Spolupráce s pacientskými organizacemi

 

V Roche si vysoce ceníme spolupráce s pacientskými organizacemi, která má u nás dlouholetou tradici. Vždy jsme usilovali o to, aby partnerství byla založena na obecně platných hodnotách, jako je čestnost, nezávislost všech stran, úcta, rovnost, transparentnost a vzájemná prospěšnost. Naším společným zájmem je pomáhat pacientům porozumět a zvládat jejich onemocnění a zároveň jim zajistit včasný a řádný přístup k takové léčbě, kterou potřebují.

 

Společnost Roche přispívá širokou škálou znalostí a zkušeností k rozšiřování aktivit pacientských organizací. Taková forma spolupráce pro nás má klíčový význam, protože díky ní můžeme lépe porozumět životu s onemocněním nebo překážkám, kterým musejí pacienti i jejich rodiny čelit. Spolupráce s pacienty nám také dává možnost podporovat odborníky, kteří o tyto pacienty pečují.

Přehled poskytnuté podpory za rok 2021 naleznete zde.

 

Aktuálně spolupracujeme s těmito organizacemi:

 

 

V minulých letech jsme spolupracovali také s těmito organizacemi:

 

  • Česká asociace pro revmatické choroby
  • Český tým transplantovaných
  • Dialog Jessenius
  • Klub Scarlett
  • Mamma Help
  • Nejsi na to sama
  • Společnost Parkinson