Informace o zpracování osobních údajů

Společnost Roche s.r.o., se sídlem Sokolovská 685/136f, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 496 17 052, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 13202 („Roche“), tímto Vás informuje o způsobu a rozsahu zpracovávaní osobních údajů při návštěvě webové stránky www.roche.cz a webových stránek, na něž je odkazováno společností Roche („webové stránky“). Chtěli bychom Vás ujistit, že společnost Roche vynakládá veškeré úsilí, aby chránila soukromí všech návštěvníků těchto webových stránek provozovaných společností Roche. 

Základní hodnotou, kterou ve společnosti Roche vyznáváme, je respektování práv jednotlivce. Z ní vycházíme ve styku s vámi, ať jste naším váženým zákazníkem, spolupracovníkem nebo obchodním partnerem/dodavatelem služeb.

Vaše osobní údaje shromažďujeme v následujících případech:

 • dodáváme Vám naše produkty či služby;
 • poskytujeme Vám na Vaši žádost podporu a pomoc;
 • plníme smluvní povinnosti;
 • plníme právní povinnosti;
 • poskytujeme informace o našich produktech a nadcházejících akcích;
 • zvyšujeme kvalitu a další rozvoj našich produktů, služeb a organizace.

S Vašimi osobními údaji se snažíme nakládat a zabezpečit je se stejnou ohleduplností a při zachovávání stejných zásad, jaké bychom uplatňovali vůči sobě samým. S Vašimi osobními údaji v žádném případě neobchodujeme. V některých případech, kdy při dodávkách našich produktů a služeb využíváme spolehlivých obchodních partnerů, potřebujeme Vaše osobní údaje těmto obchodním partnerům sdělit, přičemž zajistíme, aby s nimi tito obchodní partneři nakládali se stejnou ohleduplností a při zachování stejných zásad.  

Prostřednictvím těchto podmínek zpracování osobních údajů bychom Vás rádi informovali o tom, jaké osobní údaje můžeme zpracovávat, proč tak činíme a jak zajišťujeme, aby byla respektována vaše práva a ochrana soukromí. Budeme rádi, pokud nás v případě jakýchkoli dotazů či připomínek budete kontaktovat na adrese [email protected].

 


Naše webové stránky využívají cookies. Pro více informací navštivte Zásady cookies.

Zpět na začátek stránky

 

Jaká jsou moje práva?                                                                                         

 

Zpět na začátek stránky

 

A. Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme jako účastníkovi akce pořádané společností Roche?

 

 

Zpět na začátek stránky

 

B. [email protected] Award

Přihlášením do soutěže [email protected] Award, organizované společností ROCHE s.r.o., se sídlem Sokolovská 685/136f, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 496 17 052, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 13202, divize / obchodní jednotka Pharma („Roche“), berete na vědomí, že společnost Roche bude jako správce zpracovávat Vaše osobní údaje za níže uvedeným účelem a v níže uvedeného rozsahu:

 

Zpět na začátek stránky

 

C. Informace o zpracování osobních údajů a souhlas se zasíláním obchodních sdělení divizí Pharma 

Zpět na začátek stránky

 

D. Oznámení o ochraně osobních údajů pro farmakovigilanční informace, zodpovídání medicínských dotazů a reklamace produktů

 

 

Zpět na začátek stránky


E. Informace o zpracování osobních údajů a souhlas se zasíláním obchodních sdělení divizí Diagnostics

 

Společnost ROCHE prostřednictvím své divize Diagnostics zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, telefon, e-mail a další Vámi poskytnuté údaje a informace (např. odborné názory, postoje apod.) pro účely marketingu, mj. zasílání on-line časopisů, pozvánek na akce a novinek o produktech (i) na základě oprávněného zájmu, pokud  jste ve smluvním vztahu s ROCHE anebo (ii) s Vašim souhlasem vyjádřeným prostřednictvím příslušného zatrhávacího pole při odeslání webového formuláře.

