obchodujícími s rizikovým kapitálem a biotechnologickými společnostmi a indexy DJSI poukázaly zejména na její silnou kulturu spolupráce, otevřený přístup k inovacím a závazek rozšiřovat dostupnost zdravotní péče. Mezi její iniciativy patřily programy včasného rozpoznání a léčby nemocí v Africe, Jižní Americe a Asii a spolupráce s nadací Transnet v Jihoafrické republice na zajištění místních řešení zdravotní péče v odlehlých komunitách. Indexy DJSI také vyzdvihly závazek společnosti Roche vůči zaměstnancům, neboť její vedení a programy rozvoje podněcují různorodost a profesní i osobní rozvoj. Společnost Roche k udržitelnosti, která je pilířem naší kultury, přistupuje jako k nedílné součásti způsobu našeho podnikání a bude tak činit i nadále.


Společnost RobecoSAM byla založena v roce 1995 a zabývá se udržitelnými investicemi. Nabízí nejrůznější služby, například správu aktiv, indexy, zvyšování angažovanosti, hlasování, analýzu dopadů, posouzení udržitelnosti a srovnávání. Společnost RobecoSAM ve spolupráci se společností S&P Dow Jones Indices vydává celosvětově uznávané Dow-Jonesovy indexy udržitelnosti (DJSI). Tyto indexy hodnotí výsledky nejudržitelněji podnikajících firem na světě a určují nejlepší zástupce jednotlivých kategorií. Společnost RobecoSAM ke každému hodnocení zve více než 3 400 veřejných akciových společností. Nejlepší společnosti podle jednotlivých indexů se poté vybírají na základě komplexního zhodnocení jejich ekonomických výsledků, společenského přínosu a vlivu na životní prostředí podle kritérií, jež odpovídají trendům v oblasti udržitelnosti, a to jak trendům typickým pro daný obor, tak trendům obecným. Do finálního žebříčku se dostanou pouze firmy, které v tomto hodnocení dosáhnou ve svém oboru nejlepších výsledků. Indexy se sestavují a vedou systematicky a umožňují investorům dlouhodobě posuzovat kvalitu fondů a derivátů souvisejících s udržitelným podnikáním. Společnost RobecoSAM každoročně vyhlašuje nejlepší společnosti z 24 průmyslových oblastí podle globálního klasifikačního systému odvětví (GICS). Podrobnější informace o indexech DJSI najdete na oficiální webové stránce na adrese www.sustainability-index.com.

Společnost Roche sídlí ve švýcarské Basileji a je předním koncernem farmaceutického a diagnostického průmyslu, který se zaměřuje na výzkum. Je největší biotechnologickou společností na světě a vyvíjí klinicky úzce specializovaná léčiva určená k léčbě onkologických onemocnění, dále antivirotika, protizánětlivé léky, léky určené pro oftalmologii a k léčbě chorob centrální nervové soustavy. Společnost Roche je také celosvětově nejvýznamnějším dodavatelem testů diagnostiky in vitro a testů nádorových onemocnění založených na tkáňové diagnostice a nese významné zásluhy na průkopnických objevech v léčbě diabetu. Strategickým cílem úzce specializovaných léčebných postupů společnosti Roche je vývoj léků a diagnostických metod, které přispějí k podstatnému zlepšení zdraví a kvality života pacientů a zvýší jejich šanci na přežití. Společnost Roche byla založena v roce 1896 – výrazně tedy přispívá k celosvětovému udržování zdraví již přes sto let. Dvacet devět léků vyvinutých společností Roche je uvedeno na seznamu základních léků Světové zdravotnické organizace a patří mezi ně léky, které denně zachraňují životy – antibiotika, antimalarika a chemoterapeutika. V roce 2014 měla skupina Roche na celém světě více než 88 500 zaměstnanců, do výzkumu a vývoje investovala přes 8,9 miliard švýcarských franků a dosáhla obratu 47,5 miliard švýcarských franků. Skupina Roche je výhradním vlastníkem americké společnosti Genentech. V japonské společnosti Chugai Pharmaceutical vlastní společnost Roche majoritní podíl. Další informace naleznete na adrese

Všechny obchodní známky použité nebo zmíněné v tomto sdělení jsou chráněny zákonem.

Roche Group Media Relations:

telefon:
e-mail:

  • Nicolas Dunant (ředitel)

  • Ulrike Engels-Lange

  • Štěpán Kráčala

  • Nicole Rüppel

  • Claudia Schmitt

  • Nina Schwab-Hautzinger

Více

Provozovatelem těchto webových stránek je společnost ROCHE s.r.o., Sokolovská 685/136f, 186 00 Praha 8, tel. +420 220 382 111. Webové stránky a všechny její prvky jsou chráněny autorským právem a jakékoliv neoprávněné zásahy jsou protiprávní a postižitelné v občanskoprávní či trestněprávní rovině. Sekce „Produktové informace pro lékaře“ je přístupná pouze pro lékaře a farmaceuty, kteří mohou předepisovat léčivé přípravky dle příslušných právních předpisů. Webové stránky dodržují oborová etická pravidla a kodex Asociace inovativního farmaceutického průmyslu a Evropské federace farmaceutického průmyslu a asociací.

KontaktyCelosvětovělinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeTiskové zprávyKariéraNaše produktyNa čem pracujemePro planetuPrávní ustanoveníInformace o zpracování osobních údajů