Dodavatelé

Farmaceutická divize
Společnost Roche se zavázala k udržitelnosti ve všech obchodních činnostech a jejím cílem je uplatňovat nejvyšší etické standardy. Naši dodavatelé (dodavatelé, poskytovatelé služeb a smluvní výrobci) hrají důležitou roli v udržitelném růstu a celkovém úspěchu.

Ke stažení

Kodex chování dodavatelů společnosti RocheVšeobecné obchodní podmínky - NÁKUP

Více

Provozovatelem těchto webových stránek je společnost ROCHE s.r.o., Sokolovská 685/136f, 186 00 Praha 8, tel. +420 220 382 111. Webové stránky a všechny její prvky jsou chráněny autorským právem a jakékoliv neoprávněné zásahy jsou protiprávní a postižitelné v občanskoprávní či trestněprávní rovině. Sekce „Produktové informace pro lékaře“ je přístupná pouze pro lékaře a farmaceuty, kteří mohou předepisovat léčivé přípravky dle příslušných právních předpisů. Webové stránky dodržují oborová etická pravidla a kodex Asociace inovativního farmaceutického průmyslu a Evropské federace farmaceutického průmyslu a asociací.

KontaktyCelosvětovělinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeTiskové zprávyKariéraNaše produktyNa čem pracujemePro planetuPrávní ustanoveníInformace o zpracování osobních údajů