ROCHE zpracovává Vaše údaje

 • po dobu, než vznesete námitku proti zpracování údajů za účelem přímého marketingu anebo (ii) odvoláte souhlas se zpracováním údajů;
 • v EU/EHP, příp. v zemích o kterých Evropská komise rozhodla, že zajišťují odpovídající úroveň ochrany jako je Švýcarsko nebo Velká Británie.

V souvislosti se zasíláním marketingových zpráv společnost ROCHE využívá cloudových služeb a služeb společností zajišťujících rozesílku. Aktuální seznam konkrétních příjemců Vám rádi poskytneme, pokud o něj požádáte na [email protected].

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte příslušná práva: (i) odvolat souhlas, pokud je zpracování založeno na souhlasu (ii) na přístup k Vašim osobním údajům, (iii) na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů, (iv) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (v) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (vi) na přenositelnost údajů a právo (vii) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (viii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se stížností proti zpracovávání Vašich osobních údajů.

Další podrobnosti o zpracování údajů poskytuje osoba odpovědná za zpracování údajů, e-mail: [email protected].

Vznést námitku anebo odvolat souhlas lze kdykoli na [email protected] anebo prostřednictvím odkazu uvedeného v e-mailové zprávě, která je obchodním sdělením.


F. Podmínky použití portálu navify© a navify© Marketplace

Poskytovatel Portálu. Pro účely těchto podmínek se „Roche“, „my“ nebo „nás“ rozumí: (i) ve vztahu k Portálu společnost Roche International AG; (ii) pro dodávky zboží a služeb společnost ROCHE s.r.o., se sídlem Sokolovská 685/136f, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 496 17 052, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 13202, Diagnostická divize, Na Valentince 3336/4, 150 00 Praha 5 („přidružená společnost Roche“), popř. ve spolupráci s jakoukoliv jinou společností ze skupiny Roche. Skupinu Roche tvoří společnosti, které jsou vlastněny nebo ovládány Roche International AG, nebo takové, které jsou vlastněny nebo ovládány nejvyšší mateřskou společností Roche International AG. Další informace o skupině Roche a přidružených společnostech Roche po celém světě naleznete na adrese: https://www.roche.com/about/business/roche_worldwide.htm.

Přijetí podmínek. Registrací na Portál souhlasíte s tím, že budete vázáni následujícími podmínkami („Podmínky služby“ nebo „Podmínky“), včetně dodatečných podmínek a zásad, na které se zde odkazuje a/nebo jsou k dispozici prostřednictvím hypertextového odkazu, včetně našich Zásad ochrany osobních údajů. Nabízíme mnoho služeb, nástrojů, produktů, softwaru a nabídek na Portálu („Služby“ nebo „Aplikace“), včetně a bez omezení veškerých informací, nástrojů a Služeb dostupných z této webové stránky pro vás („uživatel“, „vy“, „společnost“), jež jsou podmíněné vaším přijetím podmínek, zásad a oznámení uvedených přímo v těchto Podmínkách nebo na něž se v Podmínkách odkazuje. Přečtěte si prosím pečlivě tyto Podmínky před přístupem nebo použitím Portálu. Přístupem nebo používáním jakékoli části webu souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito Podmínkami.

Poskytovatel Portálu & Marketplace – popis a účel. Portál je digitální platforma, která poskytuje zákazníkům přístup a využití řady služeb, poznatků a doporučení na jednom místě, aby posílila laboratoře a efektivněji řídila každodenní rutinu v laboratoři. Portál nabízí kolekci specializovaných řešení podpory nazývaných Aplikace Roche („Aplikace Roche“). Každá Aplikace Roche je navržena tak, aby pomáhala s konkrétními úkoly. Příklad Aplikací Roche nabízených na Portálu:

 • eLabdoc
 • Požadavek podpory
 • Roche Diagnostics Academy
 • Objednávky
 • Simulátor obsluhy přístroje a další

