ROCHE s.r.o. představuje nové webové stránky

Společnost ROCHE s.r.o. spustila dne 1. září 2011 svou novou webovou prezentaci.

Vzhled internetových stránek vychází

Návštěvníci stránek se mohou seznámit s aktuálním děním ve společnosti patřící do čela farmaceutického a diagnostického průmyslu se zaměřením na výzkum..

Vedle současného profilu je popsána i historie společnosti Roche a portfolio produktů. Nechybí ani informace pro pacienty a zprávy pro média. Společnost Roche má dlouhou tradici finanční a materiální podpory četných charitativních a společenských projektů, proto je této problematice věnována samostatná sekce. Také uchazeči o zaměstnání v Roche najdou na nových stránkách všechny potřebné informace.

Globální webové stránky společnosti Roche byly v roce 2009 vyhodnoceny jako nejlepší na světě. Poradenská firma Bowen Craggs zhodnotila internetovou prezentaci 75 největších společností světa v osmi kategoriích, například vstřícnost k zákazníkům, investorům nebo lidem hledajícím práci. Webové stránky společnosti Roche kladou důraz na detail a představivost. Do Indexu FT Bowen Craggs jsou firmy řazeny podle tržní kapitalizace. Řadí se do něj 25 největších společností z Evropy, USA a zbytku světa. Bowen Craggs, která radí firmám, jak vytvořit efektivní webové stránky, zdůrazňuje, že prezentace na internetu je často prvním setkáním zákazníka s firmou. Stránky proto nesmí být nudné a my věříme, že vás náš nový web nudit nebude.

Provozovatelem těchto webových stránek je společnost ROCHE s.r.o., Sokolovská 685/136f, 186 00 Praha 8, tel. +420 220 382 111. Webové stránky a všechny její prvky jsou chráněny autorským právem a jakékoliv neoprávněné zásahy jsou protiprávní a postižitelné v občanskoprávní či trestněprávní rovině. Sekce „Produktové informace pro lékaře“ je přístupná pouze pro lékaře a farmaceuty, kteří mohou předepisovat léčivé přípravky dle příslušných právních předpisů. Webové stránky dodržují oborová etická pravidla a kodex Asociace inovativního farmaceutického průmyslu a Evropské federace farmaceutického průmyslu a asociací.

KontaktyCelosvětovělinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeTiskové zprávyKariéraNaše produktyNa čem pracujemePro planetuPrávní ustanoveníInformace o zpracování osobních údajů