Rakovina prsu. A co dál?

Máte rakovinu prsu! Tuto nepříjemnou větu si každý rok vyslechne přes 7000 českých žen. Mnohým z nich se v tu chvíli podlomí kolena, dostaví se nejistota, úzkost a strach. To vše doprovází otázky: Co mě čeká? Co mám teď udělat? Kde se o mě postarají? Na co se mám lékaře zeptat? Jak bude probíhat léčba? Vyléčím se?

I když je nemocná zaskočena špatnou zprávou, měla by se začít o svou nemoc aktivně zajímat. Důležité je nevzdávat se, zmobilizovat síly, najít si správné pracoviště a důvěryhodného lékaře. Ani nejzkušenější lékař nedokáže s absolutní jistotou předpovědět, jak se bude karcinom prsu u konkrétní pacientky vyvíjet a jaká bude reakce jejího organizmu na léčbu. Odborníkem na posouzení stavu pacientky s onkologickým onemocněním je vždy onkolog. Ten by měl po konzultaci s chirurgem, a případně i dalšími specialisty, určit léčebný plán a seznámit s ním pacientku ještě před zahájením samotné léčby. Zcela zásadní pro další průběh léčby je určení typu nádoru, stav jeho hormonálních a HER2 receptorů a stanovení rozsahu onemocnění. Podle toho se léčba přizpůsobuje na míru každé pacientce. “Ženy s určitými typy karcinomu prsu a všechny mladé pacientky by se měly přímo obrátit na jedno z patnácti komplexních onkologických center, která mohou v léčbě používat i biologickou léčbu, jež zpravidla přináší lepší léčebné výsledky a dlouhodobé přežití,” radí doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA, předsedkyně České onkologické společnosti ČLS JEP. Každá pacientka má též právo vyžádat si tzv. druhý názor jiného lékaře, ideálně v ambulanci komplexního onkologického centra. Aktualizovaný seznam komplexních onkologických center je na www.linkos.cz.

V roce 2013 (datum poslední analýzy) bylo v České republice diagnostikováno 7140 nových případů a v témže roce 1845 žen s touto diagnózou zemřelo.1 Karcinom prsu je celosvětový problém, proti kterému musí bojovat společně - pacienti, lékaři, farmaceutické společnosti a plátci péče. Každý hraje důležitou roli a v tomto boji je nejdůležitějším faktorem čas. „Odhalení karcinomu prsu v časném stádiu znamená pro pacientky největší šanci na vyléčení. V případě pokročilé rakoviny prsu je hlavní snahou lékařů co nejvíce prodloužit pacientkám život, a to v co nejlepší možné kvalitě“, říká docentka Prausová. Díky lepší diagnostice a léčbě, která je dostupná v posledních letech, se z karcinomu prsu stává dobře léčitelné onemocnění. Většina pacientek s onemocněním zachyceným v časném stádiu se úplně vyléčí. Onemocnění pacientek s pokročilými stádii karcinomu prsu se pro mnohé z nich stává chronickým a jejich léčba probíhá podobně jako léčba jiných, neonkologických, chronických onemocnění, např. vysokého krevního tlaku, cukrovky, apod.

V celosvětovém měřítku umírá na rakovinu prsu každou minutu jedna pacientka. To je důvodem, proč byl říjen vyhlášen měsícem pozornosti ke karcinomu prsu a zaměřuje se na zvyšování povědomí o významu včasné diagnózy a léčby. Čím dříve žena přijde k lékaři, tím více času dostane, aby mohla dělat v životě všechno ostatní. Mottem letošního října je “ACT EARLY to give time”, tedy čím dříve přijdeš, tím více času dostaneš a čím dříve se začneš léčit, tím déle budeš žít.

Společnost Roche je celosvětovým průkopníkem v oblasti léčiv a diagnostiky a zaměřuje se na vědecké pokroky za účelem zlepšování lidských životů.

Společnost Roche je největší biotechnologická společnost na světě se skutečně specializovanými léčivými přípravky pro oblast onkologie, imunologie, infekčních onemocnění, oftalmologie a onemocnění centrálního nervového systému. Společnost Roche je také světovou jedničkou v in vitro diagnostice a tkáňové diagnostice nádorů a má významnou pozici v oblasti péče o pacienty s diabetem. Díky sloučení předností léčivých i diagnostických přípravků pod jednu střechu se společnost Roche stala vedoucím představitelem personalizované zdravotní péče, což je strategie, která má za cíl přizpůsobit správnou léčbu každému pacientovi tím nejlepším možným způsobem.

Společnost Roche, která byla založena v roce 1896, nadále hledá lepší způsoby prevence, diagnostiky a léčby nemocí a vytváření trvalého přínosu pro společnost. Dvacet devět léků vyvinutých společností Roche je zařazeno na Modelový seznam hlavních léků Světové zdravotní organizace, patří mezi ně život zachraňující antibiotika, antimalarika a protinádorové léky. Společnost Roche byla nepřetržitě po dobu sedmi let oceňována jakožto Vedoucí skupiny udržitelnosti v rámci Farmaceutického, biotechnologického a biologického průmyslu podle Dow Jonesových indexů udržitelnosti.

Společnost skupiny Roche se sídlem v Basileji ve Švýcarsku je aktivní ve více než 100 zemích a v roce 2015 zaměstnávala celosvětově více než 91700 lidí. V roce 2015 společnost Roche investovala 9,3 miliardy švýcarských franků na výzkum a vývoj a oznámila prodeje ve výši 48,1 miliardy švýcarských franků. Společnost Genentech ve Spojených státech je stoprocentně vlastněným členem společnosti skupiny Roche. Společnost Roche je majoritním podílníkem ve společnosti Chugai Pharmaceutical v Japonsku. Pro více informací prosím navštivte webovou stránku

Všechny obchodní značky v této zprávě jsou chráněny zákonem.

Odkazy:

  1. Data ÚZIS,incidence C50 ZN prsu, stránka navštívena 30. 9. 2016

Kontakty:

MUDr. Jiří Pešina
Head of Communications

ROCHE s.r.o., Dukelských hrdinů 52, 170 00 Praha 7
mobil:
e-mail:
website:

MUDr. Marta Šimůnková
YourComm s.r.o.

mobil:
e-mail:

Provozovatelem těchto webových stránek je společnost ROCHE s.r.o., Sokolovská 685/136f, 186 00 Praha 8, tel. +420 220 382 111. Webové stránky a všechny její prvky jsou chráněny autorským právem a jakékoliv neoprávněné zásahy jsou protiprávní a postižitelné v občanskoprávní či trestněprávní rovině. Sekce „Produktové informace pro lékaře“ je přístupná pouze pro lékaře a farmaceuty, kteří mohou předepisovat léčivé přípravky dle příslušných právních předpisů. Webové stránky dodržují oborová etická pravidla a kodex Asociace inovativního farmaceutického průmyslu a Evropské federace farmaceutického průmyslu a asociací.

KontaktyCelosvětovělinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeTiskové zprávyKariéraNaše produktyNa čem pracujemePro planetuPrávní ustanoveníInformace o zpracování osobních údajů