Marketplace. V rámci Portálu je k dispozici nákupní portál Marketplace („Marketplace“). Hlavní princip Marketplace je jednoduchý – chceme uživatelům poskytnout způsob, jak nakupovat různé Aplikace Roche nebo Aplikace třetích stran („Aplikace třetích stran“). Děláme to tak, že nabízíme Marketplace, kde je každá Aplikace Roche nebo Aplikace třetích stran kontrolována odborníky, přičemž redakční tým pomáhá uživatelům objevovat nové Aplikace každý den. Marketplace je jedním z hlavních zdrojů, díky němuž můžete objevovat, kontrolovat, učit se a získávat Aplikace Roche nebo Aplikace třetích stran. Vlastníci aplikací třetích stran a partneři nabízejí Aplikace, které sami spravují, monitorují a stanovují cílové skupiny uživatelů. Marketplace také umožňuje inzerovat a poskytovat uživatelům včasný přístup k novým digitálním řešením nebo verzím pro podporu zkoumání a ověřování nových konceptů nebo verzí.

Registrace uživatele – přístup. Chcete-li získat přístup na Portál a používat jej, musíte se zaregistrovat k účtu Portálu („Účet“). Chcete-li dokončit registraci svého účtu, musíte nám poskytnout své celé jméno, korespondenční adresu, telefonní číslo, platnou e-mailovou adresu a veškeré další informace uvedené jako povinné. Portál může zamítnout vaši žádost o Účet nebo zrušit existující Účet z jakéhokoli důvodu podle našeho výhradního uvážení (například neaktivita Účtu nebo změna pozice uživatele). Regulace na Portálu vám umožňuje vstoupit na Marketplace bez nutnosti dalších dílčích přihlášení k jednotlivým Aplikacím (funkce jednotného přihlašování je povolena).

E-mailová adresa. Portál použije e-mailovou adresu, kterou uvedete při otevření Účtu nebo po její nejnovější aktualizaci, jako primární způsob komunikace s vámi („Primární e-mailová adresa“). Doporučujeme sledovat Primární e-mailovou adresu, kterou poskytnete Portálu, přičemž vaše Primární e-mailová adresa musí umožňovat odesílání i přijímání zpráv. Vaše e-mailová komunikace s Portálem může být ověřena pouze v případě, že pochází z vaší Primární e-mailové adresy. Je vaší odpovědností chránit vaše registrační údaje před neoprávněným přístupem třetích stran, nebo před jejich zneužitím či použitím podvodným způsobem. Společnost Roche má právo zablokovat váš Účet, pokud se domnívá, že používání z vaší strany představuje porušení zákona, zneužití nebo podvod.

Použití Portálu. Po dokončení registračního procesu na Portál vám Roche udělí odvolatelnou, nevýhradní, nepřenosnou a omezenou licenci k přístupu a používání Portálu výhradně pro vaše interní obchodní účely a striktně v souladu s těmito Podmínkami. Registrací souhlasíte s tím, že nebudete a nedovolíte ostatním: (i) licencovat, prodávat, pronajímat, postupovat, distribuovat, přenášet, hostovat, outsourcovat, zveřejňovat nebo jinak využívat Portál komerčně nebo jinak; (ii) používat Portál k jakémukoli jinému účelu, než je povoleno v této části Podmínek, nebo jinak v rozporu se zamýšleným použitím Portálu; (iii) upravovat, vytvářet odvozená díla, rozebírat, dešifrovat, zpětně kompilovat nebo zpětně analyzovat Portál zcela nebo zčásti; (iv) odstraňovat, měnit nebo zakrývat jakékoli oznámení o vlastnických právech (včetně jakéhokoli oznámení o autorských právech nebo ochranné známce) společnosti Roche nebo přidružených společností Roche, partnerů, dodavatelů nebo poskytovatelů licencí Portálu; nebo (v) používat Portál způsobem, který porušuje platné právní předpisy. Společnost Roche si výslovně vyhrazuje právo na základě vlastního uvážení odebrat vám přístupová oprávnění k Portálu.

