Diagnostickou divizi povede nový Country Manager

Dne 1. ledna 2012 odešel z funkce Country Managera diagnostické divize RNDr. Tomáš Petr..

Důvodem odchodu bylo jeho jmenování generálním ředitelem Roche Diagnostics v Polsku. Děkujeme RNDr. Petrovi za příjemnou pracovní atmosféru, kterou před několika lety v diagnostické divizi společnosti Roche vytvořil a přejeme mnoho osobních i pracovních úspěchů v zahraničí. Jméno nového Country Managera diagnostické divize by mělo být sděleno 17. ledna 2012

Provozovatelem těchto webových stránek je společnost ROCHE s.r.o., Sokolovská 685/136f, 186 00 Praha 8, tel. +420 220 382 111. Webové stránky a všechny její prvky jsou chráněny autorským právem a jakékoliv neoprávněné zásahy jsou protiprávní a postižitelné v občanskoprávní či trestněprávní rovině. Sekce „Produktové informace pro lékaře“ je přístupná pouze pro lékaře a farmaceuty, kteří mohou předepisovat léčivé přípravky dle příslušných právních předpisů. Webové stránky dodržují oborová etická pravidla a kodex Asociace inovativního farmaceutického průmyslu a Evropské federace farmaceutického průmyslu a asociací.

KontaktyCelosvětovělinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeTiskové zprávyKariéraNaše produktyNa čem pracujemePro planetuPrávní ustanoveníInformace o zpracování osobních údajů