Vedení farmaceutické divize

Úspěch společnosti Roche je zakořeněn v jejím nastavení – je vedena vědou a je navržena pro inovace. Podporujeme rozmanitost vědeckých přístupů a přijímáme inovativní nápady. V kombinaci s bezproblémovou integrací našich schopností v Roche Pharma a Roche Diagnostics máme jedinečnou pozici k tomu, abychom dosáhli lékařských průlomů pro pacienty a společnost.

Více

Provozovatelem těchto webových stránek je společnost ROCHE s.r.o., Sokolovská 685/136f, 186 00 Praha 8, tel. +420 220 382 111. Webové stránky a všechny její prvky jsou chráněny autorským právem a jakékoliv neoprávněné zásahy jsou protiprávní a postižitelné v občanskoprávní či trestněprávní rovině. Sekce „Produktové informace pro lékaře“ je přístupná pouze pro lékaře a farmaceuty, kteří mohou předepisovat léčivé přípravky dle příslušných právních předpisů. Webové stránky dodržují oborová etická pravidla a kodex Asociace inovativního farmaceutického průmyslu a Evropské federace farmaceutického průmyslu a asociací.

KontaktyCelosvětovělinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeTiskové zprávyKariéraNaše produktyNa čem pracujemePro planetuPrávní ustanoveníInformace o zpracování osobních údajů