Aplikace třetích stran. Portál může zobrazovat, zahrnovat nebo zpřístupňovat Aplikace třetích stran včetně dat, informací, aplikací, marketingových materiálů jakéhokoli obsahu podporovaného Aplikacemi třetích stran a dalšími produkty, službami nebo odkazy na produkty, webové stránky nebo služby třetích stran. Portál vám může poskytnout přístup k aplikacím třetích stran. Portál nezaručuje ani nepodporuje Aplikace třetích stran ani žádný obsah poskytovaný Aplikacemi třetích stran (bez ohledu na to, zda jsou tyto položky označeny Portálem jako „podporované", „ověřené" aj.) a odmítá veškerou odpovědnost za tyto položky a jejich přístup k Portálu, včetně jejich úpravy, vymazání, zveřejnění nebo shromažďování vašich údajů. Aplikace třetích stran a odkazy na ně jsou poskytovány výhradně pro vaše pohodlí a váš přístup a používání těchto Aplikací je zcela na vaše vlastní riziko a podléhá podmínkám těchto třetích stran. Jakékoli takové podmínky představují samostatnou dohodu výhradně mezi vámi a poskytovatelem aplikací třetích stran a Roche nebude stranou ani příjemcem podle těchto podmínek. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost Roche nenese odpovědnost za žádné Aplikace třetích stran, včetně jejich přesnosti, úplnosti, včasnosti, platnosti, dodržování autorských práv, zákonnosti, slušnosti, kvality, jakož i obsahu nebo materiálů poskytovaných Aplikacemi třetích stran nebo jakéhokoli jiného jejich aspektu. SPOLEČNOST ROCHE NEPŘEBÍRÁ A NEBUDE MÍT ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST VŮČI VÁM ANI ŽÁDNÉ JINÉ OSOBĚ ČI SUBJEKTU ZA JAKÉKOLI APLIKACE TŘETÍCH STRAN.

Aplikace Roche. Každý uživatel je oprávněn používat Služby a Aplikace Roche na Portálu v souladu s těmito Podmínkami nebo se samostatnými podmínkami těchto Aplikací Roche. Veškerá práva, mimo jiné včetně všech práv duševního vlastnictví, k aplikacím, službám, upgradům, aktualizacím, úpravám, obsahu a veškeré související dokumentaci společnosti Roche zůstávají vždy výhradním vlastnictvím společnosti Roche nebo příslušného držitele práv. Uživatelé jsou výhradně odpovědní za veškeré používání Služeb a Aplikací Roche a jsou povinni používat Služby v souladu s platnými právními předpisy, pravidly a sankčními programy v oblasti ochrany osobních údajů a vývozu.

Aktualizace Portálu. Společnost Roche si vyhrazuje právo dočasně nebo trvale upravit, pozastavit nebo přerušit služby Portálu nebo jakoukoli službu, ke které se připojuje, s upozorněním nebo bez upozornění a bez jakékoli odpovědnosti vůči vám. Veškeré takové změny jsou na výhradním uvážení společnosti Roche. Roche může čas od času poskytovat vylepšení nebo zdokonalení vlastností/funkcí Portálu, které mohou zahrnovat opravy, opravy chyb, aktualizace a další úpravy („Aktualizace“). Aktualizace mohou upravovat nebo odstraňovat určité vlastnosti a/nebo funkce Portálu. Souhlasíte s tím, že Roche nemá žádnou povinnost: (i) poskytovat jakékoli Aktualizace nebo (ii) vám nadále poskytovat či umožňovat jakékoli konkrétní vlastnosti a/nebo funkce Portálu. Dále souhlasíte s tím, že všechny Aktualizace budou považovány za nedílnou součást Portálu a budou podléhat těmto Podmínkám. Aktualizace mohou být prováděny prostřednictvím internetu nebo jiných prostředků připojení a mohou být provedeny bez předchozího upozornění.

Ochrana osobních údajů, zabezpečení dat a důvěrnost. Společnost Roche bere povinnost chránit vaše soukromí vážně a zavazuje se chránit důvěrnost vašich osobních a lékařských informací. Přečtěte si prosím zásady ochrany osobních údajů, které vysvětlují, jak můžeme používat a zveřejňovat vaše osobní údaje. Současně, jako obchodní partner společnosti Roche, budete dostávat v souladu s § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, obchodní sdělení týkající se pozvánek na eventy, informace o zveřejnění zajímavých článků a další relevantní informace. Společnost Roche se bude snažit minimalizovat sdělení vám zasílaná. Své preference můžete kdykoliv změnit zde, popř. se ze zasílání obchodních sdělení zcela odhlásit zde.

Analýza dat. Společnost Roche shromažďuje a uchovává určité neosobní údaje, aby pomohla zlepšit vlastní produkty a služby, jakož i pro interní výzkum nebo jiné obchodní účely („Účel Roche“). Tyto informace mohou neomezeně zahrnovat vaši zpětnou vazbu o vašem používání Portálu, agregovaná data, analýzy a neosobní údaje vyplývající z vašeho používání Portálu. Neosobní údaje shromážděné a použité pro Účely Roche vás osobně neidentifikují.

Duševní vlastnictví společnosti Roche. S výjimkou omezené licence a užívacích práv, která vám byla výslovně udělena podle těchto Podmínek, jsou veškeré nároky a práva k Portálu, včetně veškerých technologií, softwaru a obsahu, včetně vlastnických práv ke všem patentům, autorským právům, ochranným známkám, servisním značkám, obchodním úpravám, obchodním tajemstvím a dalším technologiím, včetně jakýchkoli odvozených hodnot spojených s výše uvedeným, výhradním vlastnictvím společnosti Roche a/nebo jejích přidružených společností. Jakákoli zpětná vazba, komentáře, nápady, vylepšení nebo návrhy („Návrhy“), které poskytnete společnosti Roche v souvislosti s Portálem, jsou výhradním vlastnictvím společnosti Roche. Společnost Roche může volně používat, kopírovat, upravovat, publikovat nebo dále šířit Návrhy pro jakýkoli účel a jakýmkoli způsobem, aniž by vám za to poskytla jakoukoliv kompenzaci nebo náhradu.

Autorská práva, ochranné známky a servisní značky. Není-li uvedeno jinak, veškerý obsah na Portálu, včetně textu, fotografií, grafiky, log, ikon tlačítek, obrázků, uměleckých děl, názvů, ochranných známek, servisních značek, formulářů, zvuku, videa, dotazníků a softwaru, je majetkem společnosti Roche, jejích přidružených společností nebo poskytovatelů licencí a je chráněn mezinárodními zákony o autorských právech a dalšími platnými zákony. Kompilace veškerého obsahu na Portálu je výhradním vlastnictvím společnosti Roche a je chráněna mezinárodními zákony o autorských právech a dalšími platnými zákony. Není-li výslovně písemně schváleno společností Roche, je zakázáno jakékoli použití těchto materiálů nebo jakýchkoli materiálů přispívajících do Portálu jinými subjekty než Roche na jakýchkoli jiných webových stránkách nebo v síťovém počítačovém prostředí pro jakýkoli účel.

Žádné záruky. PORTÁL JE POSKYTOVÁN TAK, JAK JE A JAK JE K DISPOZICI. DIALOG POUŽÍVÁTE NA SVÉ VLASTNÍ RIZIKO. V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PRÁVNÍMI PŘEDPISY SE SPOLEČNOST ROCHE, JEJÍ VEDOUCÍ PRACOVNÍCI, ŘEDITELÉ, ZAMĚSTNANCI, ZÁSTUPCI, DODAVATELÉ NEBO POSKYTOVATELÉ SLUŽEB TŘETÍCH STRAN VÝSLOVNĚ ZŘÍKAJÍ VŠECH ZÁRUK A PODMÍNEK, AŤ UŽ VÝSLOVNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH, VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ ZÁRUKY TITULŮ, PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, PŘESNOSTI, INTEGRITY NEBO ÚPLNOSTI OBSAHU, OBSAHU TŘETÍCH STRAN NEBO ZÁRUK, ŽE PORTÁL BUDE BEZ CHYB NEBO NERUŠENÝ. ŽÁDNÉ ÚSTNÍ RADY ANI PÍSEMNÉ INFORMACE POSKYTNUTÉ SPOLEČNOSTÍ ROCHE, JEJÍMI VEDOUCÍMI PRACOVNÍKY, ŘEDITELI, ZAMĚSTNANCI, ZÁSTUPCI, DODAVATELI NEBO POSKYTOVATELI SLUŽEB TŘETÍCH STRAN NEPOSKYTUJÍ ZÁRUKU. SPOLEČNOST ROCHE NERUČÍ ZA VÝSLEDKY POUŽÍVÁNÍ SLUŽBY A VY V SOUVISLOSTI S TÍM PŘEBÍRÁTE VEŠKERÉ RIZIKO A ODPOVĚDNOST. JSTE UPOZORNĚNI, UZNÁVÁTE A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE PŘI POUŽÍVÁNÍ SLUŽBY MOHOU BÝT VÁMI POSKYTNUTÉ INFORMACE PŘENÁŠENY PŘES INFRASTRUKTURU TŘETÍ STRANY. POKUD TO NEVYŽADUJÍ JINÉ PLATNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY, SPOLEČNOST ROCHE NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU ZÁRUKU OHLEDNĚ BEZPEČNOSTI TAKOVÝCHTO INFRASTRUKTUR TŘETÍCH STRAN.

Omezení odpovědnosti; odškodnění. Souhlasíte, že používání Portálu je dobrovolné a zcela na vašem uvážení a že jediným způsobem náhrady škody spojené s vaší nespokojeností s Portálem je ukončení používání Portálu.

V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PRÁVNÍMI PŘEDPISY SPOLEČNOST ROCHE A JEJÍ PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI, DODAVATELÉ A DALŠÍ TŘETÍ STRANY ZAPOJENÉ DO POSKYTOVÁNÍ PORTÁLU A JEHO SLUŽEB NENESOU ODPOVĚDNOST ANI NERUČÍ ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ NEBO JINÉ ŠKODY (MIMO JINÉ VČETNĚ TĚCH, KTERÉ VYPLÝVAJÍ ZE ZRANĚNÍ OSOB, EMOCIONÁLNÍHO UTRPENÍ, NEOPRÁVNĚNÉ SMRTI, UŠLÉHO ZISKU, ZTRÁTY V BUDOUCNU, ZTRÁTY DAT NEBO PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ) VYPLÝVAJÍCÍ Z PORTÁLU A SLUŽEB A PRODUKTŮ SOUVISEJÍCÍCH S PORTÁLEM, OBSAHEM NEBO INFORMACEMI OBSAŽENÝMI NA PORTÁLU, AŤ UŽ NA ZÁKLADĚ ZÁRUKY, SMLOUVY, DELIKTU NEBO JAKÉKOLI JINÉ PRÁVNÍ TEORIE, NEBO BEZ OHLEDU NA TO, ZDA BYLO NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD UPOZORNĚNO ČI NIKOLIV. TO ZAHRNUJE, ALE NENÍ OMEZENO NA ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z AKCÍ, KTERÉ JSTE VY NEBO JINÍ PODNIKLI V ZÁVISLOSTI NA INFORMACÍCH POSKYTNUTÝCH PROSTŘEDNICTVÍM PORTÁLU, NA NESPRÁVNÉ SMĚROVÁNÍ NEBO ZACHYCENÍ INFORMACÍ, NEBO ÚMYSLNÉ ČI NEÚMYSLNÉ PORUŠENÍ, NEBO NA PŘÍSTUP, KE KTERÉMU DOŠLO, PROTOŽE JSTE UMOŽNILI OSTATNÍM PŘÍSTUP K VAŠEMU MOBILNÍMU ZAŘÍZENÍ ANEBO VAŠEMU ÚČTU.

Doba platnosti a ukončení. Tyto Podmínky zůstávají v platnosti, dokud je nevypovíte vy nebo společnost Roche. Společnost Roche může dle svého výhradního uvážení kdykoli a z jakéhokoli důvodu nebo bez udání důvodu pozastavit nebo ukončit váš přístup  na Portál s předchozím upozorněním nebo bez něj. Tyto Podmínky budou okamžitě ukončeny bez předchozího upozornění ze strany společnosti Roche v případě, že nedodržíte jakékoli ustanovení těchto podmínek. Vaše používání Portálu může také podléhat dalším místním, státním, národním nebo mezinárodním předpisům. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se na tyto Podmínky nevztahuje.

Kontaktní informace. Pokud máte problém s používáním Portálu, kontaktujte prosím technickou podporu Roche prostřednictvím odkazu dostupného na Portálu.

 

Zpět na začátek stránky


G. Zásady zpracování osobních údajů zákazníků Coaguchek


Roche shromažďuje, uchovává i jinak zpracovává jako správce Vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti, zejména pro následující účely:  

 • Plnění smluvního vztahu; jednání o uzavření, plnění či změnu kupní smlouvy 
 • Správa uživatelského účtů; registrace na webových stránkách 
 • Plnění právních povinností; zejména povinnosti vyplývající z účetní a daňové legislativy 
 • Zasílání obchodních sdělení; nabízení produktů a služeb Roche 

 

Zpět na začátek stránky


H. Souhlas se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení zákazníkům Accu-check 

Zpět na začátek stránky

 

I.   Zásady ochrany osobních údajů zákazníků Accu-check

Společnost ROCHE s.r.o., se sídlem Sokolovská 685/136f, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 496 17 052, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 13202, divize Diabetes Care, Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha („Roche“), tímto poskytuje informace o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů, včetně práv souvisejících se zpracováním osobních údajů.  

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na zpracování osobních údajů v souvislosti s internetovým obchodem umístěným na www.accu-chek.cz („webové stránky“). Osobní údaje jsou Roche, jakožto správcem osobních údajů, zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, zejména obecným nařízením o ochraně osobních údajů EU 2016/679 („Nařízení“). 

 

 

Zpět na začátek stránky


J. Výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů pro zákazníky využívající servis inzulínových pump

 

Zpět na začátek stránky

 

K. Informace o ochraně osobních údajů pro uchazeče o zaměstnání ve společnosti ROCHE s.r.o.


Společnost ROCHE s.r.o., se sídlem Sokolovská 685/136f, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 496 17 052, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 13202 je správcem Vašich osobních údajů v souladu s obecným nařízením EU č. 2016/679 (GDPR). Tento dokument Vám poskytne informace o tom, jak a proč budou Vaše osobní údaje v rámci výběrového řízení použity a jak dlouho budou uchovávány. 

 

Zpět na začátek stránky

 

L. DocuSign: Informace o zpracování osobních údajůSpolečnost Docusign International (EMEA) Ltd poskytuje společnosti ROCHE s.r.o., se sídlem Sokolovská 685/136f, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 49617052 produkty a služby pro správu digitálních transakcí a související produkty a služby pro ověřování totožnosti k usnadnění přípravy, podepisování, jednání a správy smluv a dalších dokumentů („Služby“). Služby zahrnují zpracování osobních údajů jednotlivců, jako jsou správci účtů a další koncoví uživatelé Služeb, včetně osob zapojených do podepisování dokumentů. DocuSign zpracovává takové osobní údaje ve smyslu Obecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679) („GDPR“) jako zpracovatel jménem společnosti ROCHE s.r.o. (“Správce“), která je ve smyslu GDPR správcem osobních údajů zpracovávaných v rámci nástroje DocuSign.

 

Zpět na začátek stránky